Felsefe Seminerleri başlıyor

Akbank Sanat Felsefe Seminerleri 12 Aralık'ta başlıyor. Seminerler 14 Mayıs'ta sona erecek.

DUVAR – Modern ve çağdaş felsefenin kimi figürlerini aynı kökten gelen kriz ve kritik kavramları etrafında tartışmayı amaçlayan Akbank Sanat Felsefe seminerleri “Kriz ve Kritik” adı ile Emre Şan moderatörlüğünde başlıyor.

Seminerler; 12 Aralık’ta Kurtul Gülenç “Meşruiyet Krizleri ve Tartışmacı Bir Filozof: Habermas”, 16 Ocak 2020’de Zeynep Talay Turner “Nietzsche’nin Tarih Yazımı Eleştirisi ve Aktif Unutma Övgüsü”, 27 Şubat 2020’de Emre Şan “Fenomenolojik Bir Sorun Olarak Kriz: Anlam, Eylem ve Olay”, 12 Mart 2020’de Besim F. Dellaloğlu “Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler”, 9 Nisan 2020’de Zeynep Gambetti “Şimdiciliğin Eleştirisi: Zaman Algısı ve Kriz” ve 14 Mayıs 2020’de Ferda Keskin “Tarihsel Ontoloji Olarak Kritik” başlıklı konuşmaları ile düzenlenecek.

Etkinlikler Akbank Sanat’ta gerçekleşecek.