Meslektaşları Doktor Gökalp'in tahliyesini bekliyor

İtirafçı beyanları gerekçesiyle kasım ayında tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinden Doktor Şeyhmus Gökalp, 10 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Duruşmayı çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisinin izlemesi bekleniyor. TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, meslektaşı Gökalp’in haksız-hukuksuz yere tutuklandığını belirterek, ilk duruşmada tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.

Google Haberlere Abone ol

DİYARBAKIR - Doktor Şehymus Gökalp, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2020 yılında gerçekleşen 72. Büyük Kongresi’nde Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçildi. 19 Kasım 2020 tarihinde ise aralarında avukat, hekim ve gazetecilerin bulunduğu 75 kişiyle birlikte Demokratik Toplum Kongresi (DTK) davası kapsamında gözaltına alındı. 23 Kasım’da tutuklandı. TTB, Gökalp’in tutuklanmasını eleştirdi ve değişik zamanlarda yaptığı açıklamalarla serbest bırakılmasını talep etti. Gökalp’in ilk duruşması yarın (10 Şubat) görülecek.

Duruşma öncesi TTB Merkez Konseyi Üyesi Doktor Halis Yerlikaya’ya, "Meslektaşınız Şeyhmus Gökalp’i nasıl tanımlarsınız?" diye sordum. Yerlikaya, “Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi (YOK) Dr. Şeyhmus Gökalp'in somut delile dayanmayan tutukluluğundan sonra, TTB WEB Sistesinde adına açılan sayfaya herkes baksın isterim” dedi ve şu linki verdi: Dr. Şeyhmus Gökalp kimdir?

Gökalp’i Diyarbakır’ın bürokratları, hekimleri ve yoksulları iyi tanır diye düşünüyorum. Yerlikaya’nın işaret ettiği adresteki bilgiler de bunu gösterir nitelikte. 2018 yılında mahkemeler de tanıdı kendisini. Bu tarihte, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle gözaltına alındı ve savunmasında, “Biz hakikati görmezden gelemeyiz, gördüğümüz hakikati de ifade etmekten çekinmeyiz” diyerek, yaşamı boyunca savunduklarının arkasında durdu.

TTB WEB sitesinde, "Dr. Şeyhmus Gökalp’in yaşamı, yolu sadece kendisi için yürümemeye söz vermişliğin, halkın sorunlarından uzaklaşmamanın, hak ihlaline uğrayan kim olursa olsun yanında olmanın, barış ve demokrasi savunuculuğunun, savaş karşıtlığının, hekimlik değerlerine sahip çıkmanın, sabrın ve belki de hepsinin toplamı olan hekimliğinin öyküsüdür” deniliyor. Kendisini tanıyan hiç kimsenin bu ifadeye itirazı olmayacaktır.

İTİRAFÇI BEYANINDAKİ GİBİ NE TOPLANTIYA KATILDI NE DE O HASTANEDE ÇALIŞTI

Dr. Şeyhmus Gökalp, DTK’deki toplantılara katıldığı ve hakkında bir itirafçının beyanları bulunduğu için tutuklandı. Ancak Gökalp, iddia edildiği gibi toplantılara katılmadığını söyledi ve toplantılara katıldığına dair hiçbir belge de mevcut değil. İtirafçı, Gökalp’in Veni Vidi Hastanesi’nde çalışırken terör örgütü mensuplarına destek verdiğini ileri sürmüştü. Ancak Gökalp, söz konusu hastanede hiç çalışmamıştı. Buna rağmen Gökalp neden tutuklandı?

Meslektaşı Yerlikaya, herkesin sorduğu soruya şu cevabı verdi: “TTB’nin en saygın kurullarında görev alan Şeyhmus arkadaşımızın tutuklanmasını, aynı zamanda meslek örgütü özerkliğine müdahaledir ve Covid-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye saldırıların devamı niteliğindedir. Türkiye ne yazık ki uzun dönemdir evrensel ilkeleri, anayasa, yasa ve teamülleri yok sayan; bilimden, hakkaniyet duygusundan uzak bir anlayışla ve yurttaşların adalete olan güven duygusunu yok eden anti demokratik, haksız-hukuksuz kararlarla yönetiliyor. Bu yaklaşım aynı zamanda adalet duygusundan yoksun, liyakatsiz kadroların hukuksuz kararları ile birleşince yüzbinlerce insanın bireysel mağduriyetinin yanı sıra ülkemiz açısından da telafisi güç bir tahribat biriktiriyor. Dr. Şeyhmus Gökalp’in, iftiracı bir gizli tanığın, kendisinin çalışmadığı bir hastane ile ilgili suçlamaları ve katılmadığı yasal ve meşru bir toplantı gerekçe gösterilerek tutuklanmasının, işte böyle bir ülke ikliminin ürünü olduğunu düşünüyoruz."

