Toplumsal Tarih'in 328. sayısı çıktı

Toplumsal Tarih dergisinin Nisan sayısı çıktı. Yeni sayıda dosya konusu "50. Yılında 12 Mart'ı Hatırlamak" oldu.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - 1994’ten bu yana Tarih Vakfı tarafından çıkarılan Türkçe aylık tarih dergisi Toplumsal Tarih'in 328. sayısı yayımlandı. Derginin bu sayısında 12 Mart Muhtırası dosyası yer alıyor. 

Elçin Macar editörlüğünde hazırlanan dosyanın ilk yazısı Ertuğrul Kürkçü imzası taşıyor. Kürkçü yazısında, Gladio- MHP ilişkisini vurgulayarak 12 Eylül’ün günümüze yansımalarını tahlil ediyor. Fahri Aral, 12 Mart muhtırası ardından gelen darbelerin ve müdahalelerin bakiyesinin bugün “sivil” bir iktidara miras kaldığını vurguluyor. Yazısında 12 Mart muhtırası sonrasında ortaya çıkan reform beklentisiyle askeri müdahaleye verilen desteğin kısa süre sonra aydınlara yönelik başlayan tutuklamalarla sükut-u hayale dönüştüğünü aktaran Zafer Üskül'ün yanı sıra Baskın Oran da genç bir Mülkiye asistanı olarak darbenin öncesi ve sonrasına dair tanıklığını bugünden geçmişe doğru analiz ediyor. Çimen Günay Erkol da çalışmasında 12 Mart Muhtırası’na giden yolda yayınlanan bazı edebi eserlerin militarizm ve erkek-egemen kültür eleştirisi yaparak muhtıranın ertesinde yayınlananlarla birlikte bir süreklilik arz ettiğini anlatıyor.

Dosyanın dışında Elçin Macar “kontrgerilla” kavramını ilk kez Talat Turhan’ın Bomba Davası’nda yargılanırken kullanmasına atıfla, Turhan’ın yaşamı ve eserleri üstünden bu tartışmaların Susurluk, Ergenekon vb. tariflerle günümüze kadar nasıl sürdüğünün tasvirini yaptı. Mesut Uyar ve Konstanstinos Travlos İnönü muharebelerinin 100. yıldönümünde Türk ve Yunan tarafları açısından muharebenin siyasal ve askeri sonuçlarını değerlendirdi. Tuba Demirci, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının kadın hakları mücadelesi açısından ne anlam ifade ettiğini ve kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesindeki yerini tarihsel bağlamı içerisinde tartıştı. Yaprak Zihnioğlu da yazısında bir hak savunucusu olarak Latife Bekir Çeyrekbaşı’nın Cumhuriyetin kurulmasının ardından girişilen reformları desteklemek ile kadın hakları savunusundan taviz vermeme arasında yaşadığı gitgelleri aktardı.

Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik’in “Resimdeki Tatlar” yazı dizisi ise “Topraktan Tuvale Meyveler” ile devam ediyor. Emel Seyhan’ın hazırladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” yazısında da Nisan 1921’de yayınlanmış haberler yer alıyor.

Derginin 328. sayısı hazırlanırken Osmanlı iktisat tarihçiliğinin isimlerinden Mehmet Genç ve mimarlık tarihçisi Yavuz Sezer vefat etti. Bu iki ismin hatırasına dair dergide Ayhan Aktar’ın ve Edhem Eldem’in yazıları yer alıyor. 

Toplumsal Tarih'e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşılabilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)