Rengarenk Umutlar Derneği, çocuk hakları için atölye düzenliyor

Rengarenk Umutlar Derneği, Çocuk Hakları Akademisi’nin ilk dönemini gerçekleştirecek. Proje Koordinatörü Alper Yalçın, “Başvurular Diyarbakır’da yaşayan aktivistlere açık ve 10 atölye başlığı ile sınırlı” dedi.

Google Haberlere Abone ol

DİYARBAKIR - Rengarenk Umutlar Derneği, Project Defenders’ın desteğiyle Çocuk Hakları Akademisi’nin ilk dönemine hazırlanıyor. Rengarenk Umutlar Derneği Çocuk Hakları Akademisi Koordinatörü Alper Yalçın, Diyarbakır yerelinde çocuk haklarına dair çalışan aktivistleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getirerek birlikte tartışmak, eylemek, güçlenmek ve umudu diri tutabilmek için bir alan yaratmanın yollarını arayacaklarını söyledi.    

Proje ile ilgili bilgi veren Yalçın, “Çocuk Hakları Akademisi, kısa vadede katılımcıları birlikte tartışacakları bir alan yaratarak ulusal ve yerel uzmanlarla bir araya getirmeyi, ihtiyaç duydukları çalışma alanlarında danışmanlık vermeyi; uzun vadede ise akademiden mezun olan katılımcıların gerçekleştirmek istedikleri çalışmalara hibe, danışmanlık vb. destekler sunmayı, ayrıca mezun olan katılımcıların uzman olarak akademide yer almasını hedeflemektedir” dedi.

AMAÇLARIMIZ BİRBİRİNE BENZER

Diyarbakırlı çocukların yaşadığı başlıca sorunlar hakkında bilgi veren Yalçın, şunları söyledi:

“Diyarbakır, pek çok kez silahlı çatışmalara tanıklık etmiş, yakın tarihte ise kültürel ve sosyal alanların yıkımına neden olan, yaşam hakkı başta olmak üzere pek çok ihlalin yaşandığı sokağa çıkma yasaklarını yaşamış bir şehir. Diyarbakır’a büyük bir tarihi bütünlükten bakınca farklı, bugün farklı şeyler söyleyebiliriz. Bugün, yıkıcı bir şekilde yaşanan çatışmaların bıraktığı izlerin peşinden gittiğimizde, zorunlu göç, okul değişimleri, okulu terk, çocuk işçiliği, oyun alanlarının değişimi, devlet mekanizmaları ile kurulan güvensiz ilişkiler, cezasızlık gibi pek çok olumsuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Diyarbakır’da birçok örgütlenme gibi biz de çalışmalarımızı bu ihlallerle mücadeleye yoğunlaştırdık. Diyarbakır’da çocuk hakları alanına dair çalışmak demek, cezasızlıkla mücadele, önleme, iyileştirme çalışmalarını yapmak zorunda olmak demek. Bölgedeki pek çok şehir için de benzer bu durum. Bunlarla birlikte, 2016 yılında yayınlanmaya başlayan kanun hükmünde kararnameler ile birlikte Diyarbakır’da çocuk hakları alanına dair emek veren örgütlenmeler de kapatıldı ve sonrasında yeniden yapılanmaya çalıştı. Hepimizin amaçları birbirine benzer ancak çalışmalarımızı ve dilimizi ortaklaştırmaya olan ihtiyacımız hala fazlasıyla yakıcı bir şekilde karşımızda duruyor. Dolayısıyla akademi, bu ihtiyaca yönelik aradığımız çözüm arayışlarından biridir.”

AKADEMİDE DENEYİMLER DE PAYLAŞILACAK  

“Akademi, kolektif bir öğrenme ve tartışma zemini arıyor” diyen Yalçın akademinin hedefini ise şöyle dile getirdi:

“Adına katılımcılar ve uzmanlar dediğimiz zaman çok profesyonel bir iş duygusu geçiyor insana ama aslında biz deneyim paylaşımı yoluyla, tanıştığımız, tartıştığımız insanlarla birlikte ortak çalışmalar, arkadaşlıklar kurmak istiyoruz. İlk dönemde bir ulusal ve bir yerel uzmanı katılımcılarla bir araya getirmek istiyoruz. Ulusal uzmanların da çok farklı deneyimleri var ve yerel uzmanla birlikte kendi deneyimlerini bir payda da ortaklaştırmaları, atölye içeriklerini zenginleştirecektir diye düşünüyoruz. Akademi boyunca katılımcıların da deneyimlerini veya kendi çalışmalarında duyabilecekleri ihtiyaçlarını paylaşabilecekleri ve birlikte çözümler arayacağımız tartışma ve danışma alanları yaratmaya çabalayacağız. Akademinin ikinci yılında ise, ulusal uzmanlar olmaksızın, yerel uzmanların, istekli olan katılımcılarla birlikte atölyeler yürütmelerini diliyoruz. Yani birbirimizi güçlendirerek, birbirimizden öğrenerek ilerlemek gibi bir gayemiz var.”

