Ülke ve İnsan... 21. yüzyılda işçilerin mücadelesi ve sorunları

DUVAR - Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) ve Gazete Duvar işbirliğiyle hazırlanan Ülke ve İnsan programlarının üçüncüsü, “Toplumsal Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi”ni ele alıyor. Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun’un moderatörlüğündeki programda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Kocaeli Dayanışma Akademisi’nden Doç. Dr. Hakan Koçak neoliberal çağda sınıf mücadelesindeki dönüşümü, AK Parti iktidarının aldığı kararların işçi hareketine etkisini, sendikal mücadelenin karşılaştığı sorun ve çıkmazları masaya yatırıyor.