TMMOB İzmir: Konak'ta 'gökdelen' adı altında kent suçuna izin vermeyeceğiz

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Konak'ta yapılmak istenen "Zorlu Gökdeleni" projesine tepki göstererek, "Konak'ta 'gökdelen' adı altında kent suçuna izin vermeyeceğiz" dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve kamuoyunda 'Zorlu Gökdeleni' olarak bilinen gökdelen projesinin iptal edilmesi için TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi basın açıklaması yaptı.

"İzmir`in 'Zorlu' meselesinde yerel yönetimler sınıfta kaldı" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2019 yılında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı hem de Konak Belediyesi Başkanı tarafından ruhsatın iptal edileceği, kente hançer saplanmasına izin verilmeyeceği yönünde açıklamalar yapılmıştır.

Kamuoyunda "Zorlu Gökdeleni" olarak bilinen Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 7491 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için düzenlenen tadilat ruhsatı ile ruhsatın dayanağı olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile şubemiz tarafından 2021 yılında dava açılmıştır.

İzmir 2. İdare Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli kararı ile imar planı iptal edilmiştir. Mahkeme kararında ruhsata dönük bir içerik değerlendirmesi yapılmamış, ancak bilirkişi heyetince ruhsatın hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Mahkeme kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunda ruhsatın hukuka aykırı olduğunun açık bir şekilde belirtildiği ve dayanağı iptal edilen bir ruhsatın da hükümsüz kaldığı ifade edilerek gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir. Mahkeme, her ne kadar odamızın yapı ruhsatında dava açma ehliyetinin olmadığına kanaat getirmiş, ruhsatın hukuka aykırılığına ilişkin tespitlerimize dair olumlu veya olumsuz bir içerik değerlendirmesi yapmamış olsa da, bilirkişi heyeti ruhsatın hukuka aykırılığını açıkça ifade etmiştir.

İzmir 2. İdare Mahkemesinin kararı sonrasında, Odamız tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Konak Belediyesine hukukun gereğinin yerine getirilmesi için yazı yazılmıştır.

Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerek Konak Belediyesinin tarafımıza ilettikleri cevap yazılarında, yetki ve görev alanındaki bir konuda sorumluluk almaktan kaçındıkları görülmüştür.

14.12.2023 tarihli yazımızda İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Konak Belediyesine, mahkeme kararı sonucunda iptale konu planlama alanında kalan inşaatlarda, yeni imar planı onaylanıncaya kadar seviye tespiti yapılması ve inşaatın durdurulması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenmiştir.

23.01.2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14.12.2023 tarihli yazımıza cevap vermiş olup söz konusu parselde Zorlu Holding A.Ş. tarafından 21.04.2022 tarih ve 83841 sayılı ihtarname ile inşaata geçici bir süre devam edilemeyecek olması sebebiyle, fesih esasları başlıklı 11. madde gereğince sözleşmeyi feshetmek zorunda kaldığının Konak Belediye Başkanlığına iletildiği, yapının fiziki durumunun yerinde ve Ulusal Yapı Denetim Sisteminde yapılan kontroller ile de seviyesinin belirlendiği ve tüm inşai faaliyetlerin hazırlanan Yapı Tatil Tutanağı ile durdurulduğu, Konak Belediye Başkanlığının ilgili Müdürlüğünden izin alınmaksızın veya bir üst mahkemenin bozma kararı olmadan inşaata başlanmaması gerektiğinin tebliğ edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere ruhsat ve dayanağı imar planına ilişkin açtığımız dava ve sonrasında Mahkeme tarafından planın iptaline ilişkin verilen karara rağmen idareler son ana kadar sorumluluk almaktan kaçınmış ve nihayet ısrarlı bir şekilde yaptığımız yazışmalar sonucunda "kent suçu"na iliskin inşaatın durdurulduğu tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili belediyeler hukuka aykırı olan ruhsatı iptal etmekten kaçınsa da, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kentin merkezine hançer saplanmasına da başka bir kent suçuna da izin vermeyeceğiz! Kentimiz sakinlerini İzmir`e sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Etiketler izmir gökdelen