TTB, Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında soruşturma açılmasını istedi

TTB Merkez Konseyi, İstanbul Tabip Odası'na gönderdiği yazıda, hekimlik değerlerine uymadığı gerekçesiyle Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6-20 Şubat depremlerinde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Dr. Kerem Kınık hakkında soruşturma açılması talebiyle 14 Nisan 2023 günü İstanbul Tabip Odası’na bir yazı gönderdi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut imzasıyla gönderilen yazıda, "Kızılay, deprem süresince yurttaşların ihtiyaçlarına yanıt olmadığı gibi en acil ihtiyaçları yurttaşlara ulaştırmak yerine başka yardım kuruluşlarına satmıştır. Birçok habere konu olan bu husus, toplum nezdinde de büyük bir tepkiye sebebiyet vermiştir. Bu haberler sonrası Kızılay'a ait ve satışı yapılan maden sularının halk sağlığı için uygun olmadığı da ortaya çıkmıştır" denildi. 

Kızılay'ın özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan bir kuruluş olduğu belirtilen yazıda, "Yaşanan felaketin ağırlığı, felaketin sonuçlarının dindirilmesi sürecinde fiili seferberlik halini gerekli kılmışken kendisi de hekim olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yaşam hakkının her boyutuyla tehlike altında olduğu bu süreçte halkın sağlığını ve iyiliğini gözetmeden hareket etmesi ise hekimlik etik değerleri açısından kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

TTB'nin 58. Büyük Kongresi'nde kabul edilen TTB Hekimlerin Toplumsal Sorumluluk Bildirisi'nde "Türk Tabipleri Birliği her bireyin sağlık hakkına sahip olduğunu kabul eder ve bu hakkında hekimler için toplumsal sorumlulukları doğurduğunu bildirir" denildiği hatırlatılan yazı, şöyle sona erdi:

"Bu açıdan bakıldığında Dr. Kerem Kınık'ın başkanlığını yaptığı Kızılay’ın deprem felaketi sürecinde insan yaşamını önceleyen anlayışın dışında hareket etmesinin hekimlik meslek etiği kuralları ile bağdaşmadığı görülmekle, Dr. Kerem Kınık hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları çerçevesinde disiplin soruşturması başlatılması amacıyla Tabip Odanıza bildirimde bulunmaktayız. Gereğinin yapılacağın kanaatiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz." (HABER MERKEZİ)