YAZARLAR

Altın Şafak feminizme savaş açtı

Altın Şafak Yunanistan kadınlarına ve ‘Helen ırkına’ ‘birincil ödevlerini’ hatırlatıyor: ‘Milleti için birisinin üstleneceği birincil ödev tabiatın iki cinse salık verdiği çiftleşme ve çocuklarının doğru eğitim almasıdır.’

Ekonomik, siyasi ve sosyal buhranın pençesindeki Yunanistan’da Altın Şafak yeni bir inisiyatifiyle ülke gündemini meşgul ediyor. Aşırı milliyetçi ve militarist çizgisiyle sivrilen, ülkenin üçüncü büyük partisi feminist harekete savaş ilan ediyor.

Altın Şafak’ın Kadın Kolları yayınladıkları son bildiri ve mesajlarla feminist hareketi ‘düşman’ olarak gördüğünü kamuoyuna duyuruyor. Örgüt Yunanistanlı kadınlara ‘birinci ev ödevi’ hatırlatmasında da bulunuyor.

Altın Şafak’ın Kadın Kollarının yeni bir bildirisinde şu ifadelere yer veriliyor: ‘Biz Halk Derneği (Altın Şafak) üyesi Helen kadınlar, dönemin ruhunda feminizmin yaratmış olduğu tahribatı dikkate alarak, her türlü kadın-erkek eşitliğine karşı çıkıyoruz’.

Türkiye’de son dönemde zaman zaman gündeme gelen cinsiyetler arası eşitlik meselesini hatırlara getiren Altın Şafak’ın son çıkışı çerçevesinde, feminizm ile mücadelenin yanı sıra diğer bazı önemli noktalara değinilmekte. Örgütün bildirisinde şu ifadeler göze çarpıyor: ‘Kadının sözde özgürleşmesi kendisini en ulvi görevinin özünden, annelik görevinden uzaklaştırdı. Irkın yeni mensuplarını dünyaya getirme ve yetiştirme görev ve onuru sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki sınırlar ortadan kalkmaktadır. Biz annelik görevinin kutsi bir görev olduğuna inanmaktayız’.

Altın Şafak Yunanistan kadınlarına ve ‘Helen ırkına’ ‘birincil ödevlerini’ hatırlatıyor: ‘Milleti için birisinin üstleneceği birincil ödev tabiatın iki cinse salık verdiği çiftleşme ve çocuklarının doğru eğitim almasıdır’.

Altın Şafak ayrıca, yeni ilginç çıkışı çerçevesinde Yunanistan’da kürtajla mücadelenin startını veriyor. Örgüte göre kürtaj ‘Helen ırkına’ yöneltilmiş bir saldırı.

Altın Şafak’ın kadınları yeni çıkışları çerçevesinde ‘ırk’ teoreminin kendileri açısından yadsınamaz bir ilham kaynağı olduğu vurgusunda da bulunuyorlar: ‘Irk Hareketimizin en ulvi değeridir. Milletin temelini oluşturan ırktır. Kültür, dil birliği ve din ikincil nitelikte, yapay unsurlardır. Bu unsurlar ancak aynı ırktan olan insanlar arasında anlam bulurlar’.

KİLİSENİN GÜDÜMÜNDE YUNANİSTAN VE KIBRIS’TA VİTES YÜKSELTME

Altın Şafak Kadın Kollarının yeni çıkışı ve Yunanistan ve Kıbrıs’ın güneyinde yaratmış olduğu yankı örgütün Yunanistan ve Kıbrıs siyaset sahnesindeki yükselişine ışık tutuyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Altın Şafak’ın Kıbrıs kolu, ELAM Kıbrıs’taki meclis barajını aşıp meclise girdi. Yeni dönemde ilk kez ırkçı bir parti Kıbrıs Temsilciler Meclisinde iki sandalye ile temsil ediliyor.

Aynı dönemde, Altın Şafak Yunanistan’da gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarında üçüncülükteki yerini korudu.

Liderinin ve milletvekillerinin hapisten çıkmasıyla beraber, Altın Şafak örgütlenme alanındaki faaliyetlerine hız kazandırmaya başladı. Bu yeni dönemde, birçok gençlik ve kadın örgütü Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet alanı inşa etmeye başladı.

Hızla örgütlenen Altın Şafak’ın tezleri Ortodoks Kilisesi bünyesinde de azımsanmayacak sayıda destekçi bulmuş durumda. Birçok metropolit ve papaz örgütün ‘Helen ırkı’, kadın hakları, mülteciler v.s. konularında Altın Şafak ile aynı düşünceleri dillendiriyor. Hatta Kıbrıs Başmetropoliti geçtiğimiz senelerde vermiş olduğu bir mülakatta Altın Şafak’ın üyelerine ‘bizim çocuklar’ terimiyle değinmişti.