Yeni Sayıştay Başkanı seçildi

TBMM’de yapılan seçimde Sayıştay Başkanlığı’na Seyit Ahmet Baş seçildi.

DUVAR – Meclis Genel Kurulu’nda, 300 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada Baş 273, Ahmet Tezcan için 7 oy kullanıldı. Boş 15, geçersiz 5 oy çıktı.

SEYİT AHMET BAŞ KİMDİR?

Baş, 1968 yılında Karaman’da doğdu. Karaman İmam Hatip Lisesi sonrası İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1989’da mezun olan Baş, 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak 1991-2003 yılları arasında çalışan Baş, 2003-2005 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2006-2010 yıllarında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdür, 2010-2011 yıllarında da Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Baş, 2006-2010 yıllarında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi eş başkanlığı, 2010-2011 yıllarında ise Koordinasyon Kurulu üyeliği ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Vergi Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. Baş, 2011-2015 yıllarında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olarak görev yaptı, 29 Ağustos 2015’te Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

SAYIŞTAY NE İŞ YAPAR?

Sayıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında düzenlenen mali yargı organıdır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. (Cumhuriyet)