Mahkemelerde online duruşma dönemi başlıyor

Adliyelere gitmeden duruşmaya katılımın sağlanmasını amaçlayan e-Duruşma Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre e-Duruşma için taraflardan birinin talepte bulunması yeterli olacak.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR – Resmi Gazete’de yayınlanan e-Duruşma yönetmeliği ile avukatlık büroları ve baro ofislerinden duruşmaya katılım mümkün olacak. Farklı şehirlerde yaşayan tanık ve taraflar da bulundukları ildeki adliyelerden duruşmaya katılabilecek.

Yılsonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanan e-Duruşma için taraflardan birinin talepte bulunması yeterli olacak.

MAHKEMEYE GELEMEYEN YAŞLILAR VE ENGELLİLER ONLİNE DİNLENECEK

15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-Duruşma talebine hakim, en az bir iş günü önce kabul ya da ret kararı verecek. "Talebin süresinde yapılmaması, talebin hakkın kötüye kullanılması veya yargılamayı sürüncemede bırakma amacı taşıması, e-Duruşma yapılmasını zorlaştıran hukuki, fiili veya teknik engellerin bulunması" durumlarında e-Duruşma talebi reddedilecek. Hastalığı, yaşlılığı veya engelliliği sebebiyle mahkemeye bizzat gelmesi durumunda zorluk yaşaması muhtemel olan taraf, tanık, bilirkişi, uzman ve diğer ilgililerin talepleri halinde e-Duruşma yoluyla dinlenilmelerine karar verilecek. e-Duruşma talebinin kabulü veya reddine ilişkin karar, UYAP üzerinden veya diğer usullerle talepte bulunana bildirilecek.

MAHKEME KOŞULLARI ONLİNE SİSTEMDE DE DEVAM EDECEK

Mahkeme, gerekli gördüğü hallerde tanık veya taraflardan birisini e-Duruşma sistemi üzerinden dinlemeye resen de karar verebilecek. e-Duruşma'ya katılımın sağlanacağı yer, her türlü etki ve yönlendirmeden uzak, ilgilinin yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, tavır ve davranışlarını gözlemlemeye, duygularını anlamaya ve söylediklerini net bir şekilde dinlemeye imkan sağlayacak nitelikte olacak. e-Duruşma düzeni, mahkeme huzurunda yapılan duruşma düzeniyle aynı usul ve esaslara tabi olacak. e-Duruşma sırasında fotoğraf çekilemeyecek ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamayacak. Kayıt ve yayın yasağına aykırı davranan kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'ndaki hükümler uygulanacak. Mahkeme, yargılamanın zorunlu kıldığı hallerde, gerekçesini belirterek e-Duruşma'nın kayıt altına alınmasına karar verebilecek. (HABER MERKEZİ)