Dokuz Eylül'de taşınmaya karşı imza kampanyası

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınma iddiası gündem oldu. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler imza kampanyası başlattı.

İZMİR– Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 25 senedir eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü Narlıdere Yerleşkesi’nden taşınması iddiası, fakültenin öğrencileri ve akademisyenlerini harekete geçirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe Yerleşkesi’nde Rektörlük binası olarak inşa edilmiş bir binaya taşınması düşünülen Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bileşenleri, kendilerine danışılmadan alınan bu kararın uygulanmasının önüne geçmek için seferber oldu. Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatan GSF öğrencileri, “Rektörlüğün bu işlemle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadan bu işlemi yeniden gözden geçirmesi ve ertelemesi ya da doğrudan iptal etmesini istiyoruz” diyerek konuyla ilgili herkesi dayanışmaya çağırdı.

‘DEÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TAŞINMASIN!’

“Süreç boyunca, konunun asıl muhatabı ve öznesi olan başta 2000’e yakın öğrenci ve 150 civarı akademik ve idari personel olmak üzere DEÜ GSF bileşeni hiç kimseye bu konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş ve de danışılmamıştır. Rektörlüğün bu kararında ısrar etmesi bizlerin hayatında öngörülemeyen sorunlara ve sıkıntılara yol açacaktır”, denilen metinde, Rektörlüğün henüz kesinleşmemiş olan bu kararına karşı çıkmasının belirtilen gerekçeleri ise şu şekilde:

“1- Mevcut Kampüsün(Narlıdere Kampüsü), Fiziki Yapısının Sanat Eğitimi ve Etkinliklere Göre Zaman İçerisinde Geliştirilmiş Olması;
*350 kişilik Tiyatro Sahnesi
*2 adet Sergi Salonu
*TV Stüdyosu ve Kurgu Stüdyosu
*Ses Stüdyosu
*Seramik, Resim, Heykel, Tekstil, Geleneksel El Sanatları gibi bölümlere ait atölyeler ve açık çalışma alanları
2- Taşınması Düşünülen Yeni Binanın İdari Rektörlük Binası Olarak Tasarlanmış Olması Nedeniyle Fiziksel Yapının Güzel Sanatlar Fakültesinin Eğitim Koşullarına ve Etkinliklerine Uymaması
3- Öğrenci, Akademik ve İdari Personelin Fakültenin Taşınması Sonucu Ulaşım ve Taşınma Problemleri;
**Mevcut kampüsün şehrin kültür ve sanat olanaklarına ulaşımındaki kolaylık
**Taşınılması düşünülen binanın ise kültür ve sanat olanaklarına uzak ve uygun olmaması”.
Öğrenciler, belirttikleri problemler göz önünde bulundurularak Fakültelerinin taşınmaması için başlattıkları imza kampanyasına (buraya link verilebilir) kamuoyunun desteğini bekliyor.

‘KARAR DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINA UYGUN DEĞİLDİR’

Kararla ilgili resmi bir duyuru yapılmamış olmasının; öğrencilerin ve akademisyenlerin hayatını doğrudan etkileyecek bir meselenin kapalı kapılar ardında konuşulmasının demokratik olmadığının altını çizen DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğretim görevlilerinin kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiği açıklaması ise şu şekilde:

“Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 25 senedir eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü Narlıdere yerleşkesinden, DEÜ Tınaztepe’de yeni rektörlük binasına taşınmak istenmektedir. Fakat bu süreçte, üniversitenin temel bileşenleri olan öğrencilere, idari ve akademik personele süreç ile ilgili görüş ve önerileri hiçbir aşamada sorulmamış, aksine pek çok spekülasyona açık bir şekilde yüzlerce insanın hayatını doğrudan etkileyecek bu kararlar rektörlük tarafından demokratik teamüllere uygun olmayan bir şekilde kapalı kapılar ardında alınmıştır.

25 yıllık süreç içerisinde, sanat eğitimi ve sanatsal etkinlikler için fiziksel imkanlarını oluşturan fakülte, şimdi eğitim öğretim faaliyeti için tasarlanmamış bir binaya taşınmak istenmektedir. 2000’e yakın öğrenci ve 150 civarında idari ve akademik personeli bulunan bir fakültenin bu şekilde taşınmaya zorlanması demokratik üniversite anlayışına uygun değildir. Bu nedenle, bu sürecin öznesi olan DEÜ GSF bileşenlerinin karşılaşacakları sorun ve mağduriyetlerin giderilmesi açısından bir an önce bu kararın ertelenmesi, sürecin şeffaf ve demokratik bir şekilde yeniden ele alınmasını talep ediyoruz.”