TTB’den ‘aşı’ açıklaması: Sağlık Bakanlığı şeffaf olmalı

Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 aşı uygulamalarına ilişkin açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı’nın aşı konusunda da şeffaf olmasını talep etti. Aşıların hangi ülkede üretildiğinin, üreten firmanın hangisi olduğunun bir önem taşımadığını belirten tabipler, “Covid-19 aşısının bizler için önem taşıyan yanı bilimsel ve etik kurallara uygun ruhsatlandırılmış olması; tüm dünyada ve Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde ulaştırılmasıdır” dedi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Korona virüsü pandemisi etkisini gösterirken uzmanların salgına karşı umut olarak ifade ettiği Covid-19 aşısına dair tartışmalar yaşanıyor. Faz çalışmaları devam eden aşılardan hangisinin etkili olduğuna dönük farklı yorumlar yapılırken gözler Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) çevrildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yer alan 219 adet Covid-19 aşısı adayının AR-GE çalışmalarını, klinik deneme aşamasına geçenlerin faz çalışmalarını ve ruhsatlandırma aşamalarını titizlikle takip ettiklerini belirten TTB Merkez Konseyi, Covid-19 aşısına dair açıklama yaptı.

‘BAKANLIK AŞI UYGULAMALARINDA ŞEFFAF OLMALI’

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile mücadelede, toplum ve sağlık meslek örgütleriyle işbirliği içinde olmayı halen reddettiğini belirten tabipler, “Pandemi döneminde şeffaf olmayan Sağlık Bakanlığı’nın, en azından aşı uygulamalarında şeffaf olması gerekliliğinin hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Mevcut iktidarın tamamen işlevsiz hale getirdiği koruyucu sağlık hizmetlerinin temel araçlarından olan aşının, ne kadar sürede, kaç doz, öncelikle kimlere yapılacağı; aşılama ile ilgili programlarının olup olmadığı hızla toplumla paylaşılmalıdır” dedi.

Covid-19 aşı sürecinin influenza aşısındaki gibi kötü yönetilmemesi gerektiğini söyleyen TTB, “Sağlık Bakanlığı, aralık ayı içerisinde 50 milyon adet olarak temin edeceği aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayından sonra toplumda uygulayacağını bildirmiştir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun 2.12.2020 tarihli toplantısı sonrası, aşılar ve ülkemizdeki aşılama süreçleri ile ilgili yapılan açıklamaya rağmen kamuoyunda belirsizlik sürmekte, tarafımıza çok sayıda yazılı ve sözlü soru iletilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘BAKANLIĞIN ŞEFFAFLIKTAN UZAK TUTUMU HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK OLUŞTURACAKTIR’

Covid-19 pandemisi mücadelesinde toplum sağlığının korunması için aşının en başat çözüm olacağını belirten TTB yönetimi, “Ülkeler, Dünya Tabipler Birliği Helsinki Etik Bildirgesi’nin belirlediği etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız kuruluşların aşı ruhsatlandırma çalışmalarına uygunluk verebilmektedir. Ancak, şu ana kadar uluslararası bağımsız denetleyici kuruluşlar tarafından ruhsatlandırılmış ve klinik deneme dönemini bitirmiş bir aşı çalışması bulunmamaktadır” dedi ve uyarı ve taleplerini şu şekilde sıraladı:

-Pandeminin başından bu yana aşı konusunda yapılan çalışmalar biyoteknoloji ve informatik teknolojilerin gelişmeleriyle geçmişe göre daha büyük bir hızla yapılmakta; çalışmaların klinik öncesi ve klinik deneme safhaları kayıt altına alınmakta; belgelendirmeler güvenilir ve bağımsız olan değerlendirme/onaylama kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda üretilmiş ve ruhsatlandırılmış olan bir aşıya, güven duyulacaktır.

-Sağlık Bakanlığı’nın şeffaflıktan uzak tutumu; aşı olmaya yönelik endişe ve belirsizlik yaratan her türlü söylem ve uygulaması, halk sağlığı açısından risk oluşturacaktır.

‘AŞILARIN RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMALI’

-Türk Tabipleri Birliği olarak aşıların hangi ülkede üretildiğinin, üreten firmanın hangisi olduğunun bir önem taşımadığını kamuoyuna buradan bildiririz. COVID-19 aşısının bizler için önem taşıyan yanı bilimsel ve etik kurallara uygun ruhsatlandırılmış olması; tüm dünyada ve Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde ulaştırılmasıdır.

-Aşının AR&GE çalışmalarından ruhsatlandırılıp sunulmasına, soğuk zincirle taşınmasından dağıtımı yapılarak uygulanmasına kadar her basamağı gündelik politikanın, rekabetin ve ticaretin konusu dışında tutulmalıdır. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir COVID-19 aşısı için önceden anlaşma/sözleşme imzalaması, bir kamu kurumu olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu üzerinde de siyasi baskı nedeni olmamalıdır.

-Sağlık Bakanlığı, aşıların ruhsatlandırma süreçlerini; etkili ve güvenli olduklarına ait belgeleri, kamuoyuyla, basınla ve emek-meslek örgütleriyle şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır.

TOPLANTI DÜZENLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ: Türk Tabipleri Birliği olarak, Sağlık Bakanlığı’nı nasıl bir Covid-19 aşı politikası izleyeceği ile ilgili kamuoyunu bilgilendirecek bir toplantı düzenlemeye; bilim insanlarının talep ettikleri verileri paylaşmaya; aşı uygulamalarında her açıdan şeffaf olmaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz: Covid-19 salgınında verileri şeffaflıkla paylaşmadınız ve kamuoyunu yanılttınız. Bu nedenle aşılamanın yaygınlaşması bundan sonra verileri şeffaflıkla paylaşmanıza ve toplumda sarsılan güveni onarmanıza bağlıdır. Sağlık gibi aşı da toplumun tüm kesimlerinin hiçbir bahaneye yer vermeyecek şekilde ücretsiz yararlanacağı bir haktır.