Sağlık sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor?

PwC’nin sağlık sektörünün geleceğini ve yeni sağlık ekonomisini inceleyen 'Geleceğin Sağlık Ekonomisi' raporu yayımlandı. Rapor, pandemi nedeniyle beklenenden daha hızlı bir şekilde yapılanan geleceğin sağlık ekosistemine yakından bakıyor.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Covid-19’un sağlık hizmetleri üzerinde hissedilen yoğun etkisi, pandemi öncesinde hayatımıza girmeye başlayan tele tıp ve veri temelli modelleme gibi trendlerin önem ve öncelik kazanmasını sağladı. PwC’nin Geleceğin Sağlık Ekonomisi raporunda, sağlık kuruluşlarının “Yeni Sağlık Ekonomisi’’ olarak adlandırılan bu yeni yapıda başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken stratejiler ele alınıyor.

Rapora göre mevcut modelleri onarma, yeniden tasarlama ve tekrar yapılandırma hedefleri sağlık sektöründeki oyuncuların bu krizden güçlenerek çıkmasını ve yenilenmiş bir sağlık hizmeti sunmasına imkân sağlayacak.

4 ANA ALANDA GELİŞMELER HIZLANACAK

PwC’nin raporundaki tespitlere göre Covid-19 pandemisinin şu dört alandaki gelişmeleri hızlandırması bekleniyor:

1-Sağlığın sanallaştırılması

Video muayene, evde tanı ve giyilebilir monitör gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, eskiden yüz yüze gerçekleştirilen sağlık hizmetleri artık dijital alanlara kaymaya başladı. Ar-Ge ve klinik çalışmaların sanal ortama geçiş yapmasıyla beraber bu alanda çalışan iş gücünün çeşitli üyeleri de uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bu sanallaştırma çalışmaları, sistemi düzensiz sağlık hizmeti etkileşiminden sürekli bakım modeline taşıyacak.

2-Analitik temelli modelleme platformları

Geleceğin sağlık hizmetleri analitik odaklı olacak. Sağlık kurumları, bazı durumlarda teknoloji şirketlerinin de yardımıyla, gerçek zamanlı veri toplama, senaryo planlama ve yapay zekâ teknikleriyle hastaların ihtiyaçlarını ellerindeki kaynaklar ile daha etkin şekilde karşılamak, muayeneler arasında düzenli ve özelleştirilmiş hasta bakımı sağlamak ve bilgi sistemlerindeki iletişim engellerini aşmak için güçlenecek.

3-Tedarik zincirlerinin iyileştirilmesi

Sağlık hizmetleri tedarik zincirinin (ilaçların, tıbbi malzemenin, teknolojinin ve inovasyonun küresel hareketliliği) daha çevik ve gelecek krizlere daha dayanıklı hale gelmesi bekleniyor. “Yerel özellikleri koruyarak küreselleşme” (ürün ve malzemeler için menşei ülkeye yakın, çoklu noktalar ağı geliştirme) şeffaflık ve sürekli üretimin norm haline gelmesiyle artacak.

 4-Sağlıkta sosyal belirleyiciler

Geleneksel anlamda sağlık hizmetlerinin dışında kalan sosyoekonomik, çevresel ve davranışsal faktörlerin bireyin sağlığını güçlü bir şekilde etkilediği geniş çapta kabul gören bir gerçek.

Pandemi ve sonucunda meydana gelen ekonomik kriz, sağlıkta sosyal belirleyicileri olumsuz etkiledi. Geleceğin sağlık hizmetleri; sivil toplumsal kuruluşları, hayır kurumları, iş dünyası ve kamu yönetimiyle yapacakları iş birliği sayesinde sağlıkta sosyal faktörleri belirleyerek, zihin sağlığı ve iyi olma hali hizmetlerini önceliklendirecek. (EKONOMİ SERVİSİ)