Sağlık emekçileri İzmir'de grevde: 12 hastanede yürüyüş ve basın açıklaması

TTB'nin çağrısıyla İzmir'de de greve çıkan sağlık emekçileri, 12 hastanede yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Açıklamalarda sağlık emekçileri taleplerini bir kez daha yineledi.

Google Haberlere Abone ol

İZMİR - İzmir Sağlık Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen sağlık emekçileri, hakları için bir günlük greve gitti. Grev kararı doğrultusunda 12 hastanede basın açıklamaları ve yürüyüşler düzenlenirken, merkezi olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürüyüş düzenlendi. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde toplanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yürümek isteyen sağlık emekçileri polis engeliyle karşılaştı. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in polis ile yaptığı görüşmeler sonrası sağlık emekçilerinin yürüyüşüne izin verilirken, yürüyüşte “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz, emeğimize geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" yazılı pankart taşındı.

'SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜKLENMİŞTİR'

Yürüyüş sonrası konuşma yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Türkiye’deki sağlık sistemini ticari bir meta haline getiren dönüşüm politikaları uygulandığını belirterek, uygulanan sisteme tepki gösterdi. İnsan odaklı değil kar odaklı politikalar uygulandığını ifade eden Çamlı, “Hekimler ve sağlık çalışanları giderek tükeniyorlar. Oluşturulan performans sistemi ile sağlığı niteliği açısından değil, sayısal açıdan değerlendiren bu sistem giderek iş yükümüzü artırıyor. Bizlerden beş dakikada hasta bakmamız istenmektedir. Bu durumu hastaların sağlık hakkına sahip çıkmak adına reddediyoruz. Oluşturulan bu kar odaklı sağlık sisteminde, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin emeği ucuzlaştırılmıştır. Kar düşünerek çalışma koşullarımız giderek kötüleştirilmiştir. Gelinen aşamada, sağlığa erişimde sorunlar giderek artmıştır. Artık bu sistem çalışmaz durumdadır. İşlemeyen sağlık sisteminin bütün yükü hekimlere, sağlık çalışanlarına yüklenmiş, emeklerinin karşılığı verilmemiştir” dedi.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE BASIN AÇIKLAMASI

Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikler önünde toplanan sağlık emekçileri ise burada basın açıklaması düzenledi. Hastane binasına “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” yazılı pankart asılan açıklamada, sağlık emekçileri “Pandemiyle mücadele ettik, kararlarda yok sayıldık”, “Gece çalışmak gündüz çalışmakla eş tutulamaz, gece mesailer çift vardiya sayılsın” ve “Keyfiyete son görev takımlarımız yapılsın” yazılı dövizler taşıdı. Sık sık “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” ve “Sermayeye değil emekçiye bütçe” sloganları atılan açıklama, halaylarla sona erdi.

'SAĞLIK SİSTEMİ İŞLEMEZ HALE GELDİ'

Hastanelerde yapılan ortak açıklamalarda ise sağlıkta dönüşüm programı ile, sağlık emekçilerinin emeğinin ucuzlatıldığı, çalışma koşullarının kötüleştiği ve halkın sağlık hakkının elinden alındığı vurgulandı. Gelinen aşamada sağlık sisteminin işlemez hale geldiği belirtilen açıklamada, "Pandeminin katmerleştirdiği sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında artan zorluklar ve ekonomik krizin de derinleştirdiği ekonomik hakları ile ilgili büyük kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz" denildi. Toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkının elinden alındığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Bu işlemeyen, sağlık değil sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte, emeklerinin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler. Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, angarya ile daha çok çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nitelik değil nicelik önemsenmektedir"

'BİR KEZ DAHA UYARI GREVİNDEYİZ'

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin iyilik halinin ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta, pandemiyle beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikaları, ülkeye olduğu gibi sağlığa da yansıtılan şiddet dili her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Hemen her gün sağlık emekçileri ölümlere varan sağlıkta şiddet ile karşı karşıya gelmelerine rağmen, güvenli işyerleri ve etkili-caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasası ise bakanlığın gündeminde dahi değildir. Uzun süredir sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlık alanında yaşanan bu olumsuz tabloya karşı hep beraber daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadele ediyoruz" denildi.

Sadece son 6 ayda sağlık emekçilerinin onlarca eylem ve etkinlik gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, bugün de sağlık emekçilerinin taleplerini görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı grevi yapıldığı vurgulandı. Açıklamada sağlık emekçilerinin şu talepleri bir kez daha yinelendi:

* Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

* Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması,

* 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması,

* Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

* Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

* Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

* Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

* Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

* Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,

* Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

* Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

* Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması,

* Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması,

* Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı. (DUVAR)