Doğada beşinci bir temel kuvvet daha olabilir

California Irvine Üniversitesi’ndeki teorik fizikçilerin yayımladığı bir makaleye göre, doğada beşinci bir temel kuvvetin daha varlığına söz konusu. Bilinmeyen bir atom altı parçacığın keşfine dair son bulgular, doğadaki beşinci temel kuvvete dair bir kanıt olabilir.

Fizik ve astronomi profesörü Jonathan Feng şöyle anlatıyor: “Eğer bu doğruysa, gerçekten devrimsel bir nitelik taşıyor. Onlarca yıldır doğanın 4 tane temel kuvvetine dair bilgimiz vardı: Kütleçekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler. Eğer yapılacak deneylerle doğrulanırsa, olası bir beşinci kuvvetin keşfi, kuvvetlerin ve karanlık maddenin bütünleştirilmesiyle sonuçlanacak bir biçimde, evreni anlayışımızı tamamıyla değiştirebilir” diye anlatıyor.

İLK BULBULAR MACAR BİLİMCİLERE AİT

California Irvine Üniversitesi (UCI) araştırmacıları, Macaristan Bilimler Akademisi’nde deneysel nükleer fizikçiler tarafından, görülemeyen ve fizikçilere göre evrenin kütlesinin yüzde 85’ini oluşturan karanlık maddenin bir işareti olan “karanlık foton”ların araştırıldığı 2015 yılının ortalarında yapılmış bir çalışmaya rastladı. Macar araştırmacıların yapmış olduğu bu çalışma, bir elektrondan sadece 30 kat daha ağır, hafif bir parçacığın varlığına işaret eden, radyoaktif bir bozunum anomalisini ortaya çıkardı.

YENİ ARAŞTIRMALARIN ÖNÜ AÇILDI

Profesör Feng, ileride yapılacak araştırmaların çok önemli olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Bu parçacık ağır değil ve laboratuvarlar 50’li ve 60’lı yıllardan beri bu parçacığı oluşturacak yeterli enerjilere sahipler. Fakat bunu bulmanın ardındaki zorluğun esas nedeni, yaptığı etkileşimlerin fazlasıyla zayıf olması. Böyle söylüyoruz çünkü bu yeni parçacık çok hafif. Dünya genelinde küçük laboratuvarlarda çalışan ve başlangıçtaki iddiaları araştırabilecek pek çok deney grupları var, artık nereye bakmaları gerektiğini biliyorlar.”

Diğer pek çok bilimsel yenilikler gibi, bu da tamamıyla yeni bir araştırma alanı açıyor. Bu alanlardan Feng’i heyecanlandıran bir tanesi, bu muhtemel beşinci kuvvetin elektromanyetik kuvvet, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetlerle birleşerek, “daha büyük ve daha temel tek bir kuvvetin ortaya çıkarılması” olasılığı.

Fizikçilerin standart model anlayışına atıfta bulunarak, Feng belki de apayrı karanlık bir kesim ve ona ait kendi kuvvetleri ve maddeleri olduğuna dair varsayımlarda bulundu: “Bu iki kesimin birbirleriyle bir şekilde üstü örtülü fakat temel etkileşmelerle birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçiyor olmaları muhtemel. Bu karanlık kesim, Macar araştırmacıların deneylerinin bir sonucu olarak gözlemlediğimi protofobik kuvvet ile kendini gösteriyor olabilir. Daha geniş bir anlamda, bu fikir karanlık maddenin doğasını anlamak için özgün çalışmamızla uyuşuyor.”

Haberin Kaynağı