TBMM’den ‘ölüm cezaları’ araştırması

TBMM’nin hazırladığı ölüm cezaları araştırmasına göre, 1920 ile 1984 arasında, TBMM’nin onayladığı ölüm cezası 15’i kadın olmak üzere toplam 712.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “1920’den Günümüze Ölüm Cezaları” başlıklı araştırmaya göre; Türkiye’de 1920 ile 1984 yılları arasındaki 64 yıllık dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen ölüm cezası sayısı 15’i kadın olmak üzere toplam 712 kişi.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “1920’den Günümüze Ölüm Cezaları” başlıklı araştırmada şu değerlendirmeler yer aldı:

“Türkiye’de 1920 ile 1984 yılları arasındaki 64 yıllık dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen ölüm cezası sayısı 15’i kadın olmak üzere toplam 712 kişidir.

TBMM İçtüzüğünün 92. maddesine göre ölüm cezaları hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine dair Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilir. Adalet Komisyonu, bu yazıyı inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin onaylanması veya onaylanmaması yönünde bir kanun metni hazırlar. TBMM Genel Kurulu tarafından cezanın yerine getirilmesinin onaylanmasına dair teklifin kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanınca imzalanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben ölüm cezaları infaz edilmekteydi.

Ancak yukarıda anlatılan süreç 1984 yılından itibaren işletilmemiş, yani ölüm cezaları fiilen kaldırılmıştır. Ölüm cezası, 03.10.2001 tarihli 4709 sayılı Kanun ile savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 03.08.2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun ile ‘Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç’ şartı ile kaldırılmıştır.

07.05.2004 tarihli 5170 sayılı Kanun ile Anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, 14.07.2004 tarihli 5218 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu'ndan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, böylece ölüm cezası Türk Hukukundan tamamen kaldırılmıştır.” (Kaynak: EVRENSEL/ANKA)