Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü sonuçları açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi' ile ödüle değer görüldü.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Erkal Mimarlık tarafından projelendirilen ve yapımı devam eden “Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi” ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne değer görüldü.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenmekte olan 2018 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları 24 Eylül 2019’da Şerifler Yalısı’nda gerçekleştirilen jüri toplantısı sonrasında belirlendi. 36 belediyeden 60 projenin değerlendirildiği yarışma sonucunda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, iki Jüri Özel Ödülü, altı proje ödülü, altı uygulama ödülü, altı Korumada Süreklilik Ödülü ile 14 Başarı Ödülü verildi.

Arkitera’dan Nilüfer Karakoç’un haberine göre, ödül alan belediyeler ve jüri açıklamaları şöyle:

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi; arkeolojik miras alanında yaratıcı ve çağdaş çözümlerle, kent hayatı içinde etkin kıldığı tasarımları; kentin bütüncül gelişim sistematiğini tamamlayan koruma senaryoları, kültür üretimini özgün bir işlevlendirme modeli aracılığıyla sürdürdüğü programları, koruma-gelişim dengesini başarılı biçimde kurduğu, kent merkezinin ekonomik ve sosyal canlılığını destekleyen koruma anlayışı nedeniyle 2018 yılı Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne değer bulundu.”

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 

Yarışma Jürisi 2018 yılında, iki farklı ölçekte ve kapsamda çalışılmış, iki belediyeyi Jüri Özel Ödülü’ne değer buldu.

1.Mudanya Belediyesi, Tirilye Sanat Evi Projesi/ Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı/ Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma Uygulaması:

“Mudanya Belediyesi; farklı ölçeklerde birbirini tamamlayan ve bölgesel bir koruma programının parçası olan projeleri nedeniyle Jüri Özel Ödülüne değer bulundu. Mudanya Belediyesi kent merkezinde ve kırsal merkezlerde, arkeolojik koruma alanlarından sokak sağlıklaştırmaya, tek yapı ölçeğinden kentsel tasarım ölçeğine farklı projeleri bütüncül bir koruma senaryosu etapları çerçevesinde sürdürüyor. Jüri, projelerin istikrarlı bir süreklilikle ele alınması nedeniyle Mudanya Belediyesi’ni ödüle değer buldu.”

2.Ünye Belediyesi, Ordu’nun Giriş Kapısı, Turizm Adası: Burunucu Projesi: Kalesi

“Ünye Belediyesi’nin Kültür Yolu Projesi’nin son etabı olan Burunucu uygulaması; istikrarlı biçimde sürdürülmüş bir koruma programını tamamlamış olması, kentin farklı doku parçaları arasında köprü kuran ve kent ölçeğinde tamamlayıcı nitelikteki özgün işlevlendirme önerileri nedeniyle Jüri Özel Ödülü’ne değer bulundu.”

PROJE ÖDÜLLERİ 

1.Adana Büyükşehir Belediyesi, 122 Envanter Numaralı Bina Restorasyonu / 75. Yıl Sanat Galerisi Restorasyon Projesi:

“Adana Büyükşehir Belediyesi; modern mimarlık mirası niteliğinde, Cumhuriyet Dönemi yapısı bir eseri, rekreasyon alanlarıyla bütünleştirerek tekrar ayağa kaldırmış olması nedeniyle Proje Ödülü’ne değer bulundu.”

2.Afyonkarahisar Belediyesi, Kayadibi Çeşmesi Restorasyonu / Belmescit Çeşmesi Restorasyonu / Sahipler Sultan Türbesi Restorasyonu / Sokak Sağlıklaştırma Projesi / Ulu Konak Restorasyon Projesi:

“Afyonkarahisar Belediyesi; Afyon Kalesi çevresinde geçmişte gerçekleştirilmiş farklı koruma uygulamalarını birbirine bağlayan, koruma yaklaşımları ve doku bütününe yayılarak kentin geleneksel çekirdeğini canlandırmayı hedefleyen proje anlayışı nedeniyle Proje Ödülü’ne değer bulundu.”

