Seyhan Ziraat Odası Üyesi Cahit İncefikir: Devlet çiftçiyi değil, çiftçi devleti destekliyor

Tarım sektöründeki üreticiler, artan maliyetlere karşı kendilerine sağlanan devlet desteğinin yetersiz olması nedeniyle dertli. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, 2002 yılında çiftçilerin bankalara olan borcunun 2,4 milyar lira iken bugün bu borcun 66 kat artarak 160 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Cahit İncefikir
Google Haberlere Abone ol

Armağan Kabaklı

ADANA - Türkiye'de 2003-2017 döneminde çiftçiye toplam 7,4 milyar lira mazot desteği verilirken sadece 2017 yılında tarımda kullanılan mazottan 12,7 milyar lira vergi geliri elde edildi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öncelikli olarak desteklenen sektörlerden biri olan tarımda yeni yılda çiftçiler, önceki yıllarda alamadığı destekleri almak istiyor. 

Sürdürülebilir üretimi sağlamak ve çiftçi gelir seviyesini yükseltmek amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde, çeşitli politika araçlarıyla tarım ve tarım üreticisinin desteklendiğini kaydeden Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi, tarım üreticisi Cahit İncefikir, Türkiye tarımında üretim faaliyetlerinde teknolojinin hızla ilerlemesi ve makineleşmenin artmasıyla, toprak işleme, gübreleme, ilaçlama, hasat, pazara taşıma gibi üretim aşamalarında mazot kullanımının arttığını, bu durumun da yine mazot masrafının payını ve maliyeti arttıran bir etmen olarak ortaya çıktığını kaydetti.

'VERİLEN MAZOT DESTEĞİ, ÇİFTÇİNİN MAZOTA ÖDEDİĞİ VERGİYİ KARŞILAMIYOR'

Özellikle hububat gibi ileri derecede makineleşmiş tarım alanlarında mazotun maliyet kalemleri arasında önemli yer tuttuğunu hatırlatan İncefikir, "Türkiye'de 1975 yılında 1 kilo buğday ile 1.07 litre mazot alınabilirken, 2000'lerde bu değer 0,32 litre, 2008 yılında 0,17 litre ve 2020 yılında ise 0.16 litreye düşmüştür. Teknolojinin tarımda gelişimiyle birlikte, petrolün üretim girdileri içerisindeki payı da artmaktadır. 2002 yılında çiftçinin bankalara olan borcu 2,4 milyar iken bugün bu borç Tarım Kredi Kooperatifleri'nden alınan krediler, mazot, gübre, ilaç, tohum bayilerine olan borçlarla birlikte 66 kat artarak 160 milyar lirayı buldu" diye konuştu.

'DEVLETİ ÇİFTÇİ DESTEKLİYOR'

Milyonluk yatların kullandığı mazot, KDV ve ÖTV’den istisna kapsamına alınmışken tarımda kullanılan mazottan vergi alınmasının büyük haksızlık olduğunu vurgulayan İncefikir, "Çiftçinin tarımsal desteklerden ne şekilde faydalanabileceği konusunun çerçevesi 2006 yılında çıkarılan Tarım Yasası ile çizildi. Buna göre yıl içerisinde çiftçiye sunulacak tarımsal destek miktarının milli gelirin yüzde 1’inden az olamayacağı hüküm altına alındı. Ancak, bu hükmün uygulanmaya başlaması gereken 2007 yılından bu yana bu oran ortalama yüzde 0,5’te kaldı." dedi.

Çiftçilerin alması gereken desteğin sürekli yarısı kadarını aldığının altını çizen İncefikir, "Bu rakamlara çiftçinin ödediği elektrik ve diğer faturaları eklediğimizde devlet çiftçiyi değil, çiftçi devleti destekliyor" ifadelerini kullandı.