Beyaz Kod’a ihbar yağdı: 7 yılda 91 bin şiddet vakası

CHP sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin politika notu hazırladı. Sağlık çalışanlarının dörtte üçü çalışma yaşamlarında en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Sağlık Bakanlığı’nın şiddet olaylarının ihbar edilmesi için kurduğu ALO 113 Beyaz Kod Uygulaması’na 2012 ile 2019 Ağustos arasında 91 bin 355 şiddet vakası bildirildi.

Serkan Alan  salan@gazeteduvar.com.tr

ANKARA- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in başkanlığını yürüttüğü CHP Bilim Platformu hekim ve sağlık personeline yönelik şiddet olaylarıyla ilgili politika notu hazırladı.

“AKP Sağlıkta Şiddete Göz Yumarak Halk Sağlığını Tehlikeye Atıyor” başlıklı notta artan şiddet olaylarının ulaştığı boyuta dikkat çekilirken AK Parti döneminde sağlık alanında atılan adımların hasta ve hasta yakınlarıyla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiği, Sağlık Bakanlığı’nın politikalarının  yeterli olmadığı ifade edildi.

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında belirgin bir artış görülmüştür” ifadelerine yer verilen politika notunda Türkiye’de her gün ortalama 40 sağlık çalışanının fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet biçimlerinden birine maruz kaldığı hatırlatıldı. Sağlık çalışanlarının dörtte üçünün çalışma yaşamlarında en az bir kere şiddete maruz kaldığı belirtilen notta, “Ülkemizde sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma düzeyi 16 yıl içinde dünya ortalamalarının oldukça üzerine çıkmıştır. 2002 yılında Türkiye’de sağlıkta şiddet ulusal bir gündem maddesi dahi değilken, bugün gelinen noktada sorun, uluslararası sağlık ve çalışma örgütlerinin bile endişe kaynağı olarak altını çizdiği bir mesele haline gelmiştir” denildi.

‘SÖZEL VE PSİKOLOJİK HAKARETLER VERİLERE YANSIMIYOR’

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti takip etmek için başlattığı ALO 113 Beyaz Kod Uygulamasına dair verilerin de paylaşıldığı politika notunda, “2012 yılının Mayıs ayından 2019 Ağustos ayına kadar bu uygulamaya 91 bin 355 şiddet vakası bildirilmiştir. 2017 yılında yapılan başvuru sayısı, 2012 yılında yapılanlarla karşılaştırıldığında yüzde 26 artış göstermiştir. Vakaların yüzde 30’una yakınında sağlık çalışanları doğrudan fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Fiziksel şiddetle birlikte, sağlık alanında görülen diğer yaygın şiddet biçimi ise sözel ve psikolojik şiddettir. Ancak sözel ve psikolojik hakaret ve şiddet vakaları genellikle rapor edilmedikleri için durum tüm boyutları ile istatistiksel verilere yansımamaktadır” denildi.

14 YILDA 9 HEKİM GÖREV BAŞINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Hastanelerde yaşanan şiddeti azaltmak adına gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmadığı, medyada sağlıkçılara yönelik özensiz bakış açılarını değiştirmek için adım atılmadığı ifade edilen politika notunda öne çıkan sayılar ise şu şekilde oldu:

* Türkiye’de her gün ortalama 40 sağlık çalışanı, fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet biçimlerinden birine maruz kalıyor. Her saat başı birden fazla sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır.

* Sağlık çalışanlarının dörtte üçü çalışma yaşamlarında en az bir kere şiddete maruz kalmaktadır.

* 2005-2019 yılları arasında görevi başında öldürülen hekim sayısı 9’dur.

* Son 7 yılda şiddete uğradığını bildiren sağlık çalışanı sayısı 90 bini aşmıştır.

* Hekimlerimizin yaklaşık yüzde 95’i sağlık sektöründe şiddetin artmasında siyasilerin, sağlık çalışanlarını halk nezdinde değersizleştiren beyanatlarının etkili olduğunu belirtmişlerdir.

* Türkiye’de yalnızca 2015-2017 yılları arasında 431 sağlık çalışanı intihar etmiştir.

* Ülkemizde sağlık hizmeti almak üzere 2002 yılında hekime müracaat sayısı 209 milyon iken, bu rakam 2017 yılında 719 milyon başvuruya ulaşmıştır. 2002 yılında Türkiye’de bir yurttaş yılda ortalama 3 kez hekime başvururken, 2017 yılında bu sayı üç kattan fazla artarak 9’a ulaşmıştır. Oysa OECD ülkelerinde bu oran 7’nin altındadır.

* Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı bir muayene için hasta başına 20 dakika süre ayrılması gerekirken, Türkiye’de hekimler kamu kurumlarında ve özel sağlık kuruluşlarında hastalarına kimi zaman 5 dakikaya kadar inen sürelerde zaman ayırabilmektedir.

* Yurtdışında çalışmak üzere Türk Tabipleri Birliği’nden sicil verisi isteyen hekim sayısı 2012 yılında 59 iken, bu rakam 2019 yılında 906’ya ulaşmıştır. Bir diğer deyişle, yurtdışına gitmeyi hedefleyen hekim sayısında 7 yılda 15 kat artış olmuştur.

CHP NE YAPACAK?

Politika notunun son kısmında ise CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet karşısında atacağı adımlara yer verildi. Şiddeti engellemek için alınacak önlemlerin sağlık kuruluşlarında her kademede görev yapan çalışanları ve tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde düzenleneceğinin ifade edildiği notta CHP’nin atmayı taahhüt ettiği adımların başlıkları şu şekilde sıralandı:

-Sağlık çalışanlarının can güvenliği ve onuru korunacak.

-Sağlık çalışanlarına karşı şiddet cezasız kalmayacak, vandallığın cezasızlıktan yararlanmasına izin verilmeyecek.

-Nitelikli sağlık hizmeti sunumu için gerekli düzenlemeler ve koşullar hazırlanacak.

-Sağlık çalışanlarına karşı oluşturulan itibarsızlaştırma ve kutuplaştırma kültürüne son verilecek.

-Halk sağlık çalışanlarına karşı şiddetin yarattığı yükle ilgili bilgilendirilecek.