YAZARLAR

Bayram hediyesi bekleyen çocuklar gibi

Şu mübarek Kurban Bayramı'nda, Arafat’ta vakfeye durmuş hacıların duasındaki selamı/barışı bizden esirgemeyin.

Bir barış ümidine sarılmak istiyorum. Bayram yapmak için ufacık bir ihtimal eşsiz bir hediye olurdu. Kürt sorununun onurlu barışla çözülmesi ertelendikçe hiçbir bayramımızı gerçekten bayram olarak yaşayamıyoruz. Hep bir yanımız kırık dökük, hep yüreğimiz ağzımızda elimiz böğrümüzde, yarım yamalak yaşamaktayız, bayramları. Bir yandan şehit ve gazi adıyla anılan evlatlar diğer yanda öldürülen terörist adıyla anılan evlatlar. Hepsi bizim çocuklarımız hepsi bu ülkenin değerleri, değerlileri. Ölmeyenlerin, hayatta kalabilenlerin hali de hal değil aslında. Haksızlık ve hukuksuzlukların, pervasızca işlenen suçların da varlığını biliyoruz. Görmesek de duymasak da ister PKK adına militanlar eliyle ister devlet adına kamu görevlileri eliyle gerçekleştirilmiş olsun biliyoruz, orda birçok eziyet var uzakta. Bayramlarımız bayram olamıyor, böyle.

Çatışmayı durdurmak mümkün ama takvimi durdurmak imkânsız… İşte bir kurban bayramı daha geldi. Kurbanı, bayramı, haccı gerçekten idrak edebilsek çatışmaz, bayramlaşırdık. Allah’a yakınlaşmak için kesilmekte kurbanlar, çünkü. Kullarına iyilik yaparak, yarattıklarının ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olarak Allah’a yakınlaşmak istemekteyiz. Biliriz kesilen hayvanın yaratıcıya bir faydası olmadığını. Fayda insana sağlanırsa, gönüller kazanılırsa yerine ulaşmakta o “hedy” sözüyle Kuran’da ifade edilen kurban. Hediye kelimesinin aynı kökten türemesi düşünenler için ne derin ne geniş anlamlar yüklü.

Bu kurban bayramında bir hedy istiyorum Türk ve Kürt siyasetinden. Hepsi hırslarını ve nefslerini kurban etsinler. Yoksul Türklerin ve yoksul Kürtlerin evlatlarını çatışmalarda kurban etmek yerine. Şeytanlarını/çatışmaları körükleyen şahin kanatlarını, taşlasınlar ki felah bulsun ülke. Geniş halk kesimlerinin, barış, huzur, sükûn istediği ülkemizde demokratik çözümün bu kadar gecikmesi hatta son bir buçuk yılda ağza alınmaz oluşu ancak çatışmadan beslenenlerle izah edilebilir. Şeytan taşlamanın anlamı, her türlü dünyevi hırsı kovmak madem biz de çatışmadan beslenenleri, karar mekanizmalarından kovmalıyız. Yaşadığımız çözüm sürecindeki büyük hatalardan birisi çatışma süreçlerinin bürokratlarıyla çözüm sürecini işletmeye kalkışmak olmuştu. Kürt tarafında da durum farklı değildi. Kırk yıldır çatışma yöneten Kandil’e bırakılmıştı çözüm inisiyatifi. Hatalardan ders alıp yeni bir süreç başlatmanın tam zamanı

Şu mübarek kurban bayramında, Arafat’ta vakfeye durmuş hacıların duasındaki selamı/barışı bizden esirgemeyin. Bize, bu ülkenin insanlarına hadi bir iyilik yapın, bir hedy sunun ki bayramımız bayram olsun.


Berrin Sönmez Kimdir?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak akademiye geçti. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na giriş süreci üzerine yüksek lisans tezi yazdı. Halkevi ve kültürel dönüşüm konulu doktora tezini yarıda bırakarak akademiden ayrılıp öğretmenlik yaptı. Daha sonra tekrar akademiye dönerek okutman ve öğretim görevlisi unvanlarıyla lisans ve ön lisans programlarında inkılap tarihi ve kültür tarihi dersleri verdi. 28 Şubat sürecindeki akademik tasfiye ile üniversiteden uzaklaştırıldı. Dönemin keyfi idaresi ve idareye tam bağımlı yargısı, akademik kadroları “rektörün takdir yetkisine” bırakarak tasfiyeleri gerçekleştirdiği ve hak arama yolları yargı kararıyla tıkandığı için açıktan emekli oldu. Sırasıyla Maliye Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde ortalama dört-beş yıl demir atarak çalışma hayatını tamamladı. Kadın, çocuk, insan hakları, demokrasi ve barış savunucusu, feminist-aktivist Berrin Sönmez’in çeşitli dergilerde makale ve denemeleri yayınlanmıştır.