Yalçın, “Projenin ardından katılımcılarla nasıl bir çalışma yürütülecek” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Akademinin sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz elbette ki bu işin koordinasyonunu şimdi üstleniyoruz ancak dileğimiz bu işin daha kolektif hale gelmesi ve birlikte yürütüyor olmamız. Bunu yapmaya çabalayacağız. Ayrıca şimdi böyle olanaklarımız olmasa bile, akademiden mezun olan kişilere yönelik uzun vadede akademinin tartışmalarıyla ilişkili olan konularda yapacakları çalışmalarında ekonomik ve danışmanlık vb. destekler de yaratmayı hedefliyoruz.”

AKADEMİYE BAŞVURU SÜRECİ

Yalçın akademiye başvuru süreci hakkında da bilgi verdi: Başvurular Diyarbakır’da yaşayan aktivistlere açık ve 10 atölye başlığı ile sınırlı. Başvurucular, seçecekleri atölye başlıklarının uzmanı olacaklar. Farklı insanlara da alan yaratabilmek gayretiyle, başvurucuların en fazla iki atölyenin uzmanı olarak sorumluluk almayı talep etmesi bekleniyor. Uzmanlar, atölye ve gün sayısına göre ücretlendirilecek. Başvurular 19 Ocak 2020 saat 17.00’a kadar açık olacak. Başvurular, Rengarenk Umutlar Derneği’nde oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından 23 Ekim 2020 tarihine dek değerlendirilecek ve başvurucular olumlu veya olumsuz olmak üzere bilgilendirilecek. Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için web sitesine bakılabilir: http://rengarenkumutlar.org/category/calismalar/akademi/

ATÖLYE ONLİNE OLACAK

Atölyeler, Rengarenk Umutlar Derneği tarafından belirlenecek 15 katılımcı, 1 Kasım 2020-28 Mart 2021 tarihleri arasında, 15 gün olmak üzere toplamda 10 atölyeye katılacaklar.  
Atölyeler, yaşanan salgın nedeniyle şimdilik 2021 Ocak ayına dek online olarak yürütülecek. 2021 Ocak ayında, salgın ile ilgili gelişmelere bağlı olarak katılımcılar ve uzmanlarla birlikte değerlendirme yapılacak ve gidişata göre online veya yüz yüze olarak devam edecek.

10 ATÖLYE GERÇEKLEŞECEK

Rengarenk Umutlar Derneği Çocuk Hakları Akademisi Koordinatörü Alper Yalçın’ın verdiği bilgiye göre atölyelerin belirlenen başlıkları ise şu şekilde:

Çocukluk Algısı
Katılımcıların, çocuk algısı konusunda ortak bir dil oluşturması hedeflenmektedir.
 
Çocukluğun Tarihsel Gelişimi ve Çocuk Hakları Sözleşmeleri
Katılımcıların, çocuk haklarının tarihsel süreç içerisindeki değişimi, hukuksal gelişimi ve genel olarak Çocuk Hakları Sözleşmelerinin içeriği yönünden değerlendirilmesi konularında bilinçlenmesi hedeflenmektedir.
 
ÇHS Temel İlkeleri I: ‘Yaşama ve Gelişme’ ve ‘Ayrımcılık Yapmama’
Katılımcıların, çocuk haklarının yaşama ve gelişme hakkı ve ayrımcılık yapmama haklarını tanımlayabilmesi, kendi çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda gözden geçirmesi hedeflenmektedir.
 
ÇHS Temel İlkeleri II: ‘Çocuğun Üstün Yararı’ ve ‘Katılım’
Katılımcıların, çocuk haklarının temel ilkelerinden ikisi olan çocuğun üstün yararı ve katılım hakları konularında derinleşmesi ve katılım ve koruma arasındaki dengeyi tartışması hedeflenmektedir.
 
Çocukların Politik Hakları
Katılımcıların, çocukların oy verme hakkı, siyasete katılım hakları, vb. konular etrafında tartışmaları hedeflenmektedir.
 
Çocuk Hak İhlallerinin İzlenmesi, Belgelenmesi ve Raporlanması
Katılımcıların, çocuk hak ihlallerinin izlenmesi, belgelenmesi, raporlanması ve spesifik olarak silahlı çatışmalardaki çocuk hak ihlallerinin belgelenmesi konusunda uluslararası standartlara dair bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.
 
Cezasızlıkla Mücadele ve Savunuculuk Araçları
Katılımcıların, cezasızlık kavramı, cezasızlıkla mücadele, savunuculuk araçları ve uluslararası mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.
 
Çocuk Koruma: Bütüncül Bir Psiko-sosyal Çalışma
Katılımcıların, çocuklarla çalışmalar yürütürken karşılaşacakları çocuk hak ihlallerine müdahale ederken uzun ve kısa vadeli yapmaları gereken planlamalar ve yasal olarak atılacak adımlara dair tartışmaları hedeflenmektedir.
 
Kriz Anlarına Müdahale
Katılımcıların, doğal ve insan kaynaklı krizlere çocuk hakları bağlamında nasıl yaklaşabileceğine dair tartışmaları ve ortak yol haritaları belirlemesini hedeflenmektedir.
 
Bedensel ve Mekansal Sınırlar, Onay Kültürü, Şiddetsiz İletişim
Katılımcıların, çocuk çalışmalarında bedensel ve mekansal sınırlar, onay kültürü ve şiddetsiz iletişim anlayışını kavramaları ve bu bağlamda çalışma yöntemleri oluşturmaları hedeflenmektedir.