Börklüce

Kitapta, deneyimli bir tarih araştırmacısının özenli çalışmasıyla, “asli kaynaklardan (örneğin öldürülmesi öncesinde Börklüce ile konuşabilmiş olan Rum tarihçi Doukas’ın anlattıklarından) çıkardığı bilgiler aktarılıyor ve kitap sonuna ekli “meraklısı için notlar” bölümünde bu kaynaklar üzerine de bilgi sunuyor. BİLGE UMAR / EVRENSEL BASIM / 228 Sf.

Trajik Nüans

Ahmet Tulgar, yeni öykülerini bir araya topladığı Trajik Nüans’la okurunun karşısına çıkıyor. Tulgar’ın sıradan bir günü, bir çay sohbetini, bir yolculuğu, bir market alışverişini anlatarak başladığı öyküleri her kesimden insanı rahatsız etmeye yönelik doğal bir huzursuzluğu yansıtıyor.  AHMET TULGAR / CAN YAYINLARI / 140 Sf.

Aklımdaki Che

Randall, öncü rolünün ve güçlü yanlarının yanı sıra, çelişkilerini ve yanılgılarını da göstererek git gide bir mite dönüşen Che’nin insani yönlerini de gözler önüne sererken, ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen dünyanın dört bir yanında kendisine yönelik azalmadan süren ilgi ve sevginin gerekçelerini ortaya çıkarıyor. MARGARET RANDALL / İLETİŞİM YAYINLARI / 180 Sf.

Rojava: Kürtlerin Zamanı

Fehim Taştekin, kitabında bu tarihsel dönemin özgünlüğünü, Kürtler ve diğer etnik-mezhebî topluluklar arasındaki ilişkileri; Suriye, Türkiye, Irak ve İran’da bulunan Kürtlerin yaşanan süreçte oldukça önem kazanan siyasi ve sosyal etkileşimlerini; farklı çizgilerdeki Kürt hareketleri arasındaki mücadele ve müzakereleri, bölgeyi yakından tanıyan bir gazetecinin ustalığıyla ele alıyor. FEHİM TAŞTEKİN / İLETİŞİM YAYINLARI / 440 Sf.

Eşitliközgürlük

Balibar kitabında demokrasi felsefesinin temel sorunlarını ele alırken Derrida, Rancière, Poulantzas, Arendt ve Laclau gibi isimlerle tartışıyor.  ETIENNE BALIBAR / METİS YAYINLARI / 392 Sf.

Sığınamayanlar

Suriyeli mülteciler, ancak kitlesel olarak Avrupa'nın kapılarına dayandıklarında gündem olabildiler. Peki, Alan Kurdî'nin geride bıraktığı "insani kriz" ile dünya nasıl başa çıkmaya çalıştı? Suriyeli mültecilere nasıl bir çıkar oyunu oynandı? Geri Kabul Anlaşması'nın tarafı Türkiye bu oyunun neresinde durdu? Sığınamayanlar, tüm bu sorulara cevap veriyor. ERCÜMENT AKDENİZ / EVRENSEL BASIM YAYIN / 176 Sf.

Kapının Ardında

Giorgio Bassani'nin doğumunun 100. yılında yeni bir Ferrara romanı daha yayımlandı. Romanda, 1929- 1930 yılları arasında Ferrara'da yaşayan bir lise öğrencisinin başından geçen olaylar anlatılıyor.  GIORGIO BOSSANI / YKY / 108 Sf.

Ucubeler

Kitapta, evini yakan sahtekâr bir besteci, torununun garip hastalığıyla mücadele ederken aklını yitiren yaşlı bir adam, intikam peşinde büyük bir dövüşçüye dönüşen dev bir kadın ve yeniden çocuk olmak isteğiyle garip deneyler yapan bir Progeria hastasının öyküsü anlatılıyor. NURAY TÜRK / KOTON KİTAP / 296 Sf.

21. Yüzyılda Milliyetçilik Teori ve Siyaset

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra bir yeni uyanış yaşayan milliyetçilik, 21. yüzyılda nasıl biçimlenecek, ne gibi roller oynayacak? Kitapta geniş bir bakış açısıyla bu sorulara cevaplar aranıyor. ELÇİN AKTOPRAK - A. CELİL KAYA / İLETİŞİM YAYINLARI / 480 Sf.

Gözetleme Kulesi

Gözetleme Kulesi'nde Elizabeth Harrower her şeyden önce, insanların başkalarına hiç de çıkışsız görünmeyen durumların içinde nasıl kısılıp kalabileceklerini son derece ikna edici bir şekilde resmediyor. Ruhsal bozuklukların bulaşıcı olmasa bile yakın çevredeki kişileri nasıl sindirip çaresizleştirebileceğini betimliyor. ELIZABETH HARROWER / METİS YAYINLARI / 256 Sf.

Zerdüşt Dini

İlk baskısı 1926'da yapılan Dr. J.S. Taraporewala'nın kitabı yeni baskısıyla raflarda. Kitapta Zerdüşt Gathalarının İngilizceden yapılmış serbest koşuk çevirisi ve İran'ın unutulmuş dinleri Mitraizm, Manizm ve Mazda dinleri üzerine üç deneme de yer alıyor.  J.S.TARAPOREWALA / AVESTA YAYINLARI /2016 Sf.

Son Patron

1930’larda altın çağını yaşayan Hollywood’da geçen Son Patron, F. Scott Fitzgerald’ın son romanı. “Filmleri tiyatronun çapının ve gücünün çok ötesine” taşıyan dâhi yapımcı Monroe Stahr’ın ümitsiz aşk hikâyesini konu alan kitap, sinema dünyasının şaşaasının ardındaki gerçeklere, güç oyunlarına ve hayal kırıklıklarına ışık tutuyor. F. SCOTT FITZGERALD / CAN YAYINLARI / 190 Sf.

Mülkiyeti Geri Almak?

Mülkiyeti Geri Almak?, genelde dokunulmaz veya sarsılmaz görülen mülkiyete ve mülksüzleştirmeye ve bunun nasıl mümkün olabileceğine odaklanıyor. Denemelerin, sanat projelerinin ve sohbetlerin özgün biçimde bir araya getirilmesinden oluşan kitap, dört yılı aşan bir sürede kavramsallaştırıldı ve ortaya konuldu. M. LEWANDOWSKA - L. PTAK / KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / 278 Sf.

Sanat ve Kuram 1900-2000

20. yüzyılda görsel sanatların kuramlarına dair kapsamlı bir derleme olan Sanat ve Kuram, sanatçıların yanı sıra eleştirmenlerin, filozofların ve politikacıların da metinlerini içeriyor. Kronolojik olarak ilerleyen eser, sembolizmin mirasından postmodernizme dek sanat alanında yaşanan tartışmaları sekiz ana kısımda ele alıyor. C. HARRISON - P. WOOD / KÜRE YAYINLARI / 1304 Sf.

Işıkla Karanlık Arasında

Işıkla Karanlık Arasında Türkiye sinemasının “ustasız ustası” Lütfi Ö. Akad’ın anıları, aynı zamanda sinemaya duyulan tutkunun kitabı… Sadri Alışık’tan Hülya Koçyiğit’e, Türkan Şoray’dan İzzet Günay’a, Yılmaz Güney’den Fatma Girik’e Türkiye sinemasının usta oyuncularının beyaz perdeyle yeni yeni tanıştıkları ana şahit olurken, bir sinemanın doğuşuna doğrudan tanık olacaksınız. LÜTFİ Ö. AKAD / İLETİŞİM YAYINLARI / 480 Sf.

Cin Aynası

Ercan Kesal “kendi kendimizle derdimizin” sır kâtipliğini yapıyor. Peri Gazozu kitabının izinde, insan halleri üzerine sohbet ediyor okuruyla. Ahlâkın “utanmayı bilmek” demek olduğunu bilerek, “çocuk aklının” safiyetini severek, rüyalarını kalbine sorarak… ERCAN KESAL / İLETİŞİM YAYINLARI / 292 Sf.

En Eski Yüz

Pelin Buzluk, şehrin en koyu gecesinin öykülerini yazıyor En Eski Yüz'de. Kuruyan, gelip geçen. Doğan güne karşı. Hayat, izbe bir meyhanede tek başına bir kadın… PELİN BUZLUK / İLETİŞİM YAYINLARI / 84 Sf.

Homeros İlyada ve Troya

Arkeolojinin 'kader tepesi' Troya'da yapılan kazılar pek çok tarihsel olayla ilgili veriler sunar. Peki Homeros'un destanlarının tarihsel gerçeklerle bir ilişkisi var mı? Troya Savaşı diye bir savaş gerçekten yapıldı mı? Troya diye bir kent var mı? Kitapta bunun gibi pek çok sorunun yanıtını bulabilirsiniz. RÜSTEM ASLAN / E YAYINLARI / 272 Sf.

Organik Bozukluk

Şenay Aydemir, ‘Organik Bozukluk’ta 21. yüzyılda tembellik hakkını ele alıyor. Aydemir, bir yandan bu ‘boş zamanı’ nasıl kullanmak gerektiğini bir yandan da tembelliğin ciddiyet ve sorumluluk gerektiren bir faaliyet olduğunu anlatıyor. ŞENAY AYDEMİR / CAN YAYINLARI / 107 Sf.

Dilek Evi

Rudyard Kipling'in Dilek Evi, Babil Kitaplığı serisinden çıktı. Jorge Luis Borges, Kiplig için şöyle diyor: "İmgelem gücü, ince ustalığı, seslerin inceliklerini sezebilme yeteneği, sözcükleri ekonomik bir biçimde kullanışı ve dürüstlüğü aynı derecede takdire değer özellikleridir.” RUDYARD KIPLING / KIRMIZI KEDİ YAYINLARI / 148 Sf.

Muhteşem Tutkularımızın Bir Sonraki Saati

Özcan Karabulut, yeni kitabında tüm duyguların, acıların, sevinçlerin, tutku ve düşmanlıkların alabildiğine yoğun yaşandığı en canlı noktalarda arıyor öykülerini. Anlatıcısını sürekli kendinden bir parça taşıyan, bu nedenle okur üzerinde gerçeklik duygusunu hep canlı tutan kişilerden seçiyor.  ÖZCAN KARABULUT / CAN YAYINLARI/ 132 Sf.