TTB’den ‘termik santral’ kararına tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB) AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla Meclis’te kabul edilen, 15 termik santralin baca filtresi olmadan 2,5 yıl daha çalışmasını öngören kanun teklifine tepki gösterdi. TTB maddeye onay veren hekim kökenli milletvekillerine ilişkin tabip odalarının harekete geçmesini de talep etti.

ANKARA – Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Hekimler olarak bilimsel kanıtları, temiz havayı savunduklarını ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeminiyle ters düşen, hekimlik meslek etiği kurallarına uymayan, iyi hekimlik uygulamalarından uzaklaşarak her ortamda sağlığı, sağlık hakkını savunması gerekirken Meclis’te bu maddeye onay veren hekim milletvekillerinin onur kurullarında değerlendirilmeleri konusunda tabip odalarını göreve çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘TOPLUMUN YAŞAM HAKKINI TEHLİKEYE ATIYORSUNUZ’

Küresel ısınmanın önemli nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı ve havayı kirleten kömürlü termik santrallerin olduğu belirtilen “Toplumun Yaşam ve Sağlık Hakkını Tehlikeye Atıyorsunuz” başlıklı açıklamada, “Dünyada her yıl toplam 8 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölmektedir. Güncel bilimsel çalışmalar, kirli hava solumanın, solunum ve dolaşım sistemi başta olmak üzere tüm sistemleri etkilediğini vurgulamakta, yol açtığı çok sayıda sağlık sorunu nedeniyle hastalık yükünü arttırdığını ve erken ölümlere yol açtığını bildirmektedir. Kirli hava en çok da bebek ve çocukların sağlığını, büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkilemektedir” denildi.

TTB’nin de bileşeni olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yayımladığı Kara Rapor’a göre Türkiye’de 2018 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait hava ölçüm istasyonlarından, hesaplamalar için yeterli sayıda ölçüm yapılan 73 ilin 72’sinde havanın kirli olduğunun tespit edildiği hatırlatılan açıklamanın öne çıkan satır başları şu şekilde oldu:

İNSANIN YAŞAMINDAN ÇALMAYA DEVAM EDECEKLER: AKP’li milletvekilleri tarafından hazırlanmış olup, kamuoyunda “havayı kirletme izni” olarak bilinen ve Şubat 2019 tarihinde TBMM’de grubu bulunan beş partinin ortak kararıyla geri çekildiği halde yeniden bir torba yasa ile gündeme getirilen Madde 50 (eski Md. 45), birkaç gün önce (21 Kasım 2019) AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Kabul edilen bu madde ile 2013 tarihinde özelleştirilmiş ve daha sonra baca filtreleri kurulması ve yetersiz olanların ıslah edilmesi için santral sahiplerine milyonlarca lira para ödenmiş olan 16 adet kömürlü termik santral, çalıştıkları her gün yüz binlerce insanın yaşamından çalmaya devam edeceklerdir.

VAZGEÇMEK İÇİN ZAMANINIZ VAR: Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış, dolayısıyla kanunlaşmamış olan Madde 50 ile ilgili olarak halkın sağlığına zarar vermekten vazgeçmek için zamanımız var. Yetkililer bu defa halkın sağlığı ve yaşam hakkı için gereğini yapmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki bizler ve kamuoyu bu sürecin takipçisi olacaktır. Bizler yemin etmiş bir mesleğin üyeleri ve bu üyelerin temsilcisi bir meslek örgütü olarak bilimsel kanıtlar ışığında yaşamı yani temiz havayı savunuruz, savunmalıyız. Yeminiyle ters düşen, hekimlik meslek etiği kurallarına uymayan, iyi hekimlik uygulamalarından uzaklaşarak her ortamda sağlığı, sağlık hakkını savunması gerekirken Meclis’te bu maddeye onay veren hekim milletvekillerinin onur kurullarında değerlendirilmeleri konusunda tabip odalarını göreve çağırıyoruz. (DUVAR)