Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarına yaptırım tehdidi

Sağlık Bakanlığı, greve çıkacak sağlık çalışanları için il sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi. Bakanlık, sağlık çalışanlarına uyarı ve yaptırım tehdidinde bulundu.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Sağlık Bakanlığı, haklarının iyileştirilmesi için greve çıkan sağlık çalışanlarına gözdağı verdi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘göreve gelmeme, iş bırakma eylemleri’ konulu yazıyı il sağlık müdürlüklerine gönderdi. Söz konusu yazıda 657 Devlet Memurları Kanunu hatırlatılarak “Görevin terki ağır yaptırımlara bağlanmıştır” denildi. 

Sağlık emekçileri 8 Şubat’ta 'Emek bizim söz bizim' diyerek Türkiye çapında grev yaptı. Sağlık emekçileri adil ücret, sağlığa şiddete son gibi birçok talepte bulunuyor. Ancak yapılan günlük grev sonucu bakanlık taleplere kulak vermeyince sağlık emekçileri yeniden greve çıkacaklarını kamuoyuna açıkladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu yazıda sağlık emekçilerine yaptırım tehdidi yer yalıyor. Yazıda Anayasa’nın 56’ncı maddesini hatırlatarak, “Devlet herkesin hayatını bed3en ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu da hatırlatarak, “Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri, görevlerine gelipte devlet hizmetlerinin yavaşlatılması, aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır” ifadelerini kullandı. Bakanlık, saydığı bu nedenleri gerekçe göstererek sağlık çalışanlarına uyarı ve daha ağır yaptırım tehdidinde bulundu.

BAKANLIK: EYLEMLER GÖRÜNÜR OLDU

Bakanlık yazısında son olarak sağlık emekçilerinin başlattığı eylemlerinin görünür olduğu da belirterek çalışmaların başlatıldığını açıkladı ve son olarak şöyle denildi: “Ancak açıkladığımız hususlar çerçevesinde bu iş ve eylemlerin vatandaşlarımızın temel hakkı olan sağlık hizmetini aksatmaya sebep olması hiçbir gerekçeyle mazur görülemez. Bu nedenle sağlık çalışanlarının üstelik küresel salgın döneminde sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatması sonucunu doğuran her türlü davranışın disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekte.”

AVUKAT YILDIZBAKAN: EYLEMLER ANAYASA GÜVENCESİNDE

Doktor ve aynı zamanda avukat olan Necmettin Yıldızbakan, bakanlığın yazısını “Aba altında sopa göstermek” olarak yorumlayarak hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yıldızbakan şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarının yapmış olduğu eylem Anayasa’nın 34’ncü maddesinde yer alan herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip ilkesi çerçevesinde yapılmıştır. İl sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda görüleceği üzere doktorların yapmış olduğu bu eylemin haklı gerekçeleri olduğu açıkça ortada. Ayrıca sağlık çalışanları bu süreçte sağlık sistemini aksatmayacak şekilde haklı bir mücadeleye girmiştir. Aciller aktif olarak çalışmıştır. Burada asıl tartışılması nokta doktorların eylem yapmadaki amaçları olan adil ücret hakkı, sağlığa şiddete hayır gibi temel ilkelerdir. Doktorların bu haklı mücadelesi Anayasa güvencesi altındadır. Bakanlığın bu nedenle greve çıkacak olan sağlık çalışanlarına bu şekilde gözdağı vermesi hukuka uygun değil. Yapılan bu eylem sendikal faaliyet kapsamında.”