İnfaz paketinde umutlar Genel Kurul'a kaldı

AK Parti ve MHP’nin 70 maddelik infaz kanunu teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. 100’e yakın değişiklik önergesi verildi ama sadece AK Parti’nin 5 önergesi kabul edildi. Kapsamı genişlemeyen paket için umutlar Genel Kurul’a kaldı.

Nergis Demirkaya  ndemirkaya@gazeteduvar.com.tr

ANKARA – AK Parti ve MHP’nin imzasıyla Meclis’e sunulan infaz kanunu değişikliğinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlandı. 11 kanunda değişiklik öngören 70 maddelik teklifin görüşmeleri yaklaşık 18 saat sürdü. CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarının pakette değişiklik isteyen ve bazı konularda genişlemesini içeren 100’e yakın önergesinin tamamı reddedildi. Görüşmelerde sadece AK Parti’nin 5 maddede değişiklik içeren önergesi kabul edildi.

YAYINLARDA ISSN, ISBN SINIRI KALDIRILDI

Meclis Adalet Komisyonu’nun saat 11.00’de başlayan ve sabaha karşı 05.14’te biten görüşmelerinde yapılan 5 değişiklikten biri hükümlülere verilecek yayınlara kısıtlama getiren teklifin 32. maddesi oldu. “Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez. Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) veya Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınlar ile Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmî ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmez. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkilidir” maddesindeki “Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) veya Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınların ceza infaz kurumlarına kabul edilmeyeceğine” ilişkin hüküm AK Partili üyelerin önergesiyle metinden çıkarıldı.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİ KIYTIRIKTAN GAZETE ÇIKARTARAK TALİMAT VERİYOR’

Düzenlemeyle Basın İlân Kurumundan resmî ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler cezaevlerine alınmayacak. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya bunun nedenini şöyle savundu:
“Cezaevine binlerce yayın geliyor. Cezaevindeki insan, özgürlüğü elinden alınmış insandır. Kanun kısıtlıyor, diyor ki: ‘Tehlike oluşturan yayınlar cezaevine alınmaz.’ Terör örgütleri kıytırıktan gazete çıkarıp yayınlar vererek oradan talimat veriyor. Elbette ki bu devlet bunu koruyacak, bu devlet sistemini orada kuracak, hakimiyetini oluşturacak; ne var bunda? Basın İlan Kurumu’na çıkarırsınız bir gazeteyi, 6 tane kişiyi çalıştırırsınız, gönderirsiniz, istediğiniz gazeteyi gönderin. Bundan daha kolay ne var? Hiçbir engel yok.”

GAZETELER CEZAEVLERİNE SOKULMAYACAK İTİRAZI

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Terör örgütü yayın organı eğer ki basılıp dağıtılıyorsa vay hâlimize. Böyle bir şey varsa bunu zaten savcılıklar, mahkemeler tespit eder. Cezaevinde birinin iyileşmesine engel olacak o gazeteler hangileridir? Şimdi New York Times okumak isteyecek, ‘Kabul etmiyoruz’ mu diyecek Adalet Bakanlığı” dedi. CHP’li Alpay Antmen, “Birgün, Cumhuriyet, Evrensel ve daha sonra Sözcü ve Yeniçağ muhalif gazeteler olduğu için Basın İlan Kurumundan reklam alması bir şekilde yasaklanarak cezaevlerine sokulmayacak. Cezaevlerine Yeni Akit dışında başka hiçbir gazete giremeyecek” yorumu yaparken İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel de, “Kamu denetiminden geçmiş yayınların hükümlüye verilmesi, başka bir sebep ileri sürülerek yasaklanmaması görüşündeyiz. Dolayısıyla, devletin denetiminden, kurumların denetiminden geçmiş yayınlar serbestçe cezaevine girmelidir” dedi.

BİK ENGELİ GENEL KURUL’DA ELE ALINACAK

Tartışmalar üzerine AK Partili Özkaya söz konusu düzenlemenin Genel Kurula kadar konuşulup düzeltilebileceğini söyledi. Özkaya, “Bir yıl çıkmış, 6 işçisini çalıştırıyor, ilan alma şartlarını taşıyor, bu gazete girsin, her hâlükârda girsin. Geçici yasak vesaireler engel olmasın. Cumhuriyet veya Sözcü veya Yeniçağ veya şu, bu girsin, yani girmesine engel olmasın, bizim böyle bir amacımız yoktu. Bu amaç çıkacaksa bunu Genel Kurul kısmına kadar konuşalım” dedi.

CEZAEVİ MEVCUDU 500 BİNE ÇIKABİLİR

İnfaz teklifi geçici bir düzenleme ile denetimli serbestlik süresini bazı suçlarda 1 yıldan 3 yıla çıkararak çok sayıda tahliyenin önünü açarken kalıcı bir düzenleme ile denetimli serbestlikte 1 yıl süreyi kaldırıyor, 4/5 oranı getiriyor. “Cezasızlık algısını giderme” gerekçesiyle getirildiği söylenen düzenleme ile 10 ay ceza alan bir kişi cezasının bir ayını cezaevinde çekecek. CHP salgın dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılmaya çalışıldığı bir dönemde bu düzenlemeyi “akıl tutulması” olarak nitelendirdi, tekliften çıkarılmasını istedi. Ayrıca denetimli serbestlikte bir yılı kaldırıp 4/5 gelmesiyle Cumhurbaşkanlığına hakaret suçları, 2911 sayılı Yasa’ya muhalefet suçları için en az beş altı ay infazın mümkün olacağına dikkat çekildi. Bu uygulanırsa 300 bin kişilik cezaevinin 500-600 bine çıkacağı ifade edildi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise, “Bana göre teklifin en güzel maddelerinden biri” dedi, ıslah ve caydırıcılıkta etkili olacağını savundu. Ancak maddede AK Parti’nin önergesiyle bir değişiklik yapıldı. Teklifin 46’ncı maddesindeki “Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilir” ifadesi, “Önergeyle denetimli serbestlik uygulaması başladıktan sonra hakkında kamu davası açılan hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesi kararını veren infaz hâkimine takdir yetkisi tanınması” için “verilebilir” olarak değiştirildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU İNDİRİMDEN YARARLANAMAYACAK

Teklifte bazı suçlarda infaz oranının yarı yarıya düşüren 48. Maddesi’ne, “özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlardan süreli hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında üçte ikilik koşullu salıverme oranının muhafaza edilmesi” amacıyla bir fıkra eklendi. Bu suçlar da indirimden yararlanamayacak.

AÇIK CEZAEVİ DÜZENLEMESİ GENİŞLETİLDİ

İnfaz değişikliği kanun teklifi ile açık cezaevinde olan 75 bin kişi 31 Mayıs tarihine kadar izne gönderilecek. Adalet Bakanına da 2 ay süreyle 2 kez bu süreyi uzatma hakkı veriliyor. Komisyonda AK Partili üyelerin verdiği önergeyle bu hak 3’e çıkarıldı. Ayrıca açık cezaevlerinin boşalması durumunda bu hükümlüler kapalı cezaevlerinin iş ve işlemlerini yaptığı için sıkıntılara yol açacaktı. Bu nedenle kapalı cezaevindeki bazı hükümlülere de daha erken açık ceza evine çıkma imkanı getirildi. Anayasal suçlar, devlete karşı suçlar ve terör suçlarından yargılananlar hariç açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

KAÇAKÇILIK MADDESİ NETLEŞTİRİLDİ

Teklifin 64. Maddesi ile kaçakçılıkla mücadele kanununa getirilen geçici düzenlemeye göre dosyası infaz aşamasında olanlar madde yürürlüğe girdikten sonra 90 gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı devlet hazinesine ödedikleri takdirde indirimlerden faydalanabilecek. Değişiklik önergesiyle uygulamada yaşanabilecek tereddütler nedeniyle maddede uygulanacak usuller belirlendi.

MUHALEFETTEN ‘GENEL KURUL’DA GENİŞLER’ BEKLENTİSİ

CHP Milletvekili Zeynel Emre, salgın riskine dikkat çekerek yaşam hakkını önceleyecek şekilde tutuk incelemeleriyle ilgili yapıcı ve akılcı bir çözümün Genel Kurul aşamasında bulunması gerektiğini söyledi. Teklifin bu hâliyle yetersiz olduğunu söyleyen Emre, “bunun kamu vicdanını tatmin edecek şekilde genişletilmesi taraftarıyız” dedi. HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran da teklifin bu hâliyle ne toplumsal beklentiyi ne de kamu vicdanını tatmin etmediğini söyledi, “Genel Kurula daha sağlıklı, daha kapsayıcı, daha kamu vicdanına da hitap edecek bir kanun teklifinin gelmesini de temenni ediyoruz” dedi. AK Partili Özkaya ise, “Ciddi bir mutabakatla bir noktaya getirdik. Genel Kurulda da inşallah Sayın Genel Başkanlarımızın da destekleriyle belki ilave konular da bir şey olabilir” değerlendirmesinde bulundu.