Mülkiye 161, Mülkiyeliler Birliği 74 yaşında

Mülkiye (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 161, Mülkiyeliler Birliği ise 74'üncü yıl dönümünü kutluyor. Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık'ta verdiği Mülkiye Büyük Ödülü ise bu yıl Muhittin Tuncer’e verilecek. Mülkiye'nin Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti ödülü ise bu yıl Türk Tabipler Birliği'ne verildi. TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Halk sağlığı için mücadelemiz sürecek" dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - 4 Aralık 1859’da kurulan Mekteb-i Mülkiye (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi) 161 yılı tamamladı. Mülkiye mezunlarının kurduğu Mülkiyeliler Birliği ise 74’üncü yaşını kutluyor.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu'nun yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün, Mülkiye’nin kuruluşunun 161., Mülkiyeliler Birliği’nin kuruluşunun 74. yılını kutluyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle bugün Mülkiyeliler Birliği’nde, Mülkiyelilerin evinde bir araya gelemedik. Fakat, birlikteyiz, güçlüyüz; Mülkiye’nin sağladığı birikim, yarattığı değerler ile bir aradayız. Dün ne kadar çok şey biriktirdiysek bugün söyleyecek o kadar sözümüz var; ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımız var!

Türkiye’nin en köklü eleştirel sosyal bilim geleneğinin; koşullar ne olursa olsun kamu yararını önceleyen anlayışın; insan hakları, hukuk devleti, demokrasi ve barış için mücadele eden siyasal geleneğin taşıyıcıları olarak Mülkiyelilerin geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye için söyleyeceği çok şey var.

Birliğimizin varlık sebebi Mektebimizde yaşanan, 161 yıllık tarihimizdeki en büyük tasfiyenin üzerinden dört yıl geçti. Akademik özgürlük kapsamında olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya konan ifadeleri nedeniyle dört yıldır hukuksuz biçimde mesleklerini yapmaları yasaklanmış, yurttaşlık haklarından mahrum bırakılmış öğretim üyelerimiz hâlâ Mülkiye’ye dönmüş değil. Doğrudan hükümetin başı tarafından atanan rektörler aracılığıyla yönetilen üniversiteler, bilim üreten kamusal kurumlar olmaktan çıkarılarak siyasal iktidarın hizmetine koşulmuş durumda. Akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine karşı saldırılar sürüyor.

1971 darbesi sonrasında Dekanı cezaevine atılarak, 1980 darbesi sonrasında 1402 sayılı sıkıyönetim kanunu aracılığıyla ve bugün de KHK ekli listelerine öğretim üyelerinin adları yazılarak gerçekleştirilen tasfiyelere karşı Mülkiye hep direndi; varlığını, geleceğini savundu. Çünkü Mülkiye’yi savunmak, aynı zamanda üniversite kurumunu savunmak; demokrasi ve özgürlükleri savunmak anlamına geldi.  Mülkiyeliler, dün olduğu gibi bugün de kurumuna, geleneğine sahip çıkıyor ve çıkacak; kurumunu ve ülkesini savunuyor, savunacak.

Öğrencilerimizin özgüce tartışabildiği, öğretim üyelerimizin özgürce bilimsel bilgi üretip yayabildiği bir geleceği, eleştirel sosyal bilim geleneğimizi hep birlikte yeniden kuracağız!

Ülkemiz her geçen gün derinleşen iktisadi ve siyasal krizlerin içinde geçiyor. Kurumlarımız tasfiye ediliyor. Mülkiyelilerin varlık kazandırdığı, kurumlarda esas aldığı kamu yararı, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları ilkeleri kamudan tasfiye ediliyor. Liyakatsiz yöneticiler eliyle kamusal birikimimiz, Cumhuriyetin varlıkları yağmalanıyor. Yargı iktidara bağımlı hale getiriliyor, parlamentonun yetkileri gasp ediliyor, erkler ayrılığı ortadan kaldırılıyor. Temel hak ve özgürlüklerimiz anayasaya aykırı olarak kısıtlanıyor. Muhalif gazeteciler, muhalif politikacılar cezaevlerinde. Demokratik siyasal alanın temel kurumları olan siyasal partiler, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikalar üzerinde baskı yoğunlaşıyor. Basın bütünüyle iktidara tabi kılınıyor. Türkiye anayasasızlaştırılıyor.

