Prof. Dr. Adıyaman: Hekimler, Türkiye’den kaçıyor

Yurt dışında hekimlik yapabilmek için TTB’den sicil isteyen hekim sayında artış yaşanıyor. TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 2012 yılında 59 olan hekim sayısının 2019’a gelindiğinde 906’ya çıktığını belirterek, “Meslektaşlarımız artık Türkiye'yi 'hekimlik yapılamaz' nitelikte buluyor, kaçıyorlar” dedi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Türk Tabipler Birliği, (TTB) yurt dışında hekimlik yapabilmek için TTB’den sicil isteyen hekimlerin 2012- 2019 yılları arasındaki sayılarını açıkladı. Veriler son 8 yılda Türkiye’de hekimlik yapmak istemeyen doktor sayısının sistematik şekilde arttığını gösteriyor.

2012 yılında 59 hekim sicil için başvuru yaparken, bu sayı 2013 yılında 90, 2014 yılında 118, 2015 yılında 150, 2016 yılında 245, 2017 yılında 482, 2018 yılında 802, 2019 yılına gelindiğinde ise 906’ya çıktı. 2019’da doktorlar en çok ocak ve ekim aylarında yurt dışında çalışmak için sicil başvurusunda bulundu.

DOKTORLAR ‘TÜRKİYE’DE HEKİMLİK YAPILMAZ’ DİYEREK KAÇIYOR

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yurt dışında hekimlik yapabilmek için TTB'den sicil isteyen hekim sayısındaki artışa dikkat çekti. Türkiye’deki anti demokratik uygulamaların sonucunda gelecek beklentisi azalan ve umudu tükenen hekimlerin ülkeden kaçtığını belirten Adıyaman, “Meslektaşlarımız artık Türkiye'yi 'hekimlik yapılamaz' nitelikte buluyor. Ülkedeki anti demokratik uygulamalar sonucu; gelecek beklentisi her gün giderek azalan ve umudu tükenen hekimler ne yazık ki ülkeden kaçıyorlar. Hekim arkadaşlarımız ülkeyi terk ederek daha iyi, demokratik ve sosyal bir ortamda çalışmak istemektedir” ifadelerine yer verdi.

GÜNDE 40 SÖZEL VE FİZİKİ ŞİDDET BİLDİRİMİ YAPILIYOR

İktidarın 2003 yılından bu yana uygulamaya koyduğu sağlıkta dönüşüm programının hekim ile hastayı karşı karşıya getirdiğini, bunun da sağlıkta şiddetin artmasına neden olduğunu savunan Sinan Adıyaman, “İktidarın 2003 yılından beri uygulamaya koyduğu sağlıkta dönüşüm programı, toplumda tıbbi açıdan anlamsız; ancak piyasa açısından anlamlı bir kışkırtılmış sağlık talebi oluşturuyor. Bu durum sağlıkta sistemden kaynaklanan olumsuzlukların halk tarafından hekimlere mal edilmesine yol açmaktadır. Bu da hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmaktadır” dedi. Sağlıkta şiddetin artığına dikkat çeken Adıyaman, hekimlere yönelik günde ortalama 40 sözel ve fiziki şiddet bildirimi yapıldığını söyledi.

Kaynak: TTB

SAĞLIK SİSTEMİ HEKİMLERİ REKABETE ZORLUYOR

TTB Başkanı Adıyaman, sistemin sağlık çalışanlarını ağır ve güvencesiz çalışmaya, performansa dayalı ücretlendirmeye ve hekimin değersizleştirilmesine neden olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Hekimlerin 5- 6 dakikada hasta bakmaya zorlanması, maaşların düşük tutulup performansa dayalı ücretlendirme sistemi getirildiği için hekimlerin daha çok çalışmak zorunda bırakılması çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda hekimler arasında çalışma barışını bozarak rekabete zorlanması ve tüm bunlardan dolayı tükenmişlik sendromuna giren hekimlerde intihar oranının yükselmesi gibi problemler ile karşı karşıyayız. Sağlıkta şiddete, hekim emeğinin değersizleştirilmesine, iş güvencesizliğine, atama engellerine, tıp eğitiminin ve uzmanlık eğitiminin içinin boşaltılmasına, performansın yarıştırmasına, ciro baskılarına rağmen mücadele ederek hekimlik yapabilmek istiyoruz. Ancak üzerine ağır çalışma koşulları ve güvencesiz çalışmada ilave edildiğinde hekim arkadaşlarımız ülkeyi terk ederek daha iyi demokratik ve sosyal bir ortamda çalışmak istemektedir.” (DUVAR)