Memnuniyet Araştırması’nda üniversiteler sınıfta kaldı

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021’in sonuçları açıklandı. Raporla ilgili Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Muşlu, “Öğrenciler üniversitelerden memnun değil” dedi.

Google Haberlere Abone ol

Ardıl Batmaz

DUVAR – Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel'in hazırladığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 raporu yayınlandı. Rapor, 125’i devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere toplam 198 üniversitede öğrenim gören 42 bin 353 öğrenciden toplanan kullanılabilir verilerle hazırlandı.

Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin, üniversitelerden tatmin olma düzeylerinin belirlendiği araştırmada çıkan sonuçlar, uzaktan eğitimdeki sıkıntıları da ortaya koydu.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TÜM ALANLARDA FF ALDI

Türkiye'de mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim, pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Raporda, üniversitelerin uzaktan eğitimde öğrencileri memnun edebilme düzeyi, “FF” seviyesinde gerçekleşti. Uzaktan eğitimde bütün alanların ‘problemli’ olduğunun belirtildiği raporda, öğrencilerin gözünde en problemli alan ‘öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’ oldu. Devlet üniversiteleri altı alanın tamamında ve genel memnuniyette “FF” düzeyinde; vakıf üniversiteleri ise beş alan ve genel memnuniyette “FF” düzeyinde tatmin edici bulundu.

ÖĞRENCİLER HOCALARINA ULAŞAMADI

Öğrenciler korona virüsü salgınında uzaktan eğitim sürecinde genel olarak YÖK'ten memnun kaldıklarını ifade etti. Buna karşılık öğrenciler çoğu üniversitenin online eğitim için hazırlıklı olmadığını, hocalarına ulaşmakta zorlandıklarını, kullandıkları uzaktan eğitim sisteminin yetersiz olduğundan şikayet etti. Raporda, "Öğrencilerin değerlendirmelerine göre uzaktan eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulu’nun sınıfı geçtiği üniversitelerin ise sınıfta kaldığı aşikardır" ifadeleri yer aldı. 

 A+ TEK DEVLET ÜNİVERSİTE: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler, öğrenme deneyiminin tatminkârlığı, uzaktan eğitim alt yapısı, akademik destek ve ilgi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği, kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet olmak üzere 6 kategoride değerlendirildi. Buna göre Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), ‘Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması’nda A+ alan tek üniversite olarak 1. oldu. AGÜ, tüm üniversiteler arasında da birinciliği elde etti. AGÜ’yü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi takip etti.

İDDİALAR REKLAM ÇIKTI

Raporda ayrıca korona virüsü sürecinde “Türkiye’deki üniversitelerin etkin bir dijitalleşme sağladıklarını iddia etmelerinin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu iddiaların ‘reklam’ olduğunun görüldü” ifadeleri yer aldı. Raporda, öğrencilerin çoğunun uzaktan eğitim döneminde yaşadığı sıkıntılar olarak şunlar anlatıldı: “Üniversite ve fakültelerinin uzaktan eğitim sürecindeki açıklama ve bilgilendirmelerinin çok kötü olması. Üniversitelerinin ve fakültelerinin uzaktan eğitim hazırlığının bulunmaması. Dijital içerikler/öğretim materyallerinin orijinal olmaması. Dijital içerikler/öğretim materyallerinin öğreticilik düzeyinin zayıf olması. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde öğretme becerilerinden yoksun olması. Öğrencilerin bu süreçte hocalarına ulaşamamaları. Kullandıkları uzaktan eğitim sisteminin yetersiz olması.”

EĞİTİM SEN: YÖK SORUMLUDUR

Söz konusu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, “Sendikamızın üniversitelerde uzaktan eğitime dair yaptığı anket çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar, mevcut öğrenci memnuniyetsizlik düzeyini doğrular niteliktedir” dedi.

Sinan Muşlu

Öğrencilerin, üniversitelerinden memnuniyetsizliklerinin sorumlusunun YÖK olduğunu belirten Muşlu, “YÖK, ortaya çıkan istatiksel verileri kendince değil, bilimsel kriterlerle değerlendirmeli ve uzaktan öğretim sürecinin üniversiteler açısından ne kadar verimsiz olduğunu ve kayıp bir döneme dönüştüğünü görebilmelidir. Öğrenci memnuniyetsizliğinin bu kadar yüksek olmasında yüz yüze eğitimin gerçekleşebilmesi için hiçbir çaba içine girmeyen ve uzaktan öğretimde öğrenme imkânlarını takviye edecek bir çalışma yürütmeyen YÖK sorumludur” ifadelerini kullandı.

RAPORUN TAMAMI