Muhalefetten ‘OHAL yasası'na şerh: İktidar seçim kampanyasına başladı

OHAL düzenlemelerinin süresinin 3 yıl uzatılmasını öngören yasa teklifine muhalefet şerh düştü. Teklif için “AK Parti ve MHP Koalisyonu seçim kampanyasını başlattı" değerlendirmesi yapıldı.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - AK Parti'nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 19 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasını öngören 26 maddelik torba yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi.

CHP ve HDP, köy korucularının aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki farkın tamamlanması, 2020 yılında meydana gelen depremlerde binaları zarar görenler için destek verilmesi ve bazı OHAL yetkilerinin üç yıl daha uzatılması gibi düzenlemeler içeren teklife şerh düştü.

‘YASAMA KURNAZLIĞI’

Teklifin Meclis tatili yaklaşırken getirilmesini “yasama kurnazlığı” olarak nitelendiren CHP OHAL uygulamalarının üç yıl daha sürdürülmesini eleştirdi. CHP şerhinde, “Yasa yoluyla, Anayasa dışı örtülü OHAL’in 3 yıl daha uzatılması teklif edilmektedir” dedi ve OHAL uygulamalarının kalıcı hale getirilmeye çalışıldığını savundu. OHAL uygulamalarının sürdürülmesine ilişkin maddelerin gerekçesindeki, “Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi” ifadesi “hamaset” olarak nitelendirildi, “Terörizmle mücadele gerekçesi, devletin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanımlanmış temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz” denildi.

‘HUKUK DEVLETİNE YENİ BİR DARBE’

CHP’nin şerh düştüğü ve Genel Kurul’da görüşülecek teklifle, OHAL sonrası yasal düzenlemeyle getirilen toplu suçlarda gözaltı sürelerinin 12 güne kadar uzatılması, şirketlere kayyım atanması ve kamudan ihraçlara ilişkin yetkinin 3 yıl daha uzatılması öngörülüyor. Söz konusu uygulamaları üç yıl daha uzatmanın amacının, milletvekili, Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerin “Örtülü bir olağanüstü hal rejimi dahilinde gerçekleştirilmesi” olduğunu belirten CHP şerhinde, “Böylece, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerçekleştirilen anayasal darbenin ve parti başkanlığı yoluyla tek adam yönetiminin ayakta tutulması için, hukuk devletine yeni bir darbe vurulması tasarlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

SEDAT PEKER’İN VİDEOLARINA ATIF YAPILDI

CHP’nin şerhinde, şirketlere kayyım atanmasını içeren düzenlemenin üç yıl daha uzatılması maddesine ilişkin ise Sedat Peker’in videolarına atıf yaptı, “Mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğü güvencelerini sağlamaktan uzak olan maddenin uygulamasının, suç örgütü başının videolarında ortaya çıkan gerçeklerde ne şekilde kötüye kullanıldığına tüm toplum tanık olmuştur” ifadeleri yer aldı. Şerhte şöyle denildi:
“İrtibat ve iltisak gibi muğlak kavramlarla insanların mülklerine yönelik tehdit oluşturulması, hukuki güvencelerin sağlanmaması, hukuki ve objektif ölçütlere dayanmayan süreçlerin şantaj vesilesine dönmesi, bu açıdan dikkate alınmalıdır. Anılan maddenin uygulamasının mafya tabiri ile ‘çökme’ aracı olarak kullanılması ve siyaset-mafya-yargı ortaklığı ile sürecin işletildiği gerçekliğine dikkat edildiğinde, maddenin terörle mücadele ile değil servet aktarımı ile ilgili olduğu açıkça görülebilir.”

HDP: ÇORBA YASA

HDP ise muhalefet şerhinde teklifi “çorba yasa” olarak niteledi.  Torba yasanın esas amacının “OHAL düzenlemesi” olduğunu belirten HDP’nin şerhinde, “İnsan Hakları Eylem Planı’nın dillerden düşmediği, AB’ye ve dünyaya bazı ‘demokrasi’ mesajlarının verildiği bir dönemde, ‘terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacı’ bahane edilerek OHAL yetkilerinin kalıcılaştırılmak istenmesi, AKP-MHP Koalisyonu’nun insan hakları, hukuk ve demokrasi iddialarının bomboş olduğunu göstermektedir” dedi. 

OHAL düzenlemeleriyle birlikte AK Parti ve MHP Koalisyonu’nun seçim kampanyasını da başlattığını belirten HDP, şu ifadeleri kullandı: “AKP-MHP Koalisyonu, kazanamayacağını anladığı seçimlere OHAL yetkileriyle giderek seçimleri anti-demokratik uygulamalar, baskı ve zorla ‘kazanmak’ istediğini ilan etmiş olmaktadır. Seçimlere giderken muhalefeti 15 Temmuz’u bahane ederek elde ettiği OHAL yetkileri sopasıyla sindirme planını devreye sokmak istemektedir. Yani getirilmek istenen bu düzenlemeyle muhalefete gözdağı verilerek bir sonraki seçimlerin antidemokratik bir ortamda geçeceği şimdiden duyurulmuş olmaktadır.”

‘AKP ÜLKEYİ ÇÖKME EKONOMİSİYLE YÖNETİYOR’

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına ilişkin OHAL hükmünün 3 yıl daha uzatılmasını öngören maddeye de itiraz edilen şerhte, “AKP, ülkeyi açıkça bir çökme ekonomisi ile yönetmektedir. Bu ve benzeri OHAL düzenlemeleri de bunu ortaya koymaktadır” denildi.

HDP OHAL KOMİSYONU’NA ÖZIŞIK’IN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI 

HDP, teklifte yer alan OHAL uygulamalarından kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılmasını öngören maddeye de şerhini düştü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen ve OHAL Komisyonuna başvuran bazı kişilerin iade edilmesi için 'aracılık' yaptığını söyleyen Süleyman Özışık’ı hatırlatan HDP şerhinde, “FETÖ Borsası olarak bilinen ve iktidar temsilcilerinin rüşvet alarak yaptıkları hukuksuz işlemleri itiraf eden bir dizi gerçek, Türkiye’de OHAL yetkilerinin uzatılarak iktidarın büyük bir çıkar çarkını da sürdürdüğünü göstermektedir” dedi.

‘ENGELLİLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ENGELLEYEN DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYORUZ’

Engellilere yönelik erişilebilirlik standartlarını sağlama yükümlülüğüne ilişkin sürenin pandemi gerekçe gösterilerek kanun teklifiyle uzatılmasına da tepki gösteren HDP, “Pandemide yandaş şirketlere yapılan garanti ödemelerini ertelemeyen, milyonlarca yurttaşımızın yaşamını etkileyen Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süresini uzatmayan AKP iktidarı, yine ‘Covid-19 sebebiyle’ diye başlayarak engelli yurttaşlarımıza dönük (hak temelli) yükümlülükleri erteleme yoluna gitmek istemektedir” dedi.

Etiketler ohal torba yasa AKP CHP HDP