TCK ve CMK değişiklikleri alt komisyona sevk edildi

CMK ve TCK'de değişiklikler yapılmasını öngören tasarı alt komisyona gönderildi. Çocuğa cinsel istismar suçunda da değişiklik yapılırken, alt komisyon sivil toplum örgütlerini dinleyecek.
Meclis Adalet Komisyonu yeni düzenlemeyi kabul etti.

Hülya Karabağlı  hkarabagli@gazeteduvar.com.tr

ANKARA – Adalet Komisyonu, 12 yaş sınırı ile erken yaş evlilik kaygısına neden Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) köklü değişiklikler öngören tasarıyı alt komisyona sevk etti.

Tasarıda, Anayasa Mahkemesi’nin çocuğa cinsel istismar suçunu düzenleyen 103’üncü maddesindeki bazı fıkraları iptal etmesiyle doğan boşluklar dolduruluyor. Ancak, CHP, HDP ve çok sayıda kadın ve çocuk örgütleri yeni düzenlemede yer alan 12 yaş ibaresinin “rıza” yaşı gibi algılanacağına dikkat çekiyor.

Tasarıda, mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda sarkıntılık suçuna verilecek cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunda ise ceza alt sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılacak.

Alt komisyon yarından itibaren yapacağı çalışmada ilgili sivil toplum örgütlerini komisyona davet ederek görüşlerini alacak. Tasarı, il sınırlarında kalmak kaydıyla duruşmaların bir başka yerde yapılmasına olanak tanıyor. (DUVAR)