Abdülhamid adına dağıtılan şekerleri ayaklarının altında ezerek istibdada karşı direnen bir geleneğin taşıyıcıları olan, ülkenin en zor koşullarında eşitlik ve özgürlük özlemiyle demokrasi ve hukuk devletini savunan, kamunun yararını her dönemde bireysel yararın önüne koymuş Mülkiyeliler, istibdada karşı cumhuriyeti savunmaya devam edecektir! Kurumlarımızın yeniden inşası, barış, demokrasi ve insan hakları için mücadeleyi yılmadan sürdürecektir.

Mülkiyeliler eşit ve özgür yurttaşların yaratılan değeri birlikte bölüştüğü, özgürce oluşan bir kamusal alanda fikirlerin yarışabildiği demokratik bir cumhuriyeti savunma ve kurma sorumluluğundan vazgeçmeyecektir.

Söyleyecek sözümüz, yapacak çok işimiz var!

Mülkiye’nin 161., Mülkiyeliler Birliği’nin 74. kuruluş yıldönümü kutlu olsun!”

MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ MUHİTTİN TUNCER'İN

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık'ta verdiği Mülkiye Büyük Ödülü, Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğrenci işleri müdürlerinden Muhittin Tuncer’e verilecek.

Mülkiyeliler Birliği’nin Mülkiye Büyük Ödülü'ne ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Bugünden tam 50 yıl önce, Fakültemizde göreve başladığı 1970 yılından emekliliğe ayrıldığı 2011 yılına kadar, Mülkiye değerlerinin kuşaklar boyunca aktarılmasındaki büyük emeği;

Fakültemizin Öğrenci İşleri Müdürlüğü görevinin yanı sıra öğrenciler, akademisyenler, idari ve teknik personelin hakkını ve hukukunu gözetmesi, özverili ve ilkeli duruşuyla Mülkiye Tüllabı’nın hafızasına “Muhittin Abi” olarak kazınması ve herkese örnek olması;

Akademik faaliyetin öğrenciler, akademisyenler, idari ve teknik personelin kolektif çabasının bir ürünü olduğu gerçeğini hatırlatması;

Mülkiye değerlerinin var olmasında ve sürdürülmesinde, bugüne kadar katkı sunmuş ve sunmaya devam eden tüm Mülkiye emekçilerinin hak ettikleri saygının sembolü olması;

Gerekçeleriyle, 2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün Muhittin Tuncer’e takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının oy birliği ile karar verilmiştir."

MÜLKİYELİLER'DEN TTB'YE ÖDÜL 

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından niteliği bakımından örnek kamu hizmeti sunan kişi ve kurumlara verilen Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne bu yıl Türk Tabipleri Birliği layık görüldü.

Sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sağlanmasını öngören sağlık politikalarını savunması; en temel insan hakkı ve kamu hizmeti olan insan sağlığının korunması; insanların tıbbi tedaviden nitelikli, eşit ve hızlı bir şekilde yararlanması için hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden doktor ve sağlık emekçilerimizin üstün çabaları nedeniyle TTB ödüle layık görüldü. 

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Isın ödül töreninde, “Çağdaş dönemlerde eşi benzeri görülmemiş bir salgın karşısında yer yer son derece elverişsiz koşullarda, canları pahasına görev yapan doktorlar ve sağlık emekçilerinin çalışmaları toplumumuzun tüm kesimlerinin takdirine şayan olmuştur" dedi.

Türk Tabipleri Birliği adına ödülü alan Merkez Konseyi Şebnem Korur Fincancı da, “Bu ödül tüm üyelerimiz, meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçileri için büyük bir onur ve bizler için motivasyon kaynağıdır. Halk sağlığı için mücadelemiz sürecek" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)