3.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuva-yi Milliye ve Kent Müzesi Projesi/ Cunda Hükümet Konağı Restorasyon Projesi/ Çeşme Restorasyon Projeleri/ Zağnospaşa Meydan Projesi:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; farklı ölçeklere yayılan koruma programları, kentin anıtsal odaklarını yaratıcı müdahalelerle ortak yaşam alanı haline getiren proje yaklaşımları ve özgün işlevlendirme anlayışları nedeniyle Proje Ödülü’ne değer bulundu.”

4.Hatay Büyükşehir Belediyesi, Zenginler / Ulucami / Güllübahçe / Yeni Cami / Şehitler / Gazipaşa Mahalleleri Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri:

“Hatay Büyükşehir Belediyesi; kentin geleneksel konut dokusunun büyük bölümünü kapsayan geniş ölçekli ve detaylı kentsel tasarım projelerinin arşiv niteliğinde olması, bu büyüklükte bir alanın tamamının bütüncül bir sistematikle tek seferde planlanmış olması nedeniyle Proje Ödülü’ne değer bulundu.”

5.Ödemiş Belediyesi, Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi:

“Ödemiş Belediyesi; anıtsal karakterde bir yapıya önerilen ölçülü ve özgün koruma müdahalesi, ayrıca söz konusu önerinin kent dokusunda tamamlayıcı nitelikte olması nedeniyle Proje Ödülü’ne değer bulundu.”

6.Urla Belediyesi, Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi:

“Urla Belediyesi; iki sokak için önerdiği kentsel tasarım projesi ile geçmiş yıllarda başlamış sokak sağlıklaştırma projelerini tamamlaması ve kentin kamusal niteliğini desteklemesi nedeniyle Proje Ödülü’ne değer bulundu.”

UYGULAMA ÖDÜLLERİ 

1.Boyabat Belediyesi, Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi:

“Boyabat Belediyesine; küçük ve ölçülü müdahalelerle kent merkezinde önemli bir odak yaratmayı başaran, kentin kamusal kullanımlarını desteklerken kültür alt yapısını da güçlendiren projelerinden dolayı uygulama ödülü verilmiştir.”

2.Karadeniz Ereğli Belediyesi, Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi:

“Karadeniz Ereğli Belediyesi; kentteki koruma hareketi açısından emsal oluşturabilecek uygulamaları ve başarılı işlevlendirme yaklaşımından dolayı Uygulama Ödülü’ne değer bulundu.”

3.Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Askerlik Daire Başkanlığının Kent Müzesine Dönüştürülmesi Uygulaması:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi; özgün ve çağdaş çözümleri anıtsal bir yapının restorasyonu içinde uyumlu biçimde dengeleyen tasarım anlayışı, nitelikli mekân kurgusu ve kentte diğer müzeleri de destekleyecek işlevlendirme yaklaşımı nedeniyle Uygulama Ödülü’ne değer bulundu.”

4.Meram Belediyesi, Tantavi Kültür Sanat Merkezi Projesi:

“Meram Belediyesi; endüstri mirası bir yapıyı, nitelikli bir tasarımla kent hayatına kazandırması, projenin kentle kurduğu güçlü bağlantılar yoluyla mimari ve kentsel ölçekler arasında başarılı bir geçiş yapması, işlevlendirme önerisinin kentin gelecek mekânsal gelişim çerçevesini tamamlaması nedeniyle Uygulama Ödülü’ne değer bulundu.”

5.Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kuvay-i Milliye Butik Müze Oteli:

“Sındırgı Belediyesi; kentte gelecek koruma çalışmalarını da destekleyecek başarılı tek yapı restorasyonları, kurdukları işbirlikleri ve özenli restorasyon uygulamaları nedeniyle Uygulama Ödülü’ne değer bulundu.”

