YAZARLAR

Kadınların nafaka hakkına dokunmayın

Nafaka Hakkı Kadın Platformu, tüm kadınları nafaka hakkına sahip çıkmaya çağırarak imza kampanyası başlattı. Yıllardır ertelenerek kadınların, kadın kazanımlarının tepesinde Demokles’in kılıcı gibi tehdit unsuru olarak sallanan nafaka tartışmalarına “dur” deme sırası artık kadınlarda.

Siyaset oy kaybı endişesiyle yıllardır her seçim öncesi yapıldığı gibi yoksulluk nafakasına sınır getirilmesini hedefleyen çalışmalarını “sessize almış” halde. Kadın kazanımları aleyhine bir düzenleme olduğunu ve kendilerine oy kaybettireceğini bildikleri halde, bu çalışmaları sürdürüyor ama seçim sonrasına erteliyorlar. Şimdi 23 Haziran sonrası meclis takvimi elvermeyeceği için yeni yasama dönemine ertelenmiş görünen nafaka düzenlemesine yönelik çalışmalar tümüyle ortadan kaldırılmıyor. Yıllardır ertelenerek kadınların, kadın kazanımlarının tepesinde Demokles’in kılıcı gibi tehdit unsuru olarak sallanan nafaka tartışmalarına “dur” deme sırası kadınlarda.

Süresiz ibareli olmasına rağmen mutlak süresizlik anlamı taşımayıp, değiştirilme şartları bir sonraki maddede yazılı yoksulluk nafakası, toplumda eşitlik sağlanıncaya kadar, kadını güçlendirmeye hizmet eden düzenlemelerden birisi. Kadını güçlendiren tüm yasal düzenlemeler gibi sürdürülmesi gerekli. Aksi takdirde mevcut eşitsizlik daha da derinleşir. Bu gerçekler doğrultusunda faaliyete geçen Nafaka Hakkı Kadın Platformu, tüm kadınları nafaka hakkına sahip çıkmaya çağırıyor. Verilen adrese girip isim ve meslek yazılarak kadınların, haklarına sahip çıkacağını belirten imzalarını vermeleri kolaylaştırıldı, Nafaka Hakkı Kadın Platformu tarafından.

Metnin bütününe ve gelen ilk yüz kadın imzasına ise bu linkten ulaşılabilir. Gelen ilk imzalar incelendiğinde farklı toplumsal kesimlerden, farklı çalışma ve uzmanlık alanlarından pek çok kadının “Kadınların nafaka hakkına dokunmayın” diyerek nafaka hakkına sahip çıktığı görülecektir. Metin şu çağrıyla sonlanıyor:

“Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.”

Listede yer alan yüz isim, Nafaka Hakkı Kadın Platformu'nun başlattığı kampanyaya gelen ilk imzalar. Kampanya genişleyerek sürüyor. Platform, tüm kadınları bu metni imzalamaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırıyor. Kadınlar imzalarını adresindeki form üzerinden veya [email protected]  mail adresinden ya da @nafakaimza isimli twitter adresinden mevcut listeye ekleyebilir.

Not: Kadınların nafaka hakkını desteklemek için imza vermek isteyen erkekleri görmek sevindirici. Kendilerinden ricamız kurulmuş hazır sofraya oturmayı beklemek yerine işin mutfağına girerek biraz emek harcamaları ve kendi listelerini oluşturmaları.


Berrin Sönmez Kimdir?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak akademiye geçti. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na giriş süreci üzerine yüksek lisans tezi yazdı. Halkevi ve kültürel dönüşüm konulu doktora tezini yarıda bırakarak akademiden ayrılıp öğretmenlik yaptı. Daha sonra tekrar akademiye dönerek okutman ve öğretim görevlisi unvanlarıyla lisans ve ön lisans programlarında inkılap tarihi ve kültür tarihi dersleri verdi. 28 Şubat sürecindeki akademik tasfiye ile üniversiteden uzaklaştırıldı. Dönemin keyfi idaresi ve idareye tam bağımlı yargısı, akademik kadroları “rektörün takdir yetkisine” bırakarak tasfiyeleri gerçekleştirdiği ve hak arama yolları yargı kararıyla tıkandığı için açıktan emekli oldu. Sırasıyla Maliye Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde ortalama dört-beş yıl demir atarak çalışma hayatını tamamladı. Kadın, çocuk, insan hakları, demokrasi ve barış savunucusu, feminist-aktivist Berrin Sönmez’in çeşitli dergilerde makale ve denemeleri yayınlanmıştır.