Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul genelgesi

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği 6 Nisan tarihli genelgesiyle İstanbul'a yapılacak atama taleplerinin, mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan ivedilikle yerine getirilmesini istedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak kabul edilen Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık personellerinin dağıtımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlandı. Alınacak tedbirler kapsamında İstanbul iliyle ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor. Bunların içinde en dikkat çekeni İstanbul iline istendiği takdirde atama taleplerinin ivedilikle yapılacağının deklare edilmesi geliyor. Genelgede şu ifade yer alıyor: “Pandemi süresince merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip/ uzman tabiplerin taleplerine istinaden İstanbul iline mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atamaları ivedilikle yapılabilecek.”

Yine ayı şekilde “Eczacı, Hemşire, Hemşire yetkili Ebe, Biyolog Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri, (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), Acil Tıp Teknisyeni kadrosunda olup da atama talep eden personelin, bu talepleri mevzuatta aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla ivedilikle yerine getirilerek, atamaları yapılabilecek” açıklaması getiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan belgede, “İstanbul ilinde, Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken, Bakanlığımız adına Üniversite Tıp Fakültesi Hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin ivedilikle ayrılışları yapılarak kadrolarına dönmeleri sağlanacaktır” ifadesi de yer alıyor.

3 AY BOYUNCA İŞTEN AYRILMAK YOK

Daha önce alınan kararlara da atıfta bulunulan genelgede kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararının alındığı hatırlatılıyor. Yine bu kapsamda; merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sağlık personelinin 3 (üç) ay boyunca, aile birliği mazeretine eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması gibi nedenlerle olsa dahi atama işleminin tesis edilmeyeceği açıklanıyor.

Tedbirler kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde görev yapan istisnasız bütün personel pandemi süresince, hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda hakları ödenmek kaydıyla İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilecekler. Yine genelgeye göre doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile yurtdışında izinli bulunanlar hariç bütün sağlık personelinin ücretsiz izinlerinin sonlandırıldığı ilan ediliyor. (HABER MERKEZİ)