‘ZOR ZAMANLARDA GÖREV ÜSTLENDİ’

“Türk Tabipleri Birliği geçmişten bugüne merkez yönetimlerinde yer alan çizgisi, hekimliğin sadece ilaç vermek, ameliyat ya da tıbbi hizmet sunmak ile sınırlı olmaması gerektiğini savunmuştur” diyen Yerlikaya, “Başta antidemokratik uygulamalar ve insan hakları ihlalleri olmak üzere sağlıksızlığa yol açan etmenlerle de mücadele etmenin gerekliliğine inanmış, toplumsal sağlık için bu mücadeleyi yürütmüştür” sözleriyle meslek örgütleri hakkında bilgi veriyor.

Yerlikaya, Dr. Şeyhmus Gökalp’in de emek, barış, demokrasi ve hekimlik değerlerini savunan TTB çizgisine bağlı olarak zor zamanlarda görev üstlendiğini, sorumluluk aldığını ve emek verdiğini belirtiyor. Gökalp’in tutuklanmasını “haksız-hukuksuz uygulamaların bir örneğidir” şeklinde değerlendiren Yerlikaya, “Sağlığı bireysel değil toplumsal yaşantının bir sonucu olarak ele alan anlayışımız gereği, sağlıksızlığa yol açan etmenlere, antidemokratik, baskıcı uygulamalara karşı her yerde ses çıkarmıştır, söz söylemiştir. Hekimlik değerlerinin ve etik ilkelerinin savunucusu olagelmişti. Bu çabalarının sonucunda bu dönem TTB YOK üyesi seçilmiştir. Meslek örgütümüze yönelik olagelen baskılara bir yenisi eklenerek haksız-hukuksuz bir biçimde tutuklanmış, 3 aya yakın bir süredir sevdiklerinden, hastalarından ve meslek örgütünden kopartılmıştır. Yalancı itirafçı beyanlarına dayalı olarak kriminalize edilerek tutuklanması, ülkemizdeki haksız-hukuksuz uygulamaların bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

TTB’YE MÜDAHALE GEREKÇESİ

Yerlikaya da pek çok kişi gibi TTB ile ilgili iktidarın tutumuna değiniyor. Bu tutum, Gökalp’in tutuklanmasında etkili olmuş olabilir mi? Gökalp’in tutuklanmasında TTB’ye müdahaleyi kolaylaştırmak gibi niyetlerden söz etmek mümkün müdür? Gökalp hakkında tutuklanma kararı verildiğinde bu sorulara sıkça cevap arandı.

Yerlikaya, şunları söyledi: “Bu gibi tutuklamaların demokrasi, emek mücadelesi veren ve hak savunuculuğu yapan bireyler üzerinde bir korku ve tehdit unsuru olarak kullanıldığını biliyoruz. Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutuklanması, halkın sağlık hakkı ve hekimlik değerleri için mücadele eden meslek örgütleri üzerinde de baskı aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Ayrıca meslek örgütü içerisinde çalışanların kriminalize edilerek TTB’ye müdahalenin gerekçesi yapılmak istenmektedir.”

ŞEYHMUS GÖKALP İLE DAYANIŞMA

Yerlikaya, Gökalp gözaltında alındığı andan itibaren tutukluluk süreci boyunca tabip odaları, emek-meslek örgütleri ve sağlık sendikalarının basın açıklamaları yaptığını, kartpostal göndermekten sosyal medya desteğine kadar büyük bir dayanışma gösterdiğini söylüyor. Ayrıca dünyanın en saygın kurumlarından dayanışma ve destek açıklamaları yapıldığını hatırlatıyor.

Bazı dayanışma örneklerini ise şöyle sıralıyor: “Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (AHDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e hitaben bir mektup kaleme aldı. (https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=43cc7740-3309-11eb-a453-e3d6872009d0). Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nin ardından İşkence Mağdurları Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben bir mektup kaleme aldı. (https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=cd953710-393e-11eb-82f5-db9559fde996)

Dünya İşkence ile Mücadele Örgütü (OMCT) ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ortaklığındaki İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi; Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ndeki büyükelçilerine hitaben bir mektup kaleme aldı. (https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=a4db46b4-39f4-11eb-82f5-db9559fde996). Dünya Tabipler Birliği (DTB), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (AHDK) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 4 Şubat 2021 günü “Dr. Şeyhmus Gökalp Davası ve TTB’nin Özerkliğine Tehdit” başlıklı bir çevrimiçi panel düzenledi. (https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=0493c54c-67b1-11eb-a370-4722d3be3ffd). Tüm bu çağrı ve etkinliklerle Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haksız-hukuksuz tutukluluğuna son verilerek bir an önce serbest bırakılması gerektiği talep edildi.”

İLK DURUŞMA 10 ŞUBAT’TA

Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Doktor Şeyhmus Gökalp’in ilk duruşması 10 Şubat’ta gerçekleşecek. Sağlık örgütü temsilcilerinin de takip edeceği duruşmada mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Doktor Halis Yerlikaya, meslektaşı Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılacağına inanıyor: “Meslek etik ilkelerini ve iyi hekimlik değerlerini ödünsüz savunan meslektaşımız ve çalışma arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in suçsuz olduğunu biliyoruz. 10 Şubat’ta görülecek davada serbest bırakılacağına inanıyoruz.”