Kapitalizm siyasi ve ekonomik çözüm üretemiyor... MİSAM Ülke ve İnsan (1. Bölüm)

 

DUVAR - Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) ve Gazete Duvar İşbirliği ile hazırlanan Ülke ve İnsan programı bu bölümünde Doç. Dr. Benan Eres, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Dr. Ali Rıza Güngen’i ağırlıyor. Boratav ve Güngen, programın ilk bölümünde dünyada kapitalizmin son çehresi olan neolibaralizmin yerleşme pratiklerini, yaşadığı tıkanmaları ve bu tıkanmanın küresel isyan dalgasında oynadığı rolü değerlendiriyor.