6.Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu:

“Zeytiburnu Belediyesi; içinde çok sayıda anıtsal yapının da bulunduğu bir alanda kentsel ölçekte sürdürülmüş geniş kapsamlı koruma programları ve bütüncül tasarım yaklaşımı nedeniyle Uygulama Ödülü’ne değer bulundu.”

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ 

Süreklilik Ödülleri, koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verildi. Jüri ayrıca geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı kentsel koruma programı sunan ve bu yıl söz konusu programın uygulama aşamasında gözle görülür yol kat eden belediyeleri de Süreklilik Ödülleri kapsamında değerlendirdi.

1.Alanya Belediyesi, Mutfak Kültür Evi Projesi:

“Yarışmaya önceki yıllarda 9 kez katılan Alanya Belediyesi; Alanya Kalesinde sürdürülen koruma ve yeniden işlevlendirme çalışmalarını istikrarlı biçimde devam ettirmesi nedeniyle Süreklilik Ödülü’ne değer bulundu.”

2.Burdur Belediyesi, Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi:

“Yarışmaya önceki yıllarda 4 kez katılan Burdur Belediyesi; kent merkezinde ticari akslar ve odak noktaları yaratmayı amaçlayan koruma programının uygulamalara dönüşmesi ve yeni projelerle sürekliliğinin sağlanması nedeniyle Süreklilik Ödülü’ne değer bulundu.”

3.Kastamonu Belediyesi, Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi / Acem Hanı Restorasyon Projesi:

“Yarışmaya önceki yıllarda 3 kez katılan Kastamonu Belediyesi; kentin geleneksel dokusunu bütün olarak ele alan uzun soluklu ve kapsamlı koruma programının konut ve anıtsal yapı restorasyonlarıyla sürdürülmesi nedeniyle Süreklilik Ödülü’ne değer bulundu.”

4.Kemaliye Belediyesi, Çarşı Sokakları Cephe Sağlıklaştırma Projesi / Yeni Mahalle Sokak Sağlıklaştırma Projesi:

“Yarışmaya önceki yıllarda 5 kez katılan ve çeşitli dallarda ödül alan Kemaliye Belediyesi; kentin kültür odaklı bir canlandırma programı ile gelişimi ve bu kapsamdaki çalışmalarını devam ettirmesi nedeniyle Süreklilik Ödülü’ne değer bulundu.”

5.Safranbolu Belediyesi, Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi / Çarşı Bölgesi Canlandırma Projesi:

“Yarışmaya önceki yıllarda 4 kez katılan ve 2014 yılında Süreklilik Ödülü alan Safranbolu Belediyesi; Türkiye’de koruma alanında emsal olmuş çalışmalarını geliştirerek devam ettirmesi ve farklı ölçekleri kapsayacak şekilde genişletmesi nedeniyle Süreklilik Ödülü’ne değer bulundu.”

6.Seyhan Belediyesi, Dr. Metin Sözen KUDEB Evi Projesi / Gesam Kültür Evi Projesi / Seyhan Belediyesi Kültür Evi Projesi:

“Yarışmaya önceki yıllarda 3 kez katılan, Proje ve Süreklilik dallarında ödül alan Seyhan Belediyesi; Tepebağ bölgesinde tek yapı restorasyonlarına dayalı koruma yaklaşımını genişleterek sürdürmesi nedeniyle Süreklilik Ödülü’ne değer bulundu.”

BAŞARI ÖDÜLLERİ 

Jüri tarafından ayrıca aşağıdaki belediyelere tarih ve kültür mirasının korunması konusunda değerli katkıları ve faaliyetlerinden dolayı Başarı Ödülü verilmiştir.

Akçadağ Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Kepez Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Konak Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Talas Belediyesi, Taraklı Belediyesi, Uşak Belediyesi, Yüreğir Belediyesi. (HABER MERKEZİ)