Torba kanundan içki düzenlemesi çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, içkili mekanlarla ilgili yerel yönetimlerin yetkileri kısıtlanarak valiliklere devrediliyor, kolluk kuvvetinden izin alma şartı getiriliyor.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - AK Parti, dokuz ayrı kanunda 20 değişiklik yapan ve yeni hükümler de içeren torba yasa teklifini, bayram sonrası TBMM gündemine getirmeye hazırlanıyor. İktidarın, muhtarların özlük haklarıyla ilgili yapacağını açıkladığı düzenleme, içine içki yasağını kolaylaştırıcı hükümler de eklenerek taslak haline getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, içkili yerlerin 'sorun alanı' olarak tanımlanması da dikkat çekti. Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre taslakta, belediyelerin yetkileri valiliklere devredilirken bu tür yerleri açabilmek için kolluk kuvvetlerinden izin alma şartı getiriliyor.

Taslakta yer alan yeni hükümler özetle şöyle:

🔸İçkili yerlerin açılması sürecinde belediye/özel idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getiriliyor. İçkili yer bölgesinin tespiti ile açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlar başkanlığında ilgili tarafların katılımı ile oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenecek.

🔸Mevzuata aykırılığın bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili yerel yönetim tarafından yaptırım uygulanmaması halinde vali/kaymakam tarafından yaptırım uygulanacak. Ruhsat almadan açılan yerler kolluk tarafından re’sen kapatılacak.

🔸Faaliyetten men edildiği halde mühür sökerek açılan iş yerlerine yönelik para cezaları arttırılacak. Mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletilen işyerleri ruhsat alıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından süresiz olarak faaliyetten men edilecek. Ruhsatlı olan işyerleri ise dördüncü defa aykırı fiilleri işlediğinin tespiti halinde mahallin mülki amiri tarafından süresiz faaliyetten men edilecek.