Kirazlı’da madene ve devlete 73 bin liralık dava

Çan’ın Çaltıkara köyünde bulunan arazisi Kirazlı Altın Madeni Proje alanına 7 kilometre mesafede olan Oruç Karacık, arazisine olumsuz etkide bulunduğu gerekçesiyle madenci şirket ve ilgili devlet kurumları aleyhine maddi ve manevi tazminat davası davası açtı. Kazdağları Dayanışması avukatlarından Burcu Özaydın yaptığı açıklamada, “Görevini yerine getirmeyen kamu idarecileri ve kamu görevlileri hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu ve ihbarda bulunulmasını talep ettik” dedi.

Google Haberlere Abone ol

Seçkin Sağlam

ÇANAKKALE - Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çaltıkara köyünde gayrimenkulü bulunan ve arazisi Kirazlı Altın Madeni Proje alanına kuş uçuşu 7 kilometre mesafede olan Oruç Karacık tarafından Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesi’ne maddi manevi tazminat davası açıldı. Davayı Kazdağları Dayanışması’nın avukatlarından Burcu Özaydın üstlenirken, uluslararası altın tekeli Alamos Gold’un taşeronu Doğu Biga Madencilik, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çanakkale Valiliği hakkında toplam 73 bin liralık tazminat davası açıldı.

Dava işlemlerinin ardından Çanakkale Adliyesi çıkışında Kazdağları Danışması çevre örgütlerinin de katıldığı açıklama yapıldı. Davanın avukatı Burcu Özaydın, “Alamos Gold acilen tahliye edilsin! Şirketin varlığı halkın yaşam hakkını tehdit ettiğinden kamu arazisine müdahalesinin men’ini istiyoruz! Tarlalarımız ve yeraltı ve içme su kaynaklarımız tehdit altında! Daha şimdiden tarlalarımızın değeri düştü, zarar gördük, tazminat talep ediyoruz! Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davamızı açarken mahkeme hakiminden de duruma izin veren ve göz yuman ilgili kamu kurumları hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

‘BÖLGENİN İÇME SUYU KAYNAĞINA KORONA KARIŞACAK!’

Avukat Burcu Özaydın, Çanakkale’nin tek ve alternatifsiz içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na korona virüsünün karışacağını ifade ederek, “Altın madenciliği faaliyetleri nedeniyle, atık barajı ve asit maden drenajı kaynaklı olarak, yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı havzasına korona virüsü, siyanür ve ağır metaller karışacaktır. Madencilik faaliyeti en iyi ihtimalle bölgenin tarım ve hayvancılığının çökmesine, havanın, suyun, toprağın kanserojen maddelerle zehirlenmesine, bölge halkının bir kısmının ölümüne, bir kısmının hayatının geri kalanını kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarla boğuşacak şekilde perişan olmasına, ölmeyen ve hasta olmayanların ise bağını, bahçesini, geçim kaynaklarını kaybedecek olmasına neden olur” şeklinde konuştu.

MADDİ TAZMİNAT 53 BİN, MANEVİ TAZMİNAT 20 BİN LİRA!

ÇED olumlu kararlarına imza atan devlet kurumlarının da sorumluğu olduğunun altını çizen Avukat Özaydın, “İlgili kamu mercileri halkın sağlığı ile oynayan ve tehdit oluşturan bu faaliyete izin ve ruhsat vererek, alan tahsis ederek, ÇED olumlu kararı vererek sorumlu olmaktadırlar. Madencilik faaliyetinin başlaması halinde yukarıda belirtilen suçların gerçekleşeceğini bildikleri için teşebbüs aşamasındaki filleri önlemedikleri takdirde Çanakkale Valiliği, ilgili Bakanlıklar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer kamu görevlilerinin de sorumluluğu doğacaktır. Davacının yaşam hakkının davalılar tarafından tehlikeye atılmasının yanı sıra, Alamos Gold-Doğu Biga Madencilik şirketinin Kirazlı Balaban Altın Madeni Projesi müvekkil davacının gayrimenkulüne piyasa değerini kaybettirmiş olduğundan, bilirkişi marifetiyle değer kaybının hesaplanarak 53 bin lira maddi tazminatın (fazlaya ait haklarımız saklı kalmak kaydıyla) şirketin yanı sıra yasal görevini yerine getirmeyen bakanlıklar ve Çanakkale Valiliği de dahil olmak üzere tüm davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir” ifadelerini kullandı.

Davacının gördüğü manevi zarar, elem-üzüntü-keder-sıkıntı nedeniyle 20 bin lira manevi tazminat davası açılmasını da talep ettiklerini belirten Avukat Burcu Özaydın ayrıca, “Dava sonuçlanıncaya dek, davalı şirketin Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kirazlı mevkii, 102 ada, 128 parselde bulunan 3.700.700 m2 yüzölçümündeki orman niteliğindeki devlet arazisinden çıkarılması ve vak'i müdahalesinin men'i yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi” talebinde bulunduklarını söyledi.