Vakıf üniversiteleri için karar: Ücretsiz izin hukuka aykırı

Vakıf üniversitelerinin akademisyenleri ücretsiz izne göndermesiyle ilgili açılan davada karar verildi. Mahkeme, akademisyenlerin eşitliğine vurgu yaparak, "Ücretsiz izin hukuka aykırı" dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Korona virüsü nedeniyle Okan Üniversitesi'nde akademik personelin 15 Mayıs 2020'de ücretsiz izne göndermesiyle ilgili açılan davada karar çıktı. Profesör Levent Sevgi'nin üniversite tarafından ücretsiz izne gönderilmesi nedeniyle başlattığı hukuk mücadelesinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi nihai kararı verdi. Mahkeme, devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerle vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler arasında ayrım yapılamayacağının altını çizdi. YÖK yönetmeliğinde belirtilen, vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler ile devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenler için belirtilen 'diğer özlük hakları'nın belirsizliğe yol açtığını belirtti.

'AYRIM YAPILAMAZ...'

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi, vakıf üniversitelerinde ve devlet üniversitelerinde çalışan akademik personel arasında eşitlik olduğuna vurgu yaptı. Mahkeme, vakıf üniversitelerinin devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumlarından farklı olmasının vakıf yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen akademik personelin mesleki güvenceden yoksun kılınması sonucuna yol açmayacağını belirtti.

BİLİMSEL ÖZERKLİĞE VURGU

Mahkeme, 'bilimsel özerklik' ilkesine de vurgu yaparak hiçbir ayrım yapılmadan bütün yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim görevlilerinin serbestçe araştırma yapma, eğitim ve öğretimi özgür biçimde, güvence içinde sürdürebilme yetkilerinin bütün üniversitelerdeki akademik personele verildiğini söyledi. Mahkeme bu konuda ayrım yapılamayacağını vurguladı. Ayrıca mahkeme, bu nedenle vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personelin mesleki güvenceleri yönünden idare hukukuna tabi olduklarının kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

'HANGİ ÖZLÜK HAKLARI?'

Mahkemenin dikkat çektiği konulardan biri de YÖK yönetmeliğinde belirtilen vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personel ile devlet üniversitelerinde çalışan akademik personel arasında ayrım yapılamayacağı oldu.

Mahkeme YÖK'ün bu yönetmeliğine de vurgu yaparak uygulamada sorunlar olduğu değerlendirmesinde bulundu: "Yönetmelikte 'diğer özlük hakları' ibaresi akademik personelin hangi haklarından bahsettiği konusundaki belirsizlik, hukuki sorunlara yol açıyor."

'ÜCRETSİZ İZİN HUKUKA AYKIRI'

Mahkeme yaptığı bu değerlendirmeler ışığında Okan Üniversitesi'nin salgını gerekçe göstererek akademik personeli 15 Mayıs-17 Temmuz 2020 tarihinde ücretsiz izne göndermesini hukuka aykırı buldu. Mahkeme bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu: "Vakıf yükseköğretim kurumlarında niteliği belirtilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi için istihdam edilen akademik personel ile vakıf yükseköğretim kurumu arasında akdedilen sözleşme idare hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Davacının ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadı."

Mahkeme, daha önce davayı reddeden İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesini de hukuka uygun bulmadı.

Ne olmuştu?

Korona virüsü salgınının başladığı ilk aylarda vakıf üniversitelerinde akademisyenler ücretsiz izne gönderildi. Bunlardan biri de Okan Üniversitesi oldu. Üniversite, bu süreçte akademik ve idari personel olmak üzere toplam 193 kişinin ücretsiz izne gönderildiğini açıkladı. Avrasya ve Nişantaşı üniversiteleri de akademisyenleri de ücretsiz izne gönderen üniversiteler oldu.

Okan Üniversitesi akademisyenleri ücretsiz izne gönderme gerekçesini şöyle açıklamıştı: "Devletimiz daha önce benzeri yaşanmamış, işverenler yönünden de çalışanlar yönünden de çıkarılan kanunlarla bu küresel sorunun etkilerinin azaltılması ve en az hasarla atlatılması amacıyla acil olarak bir takım tedbirler getirmek zorunda kalmıştır. Çıkarılan kanunların adından da anlaşılacağı gibi amaç yeni koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması zorunluluğudur." 

Ancak akademisyenler salgın döneminde üniversite gelirinin düşmediğini, bu üniversitelerin eğitim öğretime online olarak devam ettiğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi.