Uzaktan çalışma esasları işçiyi kaderine terk ediyor

Pandemi nedeniyle son bir yıldır yaygınlaşan uzaktan çalışmaya ilişkin yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzmanlara göre birçok nokta muallakta bırakılarak, aleyhte uygulamalar fiili olarak işçinin sırtına yıkılmış oldu. Yönetmeliğin sorunlara çözüm üretmekten uzak olduğunu belirten DİSK Hukuk Müdürü Avukat Necdet Okcan "Çalışma sözleşmesine işi havale ediyor, dolayısıyla işveren karşısında pazarlık şansı olmayan işçiyi kaderine terk ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Google Haberlere Abone ol

İSTANBUL - Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'yle, 4857 Sayılı İş Yasası'nın 14. maddesinde Mayıs 2016'da yapılan ve uzaktan çalışmayı getiren değişiklik ayrıntılandırılmış oldu. Uzmanlara göre düzenleme genel olarak yasanın tekrarı niteliğinde olmakla birlikte, işçiyi ve haklarını korumaktan uzak. 

OKCAN: ESNEK ÇALIŞMAYA AÇILAN KAPI BİRAZ DAHA ARALANDI

Düzenlemeyle, esnek çalışmaya açılan kapının biraz daha aralandığını belirten DİSK Hukuk Müdürü Avukat Necdet Okcan, belirsiz bırakılan noktaların ise işçi aleyhine sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Düzenlemenin, sendikaların görüşü alınmadan hazırlanmasını da eleştiren Okcan, GazeteDuvar'a yaptığı açıklamada, düzenlemeye ilişkin şu noktalara dikkat çekti:

🔸Çalışma mekanlarının düzenlenmesine ilişkin 6. maddede, 'maliyetin karşılama usulü işçi-işveren tarafından birlikte belirlenir' deniliyor. Bu durum, uzaktan çalışmanın getirdiği maliyetin (bilgisayardan, internet ücretine değin) işçinin sırtına yıkılması sonucunu doğurur. Oysa bu maliyeti işveren karşılamak zorundadır.

🔸Çalışma süreleri nasıl düzenlenecek? Düzenlemeye göre işçi korumasız. 'Yasal sınırı aşmamak koşuluyla' diyor ama bu süreyi nasıl denetleyeceksiniz? Burada bir güvencesizlik meselesi var.

🔸'Zorunlu nedenlerle' adı altında, işçinin onayı alınmadan uzaktan çalışmaya geçirilebileceği ifade ediliyor. İşçinin buna zorlanmasıyla bazı hallerde temel değişiklikler meydana gelebilir. İşçinin talebi ise ancak işveren onayına bağlı hale getiriliyor.

🔸'İşveren, iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu olacak' deniliyor ama bu konu daha somut olabilirdi, bu anlamda da düzenleme eksik.

İŞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNE HAVALE EDİYOR

🔸Çalışanların karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretmiyor, işi çalışma sözleşmesine havale ediyor. İşveren karşısında pazarlık şansı olmayan işçiyi kaderine terk ediyor.

🔸Düzenleme, esnek çalışma turlarından biri durumunda. Güvencesizleştiren, maliyeti işçinin üzerine yıkan bir ortam doğuruyor.

ÖZVERİ: İŞ YİNE İÇTİHAT KAPISINA KALDI

Dr. Hukukçu, Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Murat Özveri ise sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yönetmelikte; işçinin onayının aranmaması, çalışma süreleri ve fazla mesai, iş araçlarının sağlanması, uzaktan çalışmada karşılıklı rıza aranmaması gibi eksiklikler olduğunu belirterek, "İş yine içtihat kapısına kaldı" yorumunda bulundu.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMASI GEREKECEK

Öte yandan uzmanlara göre uzaktan çalışma kalıcı hale gelecekse, işveren ile işçinin artık ‘uzaktan çalışma sözleşmesi’ imzalaması da gerekecek. (EKONOMİ SERVİSİ)