Ankara’da Sebilürreşad krizi!

TBMM'de milletvekillerine dağıtılan Sebilürreşad dergisi tartışma konusu oldu. Dergide Vahdettin’den, "Anadolu’yu birleştiren sultan" olarak söz ediliyor.

Google Haberlere Abone ol

Hülya Karabağlı   [email protected]

DUVAR - 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ziyaretçilerin binbir zahmetle girebildiği TBMM’de milletvekili odalarına bırakılan ve  olarak gösteren, Mehmet Şevket Eygi’nin ‘Müstakim bir zat bulunmalı ve Müslümanlar ona biat ve itaat etmeli’ dediği 14 maddelik ‘Islah Projesi’ köşe yazısına yer veren, "Sebilürreşad" dergisi tepkilere neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, yanıtlaması istemiyle verdiği önergede TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, “Bahsi geçen derginin resmi internet sitesinde 'Sadece abonesine gönderilir' ibaresi bulunmasına rağmen abone olmayan milletvekillerine bu dergi nasıl ve neden getirilmiştir?” diye sordu.

necatiyilmaz

CHP'li Necati Yılmaz Sebilürreşad'ı İsmail Kahraman'a sordu.

Dergide yer alan yazıların tarihi gerçeklere, Anayasa’ya, laikliğe ve Tevhidi Tedrisat Kanunu’na açıkça aykırılık teşkil ettiğine dikkat çeken Yılmaz, “Sebilürreşad isimli derginin Meclis içerisine sokulmasına ve dağıtılmasına kimler tarafından hangi gerekçelerle izin verilmiştir?” diyor.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın TBMM başkanı İsmail Kahraman'a yönelttiği sorular şöyle:

19 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili makam odalarına, ‘Sebilürreşad’ isimli dergi dağıtılmıştır. Derginin üçüncü sayfasında Mehmet Şevket Eygi’nin yazdığı belirtilen köşe yazısında on dört maddeden oluşan ‘ıslah projesi’ adı altında bir bölüm bulunmaktadır. İlgili bölümün 1. Maddesi'nde “Bütün Müslüman halka ümmet şuuru aşılanmalı”, 2. Maddesi’nde “müstakim bir zat bulunmalı ve Müslümanlar ona biat ve itaat etmelidir”, 5. Maddesi’nde “İslam medreseleri açılmalıdır”, 7. Maddesi’nde “İslam Mektepleri açılmalıdır” denilmektedir.

Derginin yirmi birinci sayfasında ise “Keza Mustafa Kemal de bir askerdi ve sultan Vahdettin, Anadolu’yu birleştirme maksadıyla önce Samsun’a, ardından Osmanlı Mebusan Meclisi’nin lağvedilmesiyle yeni meclisin inşasıyla görevlendirildi. …Sultan, tüm Anadolu’yu birleştirmiş ve kendisini hedef haline getirerek vatana sadakatini göstermiştir” denilmektedir.

Bu bağlamda;

– TBMM içerisinde dağıtılmakta olan yayınlar kontrol edilmekte midir? Ediliyorsa kimler tarafından ne şekilde kontrol edilmektedir?

– Öncelikle tarihi gerçeklere ve ayrıca Anayasa’ya, Laikliğe ve Tevhidi Tedrisat Kanunu’na açıkça aykırılık teşkil eden yazıları içinde bulunduran Sebilürreşad isimli derginin Meclis içerisine sokulmasına ve dağıtılmasına kimler tarafından hangi gerekçelerle izin verilmiştir?

– Bahsi geçen derginin resmi internet sitesinde, “Sadece abonesine gönderilir” ibaresi bulunmasına rağmen abone olmayan Milletvekillerine bu dergi nasıl ve neden getirilmiştir?

- TBMM’de içeriğine bakılmaksızın dergilerin ve matbuatın dağıtılması mümkün müdür? Değilse dağıtılma koşulları ve kıstasları nelerdir? Bu dergi kıstaslara uymakta mıdır? Değilse bu dergiyi ayrıcalıklı kılan ve Meclis tarafından dağıtımına göz yumulmasına neden olan hususlar nelerdir? Dergi içeriğinin Meclis Başkanlığınca önemsenmesi söz konusu mudur? Tarihi ve hukuksal gerçekliklere aykırı içerikteki bu dergi izinli mi Meclis binasına sokulmuştur yoksa Meclis yönetiminin “aldatılması” veya konuyla ilgili bir “sızma” söz konusu mudur?

– Bahsi geçen derginin yazı işleri kurulu kimler tarafından oluşmaktadır? Bu kişilerin herhangi bir siyasi parti ya da dernek ile bağlantıları bulunmakta mıdır? Derginin giderleri için kaynağı nasıl sağlamaktadırlar?

– Kurumsal olarak TBMM ya da kamu kurumlarından ilgili derginin abonesi olanlar bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangileridir? Bahsi geçen dergiye ne kadar tutarında ödeme yapılmaktadır?