Pandemide tıp eğitimi: Eğitimi ikinci plana atan sistem daha görünür oldu

TTB'nin pandemi sürecinde tıp eğitiminde yaşanan sorunları değerlendirdiği basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Meltem Günbeği, “Pandeminin ilk gününden itibaren hem filyasyonda hem poliklinikte hem serviste hem yoğun bakımda yükün asistan hekimlere yüklendiğini görüyoruz, pandemi asistan hekimi işgücü olarak gören eğitimi ikinci plana atan sistemin daha görünür olduğu bir dönem” dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Türk Tabipleri Birliği (TTB) korona virüsü (Covid-19) pandemisi döneminde tıp eğitiminde yaşanan sorunları 18 Mart 2021 günü çevrimiçi basın toplantısıyla değerlendirdi.

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Meltem Günbeği, Dr. Çiğdem Arslan, Dr. Onur Naci Karahancı ile Tıpta Uzmanlık Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Odabaşı katıldı.

'EŞİTSİZLİK VE MAĞDURİYETLER ARTTI'

TTB'den yapılan açıklamaya göre toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Ali İhsan Ökten, tıp eğitimi ile ilgili uzun zamandan bu yana süregelen sorunların pandemiyle birlikte daha belirginleştiğini söyledi.

Ökten, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki liyakatsiz atamalar ve birlikte kullanım hastanelerindeki tip sözleşme dayatması gibi uygulamaların da eşitsizliği ve mağduriyetleri artırdığını belirtti.

'PANDEMİYLE GEÇEN BİR YILDA TIP EĞİTİMİ TAMAMEN DURDU'

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili bir sunum yapan Dr. Orhan Odabaşı ilk olarak tıp eğitiminin yapısına ilişkin bilgiler ve veriler paylaştı.

“Pandemiyle geçen bir yılda tıp eğitimi tamamen durdu” diyen Odabaşı, hazırlıksızlık, yüz yüze eğitimlerin sonlanması, çevrimiçi derslerin takip zorluğu, laboratuvar uygulamalarının videoyla sunumu, uzaktan eğitime yönelim ve klinik uygulamaların ertelenmesi gibi sorunları sıraladı.

'PANDEMİNİN İLK GÜNÜNDEN BERİ YÜK ASİSTAN HEKİMLERE YÜKLENDİ'

Dr. Meltem Günbeği ise tıpta uzmanlık eğitimi üzerine konuştu. Tıpta uzmanlık eğitimi alanların mevzuatta “araştırma-eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alan” şeklinde tanımlandığına dikkat çeken Günbeği, pratikte ise ilk yıldan itibaren sağlık hizmet sunumu ağırlıklı bir işleyiş olduğunu belirtti.

Çekirdek eğitim programlarının fakülteler, hastaneler ve bölümler arasında bile büyük farklılıklar gösterdiğini, bunun da eşitsizlik doğurduğunu dile getiren Günbeği, eğitim programlarının yalnızca karne üzerinde doldurulduğu, birçok kurumda çekirdek eğitim müfredatının dahi karşılanmadığını, denetleme mekanizmalarının eksikliğinin de bu eşitsizliği beslediğini kaydetti.

Günbeği, “Pandeminin ilk gününden itibaren hem filyasyonda hem poliklinikte hem serviste hem yoğun bakımda yükün asistan hekimlere yüklendiğini görüyoruz, pandemi asistan hekimi işgücü olarak gören eğitimi ikinci plana atan sistemin daha görünür olduğu bir dönem” dedi.

Basın toplantısında son sözü alan Dr. Şebnem Korur Fincancı mezuniyet öncesi eğitimin yüz yüze sürdürülmesi, aşıda önceliğin tıp öğrencilerine verilmesi, öğretim üyelerinin ders veremez hale getirilmesi, tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğrencilik kapsamından çıkarılması gibi başlıklarda mücadele ettiklerini hatırlattı.

Fincancı, tüm meslektaşlarını da TTB ile birlikte yürümeye ve dayanışmayı büyütmeye davet etti. (HABER MERKEZİ)