70 maddelik infaz teklifinde ilk değişiklik cezaevine gazete girişiyle ilgili

AK Parti ve MHP’nin 70 maddeden oluşan İnfaz Kanun Teklifi'nde ilk değişiklik yapıldı. Teklif Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam alamayan gazetelerin cezaevine girişine engel getiriyordu. AK Parti değişiklik önergesi ile ilan hakkı olan ama geçici süreyle bu hakkı engellenen gazetelerle ilgili sınırlamadan vazgeçti.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA – Cezaevlerinden infaz indirimi, denetimli serbestlik süresinin arttırılması ve açık cezaevinde bulunanlara izin yoluyla yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda altıncı güne giren görüşmelerde 30 maddeden oluşan ilk bölüm tamamlandı. 30 madde için muhalefet partilerinden yüze yakın değişiklik önergesi geldi, ancak tamamı AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

MUHALİF GAZETELER CEZAEVİNE ALINMAYACAK

Teklifin ikinci bölümü üzerinde görüşmelerde ise ilk değişiklik 32. maddede yapıldı. AK Parti ve MHP’nin teklifi Basın İlan Kurumu'ndan resmî ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasını öngörüyordu. Muhalefet buna tepki gösterdi, muhalif olarak nitelenen Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Yeniçağ gibi gazetelerin Basın İlan Kurumu'ndan reklam almasının bir şekilde yasaklanarak cezaevlerine sokulmayacağı, bunun kabul edilemeyeceği ifade edildi. İtirazlarda kamu denetiminden geçmiş yayınlarla ilgili başka bir sebep ileri sürülerek yasaklama getirilemeyeceği belirtildi.

AK PARTİ DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ VERDİ

İtirazlar karşılık buldu ve AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve bazı AK Partili milletvekillerinin imzasıyla değişiklik önergesi verildi. “Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) veya Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli veya süresiz yayınlar ile Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumuna kabul edilmez” maddesine, “Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali, bu hükmün dışındadır” ifadesi eklendi.

GEÇİCİ İLAN KESİLMESİNDE GAZETE CEZAEVİNE ALINACAK

Değişiklik önergesinin gerekçesinde, “Önergeyle, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun kapsamında resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunup da anılan kanunun 49. Maddesi hükmü uyarınca yetkili makam tarafından müeyyide uygulanması ve bu çerçevede geçici süreyle ilan ve reklamın kesilmesi durumunda ilgili gazetenin geçici süre içinde de ceza infaz kurumuna kabul edileceği hükmü getirilmiştir” denildi.

HÜKÜMLÜNÜN “İYİ HAL”İNDE DIŞARIDAN BİLGİ BELGE İSTENMEYECEK

İnfaz teklifinde ikinci değişiklik 36. maddede yapıldı. 5275 sayılı kanunun “hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halin belirlenmesi”ni içeren 89. maddesinde yapılmak istenen değişiklikte, “infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları le spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınır. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgeler de istenebilir” ifadesi yer alıyordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve bazı milletvekillerinin verdiği önergeyle “Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgeler de istenebilir” cümlesi çıkarıldı. Böylece hükümlü ile ilgili değerlendirme sadece cezaevi süreciyle ilgili olacak.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE TARTIŞMALI DÜZENLEME GERİ ÇEKİLDİ

AK Parti ve MHP teklifte, "Cezasızlık algısı ortadan kalkacak" diyerek denetimli serbestlikte bir yılı kaldırıp, alınan her hapis cezasının belli bir oranda cezaevinde çekilmesinin önünü açıyordu. Teklifin 46. maddesindeki 4/5 düzenlemesine göre 10 ay hapis ceza alan bir kişi 1 ay cezaevinde kalacaktı. Muhalefet partileri salgın sürecinde cezaevleri boşaltılmak istenirken basit suçlarla birçok kişinin cezaevine girmesine yol açacak bu düzenlemeye itiraz etti. Ayrıca özellikle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işleyenlerin cezaevine girmesinin önünün açıldığı savunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve bazı AK Partili milletvekillerinin verdiği önergeyle bu düzenlemeden geri adım atıldı, mevcut sistem korundu. Önergenin gerekçesinde, "5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesinin mevcut metninde yer alan düzenlemenin muhafaza edilmesi amacıyla bu önerge verilmiştir" denildi.

MİT’E KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DA İNDİRİM OLMAYACAK

İnfaz kanunu teklifinin en önemli maddelerinden biri infaz oranını bazı suçlarda yarı yarıya düşüren 48. maddeydi. Devlete karşı işlenen suçlar, terör suçları, uyuşturucu ve cinsel suçlar gibi bazı istisna suçlar bu değişiklikten istisna tutuldu. Ancak madde istisna suçlar açısından tartışma konusu oldu. Terör tanımının çok geniş olduğuna dikkat çeken muhalefetten, şiddet içermeyen düşünce açıklamaya dönük propaganda gibi suçların da kapsama alınmasını istedi. Ancak bu talep kabul görmese de infaz indiriminden istisna tutulacak suçlara yenileri eklendi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın verdiği değişiklik önergesine göre “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan süreli hapis cezası alanlar da indirimden yararlanamayacak. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya önergeyle ilgili açıklamasında "yüze kezzap atmak gibi suçlarda ceza indirimi yapılmayacağını" söyledi. Önerge ile ayrıca infaz indirimi yapılmayacak suçlara “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununa karşı suçlar” da eklendi.

Önergenin gerekçesinde, "Kişilerin hayatına, vücut dokunulmazlığına ve cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar ile kişilerin özel hayatına ve hayatının gizli alanına karşı suçların, koşullu salıverilme oranlarının üçte ikide tutulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, çocuklar tarafından işlenen terör suçları ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile yine çocuklar tarafından işlenen uyuşturucu ve uyarınca madde imal ve ticareti suçu da bu kapsamda değerlendirilerek, insanla birlikte toplum güvenliğinin ve genel sağlığın da korunması amaçlanmaktadır. Önergeyle, mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan hapis cezasına mahkum olanların da üçte ikilik koşullu salıverilme oranının muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır" denildi. (DUVAR)