Yeneroğlu, Soylu’ya uygulanmayan mahkeme kararlarını sordu: Bir talimat verdiniz mi?

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, KHK ile ihraç edilenlerin yargı kararlarına rağmen görevlerine iade edilmediği iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu: Bu yönde bir talimatınız var mı?

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'ler ile ihraç edilenlerin yargı kararlarına rağmen görevlerine iade edilmemesini Meclis gündemine taşıdı.

Yargı organlarınca haklı bulunarak göreve iadesine karar verilenlerden özellikle İçişleri Bakanlığı personelinin iadelerinin gerçekleşmediğine yönelik iddialar ve şikâyetler olduğunu belirten Yeneroğlu,“İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesi; 'Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez' hükmünü âmirdir” ifadelerine yer verdi.

‘YAZILI VEYA ŞİFAHİ BİR TALİMAT VEYA İZİN VERDİNİZ Mİ?’

DEVA Partili Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

"1- Bakanlığınızca gerek 375 sayılı KHK kapsamında gerekse OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarma kararları hakkında idari yargı tarafından verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarından 30 günlük yasal süre içerisinde uygulanmayan kararlar mevcut mudur? Mevcut ise yasal süre içerisinde uygulanmamış kaç adet idari yargı kararı vardır?

2- Yasal süresi içerisinde uygulanmayan idari yargı kararları mevcut ise Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin kararlarını uygulamamaya dair oluşturulan kurum teamülü nasıl oluşmuştur?

3- İçişleri Bakanı olarak, idari yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik yazılı veya şifahi bir talimat veya izin verdiniz mi? Verdiyseniz bunun yasal dayanağı nedir?" (DUVAR)