'Meclis FETÖ araştırması yapamaz'

Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan TBMM'de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’nun Fethullah Gülen'le ilgili araştırma yapamayacağını savundu. Kaplan'a göre Gülen davalarındaki gizlilik kararı araştırmanın önünde anayasal engel teşkil ediyor.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - HDP Şırnak Milletvekili olarak 24. yasama döneminde çok sayıda komisyonda görev yapan, uluslararası hukuk uzmanı avukat Hasip Kaplan, TBMM'nin Fethullah Gülen'le ilgili araştırma yapamayacağını savundu.

Hasip Kaplan, TBMM'de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu'na ilişkin Duvar’a açıklamalarda bulundu.

'HUKUKİ TANIMI ETKİN PİŞMANLIK'

Fethullah Gülen hakkında açılan davalarda avukatların dosyalara erişimlerinin engellendiğine dikkat çeken Kaplan, şöyle devam etti: “Hal böyle iken fantastik araştırmaların içine girilmesi AK Parti'yi korumaya yöneliktir. Çünkü suç ortaklıkları olanlar suç ortağı (şerik) sayılır, sorumluluktan kurtulamazlar bunun hukuki tanımı etkin pişmanlıktır. ‘Biz kandırıldık’ diyenler etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyebileceklerdir. Bunun savcılıklar tarafından dikkatlice soruşturulması gerekir."

MUHALEFETE ÇAĞRI

Muhalefete "Oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin" diye seslenen Kaplan, "Fethullah Gülen’'in Birlikte yaptık’ ya da ‘10 yıl beraber çalıştık" demesi halinde bunun suç ortaklığına gireceğini ve bu durumda soruşturma komisyonu kurulabileceğini de savundu. Hasip Kaplan'ın değerlendirmeleri şöyle:

AK PARTİ GÜLEN’İ DİNLEME LİSTESİNE KOYMAZ: TBMM’de daha önce de Darbeleri Araştırma Komisyonu kuruldu, ne oldu davetlilerin bir kısmı geldi dinlendi. Komisyon raporunu hazırladı ve genel kurula sundu. 15 Temmuz darbesinin FETÖ tarafından yapıldığı iktidar tarafından ilan edildi. Ama büyük bir ihtimalle darbe komisyonunun dinleme listesine konulmayacaktır. AK Parti'nin çoğunluğu iadesi istenen bütün 15 Temmuz'dan sorumlu ilan edilen birini dinleme listesine koymaz.

MECLİS SORUŞTURMASI AÇILMASI GEREKECEK: Gülen dinleme listesine konulursa AK Parti büyük ölçüde zarar görecek. Gülen ‘Birlikte yaptık’ derse ’10 yıl beraber çalıştık derse suç ortaklığına girer. Bu durumda Meclis’in vereceği rapora göre, Meclis soruşturma komisyonu açılması gerekecek. Hangi amaçla bunu yapıyorsunuz. Ayrıca ABD hükümeti yardımcı olacak mı? Fethullah gülen dinlemeyi kabul edecek mi?Burada bile bile parlamentoda araştırma komisyonu başından beri AK Parti'nin çoğunluk kararıyla hareket edecek duruma geçmiştir ve muhalefetin karar alma sayısı yoktur.

AK PARTİ KENDİ İÇİNDEKİLERİ AKLAYACAK: Bu şekilde AK Parti araştırma komisyonuyla AK Parti kendi içindeki Fethullahçıları Uludere komisyonunda olduğu gibi aklama yoluna gidecektir. Fethullah Gülen illegal bir örgütse bunun içinde yer alan herkesin yargılanması lazım. Bu durumda Gülen konuşmayacağına göre başından beri soruşturmayı saptıran bir yaklaşım izinde olduğu görülüyor. Hatta muhalefeti suçlayacak malzemeleri edinmeye çalışıyorlar. Oysa ki darbeyi yapanlar belli. Bombaları atanlar, tankları harekete geçirenler belli bunlar da zaten yargılanıyor. Şimdi burada bunlar yargılanırken Fethullah Gülen de bir numara iken Anayasa'nın açık hükmü var. Meclis soruşturması süren davalarda araştırma yapamaz.

FETÖ SORUŞTURMALARINDA GİZLİLİK KARARI VAR: Bunun en büyük örneği bizim dönemimizde görev yaptığımız Yasa Dışı Dinleme Komisyonu'dur. Roboski katliamıyla taleplerimize karşılık Komisyon raporunda Anayasa'ya göre görülmekte olan davalarla ilgili araştırma yapılamayacağı gösterildi. Şimdi aynı durum Fethullah Gülen için de geçerli. Gülen yargılanıyor. Gülen’e dinleme kararı çıkarılması için boşa vakit harcamamalı, Meclis’ten ABD seyahati yapanların işine yarayacak. Muhalefet bu oyuna gelmemeli tuzağa düşmemeli. FETÖ soruşturmalarında gizlilik kararı var. Avukatların dosyaya erişimi engelleniyor. Hal böyle iken bir araştırma komisyonunun yargıdaki dosyalara erişimi mümkün değilken fantastik araştırmaların içine girilmesi sulandırarak AK Parti'yi korumaya yöneliktir. Çünkü suç ortaklıkları olanlar suç ortağı (şerik) sayılır, sorumluluktan kurtulamazlar bunun hukuki tanımı etkin pişmanlıktır.

BULANIK SUDA BALIK AVLANMASIN: Araştırma Komisyonu havanda su dövmeyi bırakmalı. Pensilvanya’ya turistik ziyaret ile vakit kaybetmemeli. Kapatılan gazetelerin, 11 radyonun, İMC dahil hepsinin bu darbelerle alakası var mı? Bunu tespit edip adaletsizliğe son vermeli. Bulanık suda balık avlamaktan vazgeçmeli. Özellikle ‘kandırıldık diyenlerin’ hepsinin etkin pişmanlık gösterip göstermedikleri savcılıklar tarafından soruşturmalı.

Kaplan, görev döneminde yer aldığı Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu'na koydukları muhalefet şerhinde, “Kuvvetli şüphe varlığı, orantılılık, açıklık, denetlenebilirlik, geri bildirim, süreler, kayıtların korunması silinmesi, CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 135-138'inci maddeler ve benzeri konularda daha somut düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir” dediklerini hatırlattı.

ANAYASA'NIN 138'İNCİ MADDESİ

Hasip Kaplan’ın Darbe Komisyonu için uyarı yaptığı ‘Mahkemelerin bağımsızlığı’nı düzenleyen Anayasa'nın 138'inci maddesi şöyle.

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi'nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.