POLİTİKA

Müftü yerine Aile Bakanlığı önerisi

Müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi “vatandaşların evlenme işlemlerini kolaylaştırmayı ve daha kolay ve seri hizmet sağlamayı hedefliyoruz” diye savunan iktidara CHP’den öneri geldi: Amaç vatandaşın işini kolaylaştırmaksa Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlükleri’ne nikah kıyma yetkisi verilebilir.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - CHP, müftülere nikah kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanununa muhalefet şerhini İçişleri Komisyon Başkanlığı'na sundu. Muhalefet şerhinde yapılacak düzenlemeyle ilgili şu itirazlarda bulunuldu:

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI: Evlenme bir dinsel alan değil tam tersine medeni bir alandır. Bu bakımdan devrim kanunu olan medeni nikahın resmi görevlileri arasına dini görev üstlenen bir kurum olan müftülüklerin bu arada onun aracılığı ile müftüler ve imamların resmi memur olarak atanması, ülkede her inançtan yurttaşa sorumluluğu olan ve uygulamada eşit davranması ve birlik sağlaması gereken devletin laiklik ilkesine aykırıdır.

HERHANGİ BİR ENGEL YOK: Ülkemizde yurttaşların dini nikah kıymasına da herhangi bir engel bulunmadığı halde sadece bir din değil, bir mezhebe mensup din adamlarına resmi nikah kıyma yetkisi vermek, ülkede bunca sorunun arasına yeni bir sorun eklemek ve uygarlık yolunda ileriye doğru değil geriye gidişin bir göstergesi, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden devrim kanunlarını zaafa uğratma, dolayısıyla Anayasayı delme çabasından başka bir şey değildir.

MEDENİ KANUNA AYKIRI: 1926 yılında uygulanmaya başlanan ve Türk kadınının toplum yaşantısında erkeklerle eşit birey olmasının yolunu açmış olan Medeni Kanun’a da aykırı bir düzenlemedir. Medeni Kanun’daki gibi ‘evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağı’ belirtilmektedir. Söz konusu düzenleme ile 'evlenme memuru' olarak kılınacak müftülüklerin görev alanı ise dini alanla sınırlıdır. Evlendirme memurlarının görev tanımları ile müftülerin görev tanımları birbirinden tamamen farklıdır ve Müftülerin, evlendirme memurlarının arasına alınması dayanaksız ve temelsizdir.

AİLE BAKANLIĞINA YETKİ VERİLSİN: Aslında, evlenme ve aile kavramı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı çok yakından ilgilendirmekte ve Bakanlığın sorumluluk kapsamına da girmektedir. Dolayısıyla gerekçede belirtildiği üzere, “Vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak, daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amaçlanıyor” ise bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlükleri’ne “nikah kıyma” yetkisi verilerek, madde gerekçesinde dile getirilen husus yerine getirilmiş olacaktır.

TOPLUM İKİYE AYRILIR: Söz konusu düzenlemenin toplumsal sorunları, toplumda ayrışma yaratacağı ve toplumsal barışı bozacağı da açıktır. Maddenin bu şekliyle kabulü halinde vatandaşlar, “dini nikah töreniyle evlenenler” ve “resmi nikah töreniyle evlenenler” olarak ayrışacaktır. Toplum, “müftüye nikah kıydıranlar” ve “belediyeye nikah kıydıranlar” diye bölünecektir. Müftülere nikah kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikah kıydıranların ise dinsiz olduğu teması işlenecektir.

PAPAZ DA BU HAKKI KULLANMAK İSTERSE NE OLACAK: Anayasamıza göre; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”. Dolayısıyla; Hristiyan, Yahudi vatandaşlarımız, ya da toplumuzun önemli bir bölümünü oluşturan Alevi vatandaşlarımız ya da Hanefilik dışında diğer mezheplere aidiyet duyan vatandaşlarımız belirtilen “eşitlik ilkesi” uyarınca Alevi dedesinin, papazın ya da hahamın, Caferi vatandaşlarımız kendi cami hocalarının, Şafiiler Mele’lerin önünde bu hakkı kullanmak ister ise nasıl bir uygulama olacaktır? Bu sorunun cevabı halen meçhuldür.

MHP: KİLİSE VE SİNAGOGLAR DA BU YETKİYİ İSTEYEBİLİR

Müftülere nikah yetkisine MHP de karşı çıktı. MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın verdiği muhalefet şerhinde “Ülkemizin içinden geçtiği ve çok önemli sorunlarla boğuştuğu bir dönemde böyle bir düzenlemenin gündeme getirilmesi yersizdir, gereksizdir” denildi.

Yıllık ortalama 600 bin nikâhın kıyıldığı Türkiye’de herhangi bir sınırlama olmadan Diyanet’in yaklaşık 100 bin kadrosuna resmi nikâh kıyma yetkisi verilmesinin eleştirildiği muhalefet şerhinde, şöyle denildi:

“Böyle bir düzenleme yapılacaksa da yetkinin “Müftü ve yardımcıları” gibi bir sınırlamayla verilmesi daha uygun olacaktır. Çünkü gelecekte aynı yetkiyi isteyen azınlıkların tabii olduğu kilise görevlileri de ortaya çıkacaktır. Sinagoglar da ortaya çıkacaktır. Nikâh memuruna ihtiyaç varsa bu yetki yapılacak bir düzenleme ile bütün mahalle muhtarlarına verilebilir. Personel eksikliği var ise bu sorun yeni personel alımlarıyla düzeltilebilir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR