Alpu ihalesi öncesi CHP'li Çakırözer'den Meclis'e çağrı

Alpu'daki kömürlü termik santral ihalesi 15 Ağustos'ta yapılacak. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ihale öncesi Meclis araştırması önergesi vererek, ihaleye katılacak şirketlere ve hükümete çağrı yaptı.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Eskişehir'in Alpu Ovası’nda yapılması planlanan kömürlü termik santralin 15 Ağustos’ta yapılacak ihalesi öncesinde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hayata geçirilecek termik santrallerin doğaya, insan sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştırılması için Meclis araştırması istedi. İhale yapılırsa Anadolu’nun buğday deposu olarak bilinen Alpu Ovası’nın verimli topraklarının yok olacağını belirten Çakırözer, “Bu ihale verimli topraklarımızın, temiz havamızın, suyumuzun ölüm fermanıdır. Türkiye’nin akciğerlerini, cennet vadilerini ve verimli topraklarını zehir santrallerine teslim etmeyin. Halkın sesine kulak verin. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken, geleceğimizi yok edecek zehir santrallerinden vazgeçin” diye seslendi.

'KAZDAĞLARI, TEKİRDAĞ VE ESKİŞEHİR ZEHİRLENECEK'

Geçen günlerde hükümet tarafından açıklanan ‘İlk 100 günlük hedef’ eylem planında nükleer ve termik santral projelerine öncelikli olarak yer verildiğini hatırlatan Çakırözer, şu bilgileri verdi: “Kamuoyunda tartışılan, bölgede yaşayan insanların istemediği, zararları çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları tarafından yapılan araştırmalarda ortaya konan Akkuyu, Sinop, Trakya Nükleer Santralleri ile Alpumuzda kurulmak istenen kömürlü termik santral, ilk 100 günlük planlar arasında. Kazdağları, Tekirdağ ve Eskişehir gibi Türkiye’nin önemli SİT alanları ve verimli tarım arazilerine zarar verecek santrallar, tüm tepkilere rağmen ihaleye çıkarılmakta. Sağlık ve Çevre Birliği tarafından Türkiye’de taş kömürü ve linyitle çalışan kömürlü termik santrallerin kirletici salımı ve sağlık etkilerine ilişkin yapılan çalışmada, erken ölüm sayısı 3 bin, hastaneye kabul sayısı 4 bin 500, kayıp iş gücü sayısı 650 bin, hastanede geçirilen gün sayısı 8 milyon, yıllık sağlık maliyeti sayısı da 2,9 - 3,9 milyar euro olarak açıklanmaktadır. En tehlikeli ve kirli katı fosil yakıt açısından da Türkiye’de 12 bin tonu 'tehlikeli' sınıfında olan 19 buçuk milyon ton atık oluşmakta...”

'ÇED RAPORU EKSİZ VE YETERSİZ'

Eskişehir’de yapılmak istenen kömürlü termik santrale ilişin hem Greenpeaca hem de Jeoleji Mühendisleri Odası tarafından açıklanan raporlardan örnekler veren Çakırözer, şöyle devam etti:

“Hem Eskişehir halkı hem Danıştay kararları yok sayılarak yarın 3'üncü kez ihaleye çıkılıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın nihai ÇED raporunu değerlendirdiği raporunda önemli tespitler yapılmıştır. ÇED raporu ve eklerinin uygulamaları açısından eksik ve yetersiz olduğu, proje bileşenlerinin etki alanlarının tanımlanmadığı, çevre ve insan sağlığı açısından bulunması gereken çalışmaların olmadığı tespiti yapılmıştır. Termik santral yatırımının çok yüksek faizle kredi sağlanarak yapılacak olmasının getireceği zararlar da hesaplanmamış. Yine Greenpeace Akdeniz tarafından hazırlanan bir başka raporda EÜAŞ’ın bir yıllık alım garantisi bedeliyle, açlık sınırındaki tek maaşlı ve 4 kişilik 1 milyon 143 bin 275 ailenin bir aylık maaşı sağlanabilir. Ayrıca mevcut net asgari ücret 1.603,12 TL'den 1845,22 TL’ye yükseltilebilir. 103 bin 289 asgari ücretli çalışanın 1 yıllık ücreti karşılanabilir. Eskişehir’in havasını, suyunu, toprağını kirletecek olan söz konusu termik santral projesinin 35 yıl çalışacağı hesaplanırsa 3 bin 200 kişinin erken ölümüne neden olacağı çeşitli araştırmalarla da ortaya konulmaktadır.”

'ZEHİR SANTRALLERİNE HER YIL YENİLERİ EKLENİYOR'

Termik santrallerinin insan sağlığı ve doğaya zararlarının görmezden gelindiğini, bunlara her yıl yenilerinin eklendiğini anlatan Çakırözer "Türkiye’nin akciğerlerinden birisi olan Kaz Dağları’nın yanı başına kurulmak istenen Çırpılar Termik Santrali’nin 90 adet futbol sahası büyüklüğünde bir alanı tahrip edeceği, santralde 465 bin ton kül depolanarak, 2,6 milyon ton kömür tüketileceği bilinmekte. Çevresinde iki adet gölet bulunan Çerkezköy Termik Santralı’nın ise 800 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda yapılacağı, asit yağmurlarıyla Trakya’nın verimli tarım topraklarını kirleteceği, Istranca Ormanları’nın zarar göreceği, su havzalarını tahrip edeceği açıklanmıştır. Buna rağmen zehir santralleri konusunda ısrar edilmesi sadece o bölgede yaşayan yurttaşları değil, geleceğimizi de yok saymaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması için termik santrallere ihtiyaç olup olmadığının araştırılmasını isteyen Çakırözer, şu çağrıda bulundu: “Gelecek nesillere daha temiz bir miras bırakılabilmesi adına dünyada diğer örneklerin incelenebilmesi ve kıyaslanabilmesi, termik santrallerin çevresel ve sosyal, kamusal faydasının ortaya çıkarılması, ekosisteme, doğaya, insana ve insan sağlığına etkilerinin tespit edilmesi amacıyla başta Eskişehir Alpu Termik Santrali olmak üzere Türkiye’de bulunan tüm termik santrallerin ülke ekonomisine, tarım ve hayvancılığa verdiği/vereceği zararların önlenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma önergemizi Meclis Başkanlığına sunduk."

(DUVAR)