Barış odaklı tarih eğitimi için alternatif modüller

DUVAR - Türkiyeli ve Ermenistanlı akademisyenler ve öğretmenler, öğrenci merkezli ve barış odaklı bir tarih eğitimi için alternatif eğitim modülleri geliştirildi. Ağustos 2016’da başlayan “Hatırlama ve Unutma Politikaları: Tarihçiler ve Tarih Eğitmenleri Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Ağ Kuruyor" projesi kapsamında, ortaöğretim seviyesinde okutulan ders kitapları tarandı ve buradan elde edilen bulgular iki farklı kitaba dönüştürüldü. 3 yıllık proje sürecinin bir çıktısı olan "Türkiye'de ve Ermenistan’da Tarih Eğitimi: Eleştiri ve Alternatifler” ve “Ermenistan ve Türkiye İçin Alternatif Eğitim Modülleri" kitapları Tarih Vakfı’nda düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Tanıtım toplantısına kitabın editörlerinden Pınar Sayan, Fırat Güllü, Bülent Bilmez ve Özlem Çaykent katıldı.