Norm Ender'i 'Eksik Etek'ten tanıyoruz!

Norm Ender'i 'devrimci gençler' dinliyormuş! Laf-ı güzaf. Biz Norm Ender'in evvelini de biliyoruz. 'Eksik Etek'ten, 'lümpen' dediği sınıfla kuramadığı bağdan, popülizm kisvesi altında içi fos çıkışlarından, cinsiyetçi sözlerinden, ahlakçılığından, hırslarından tanıyoruz.

Anıl Mert Özsoy  aozsoy@gazeteduvar.com.tr

DUVAR- Norm Ender, ‘Mekanın Sahibi’ ile üç rap müzik sanatçısını karşısına aldı. Bu pek de hayra alamet olmayan çıkışla birlikte Türkiye’nin siyasi iklimiyle had safhaya ulaşan ‘kavga kültürü’ bu kez kendini müzik camiasında gösterdi. Rap müziğin doğası içerisinde yaratıcılığın doruklarını yaşama, geleneği devam ettirme ve biraz da işin şov kısmını ön plana çıkarma amacı taşıyan diss atma meselesi bu kez yavan kaldı, Norm Ender’in sözlerinde sırıttı.

Burada direkt karşı cepheden görülen üç rap sanatçının isimlerini anmadan devam etmekte fayda var. Çünkü mesele onlar değil, ‘mekanın sahibi’ olduğunu iddia eden Norm Ender.

MÜCADELEYLE EKSİLEN ‘EKSİK ETEK’

Sene 2006. Youtube’la tanışma yılları. Yeraltından yükselen sesler. Sokak aralarında başlarının üstünde dönen çocuklar…

Norm Ender, o günlerde ‘Eksik Etek’ diye bir şarkıyla yeraltının dehlizlerine sızdı. Ne diyordu Norm Ender? “Eksik etek bunu herkes duysun. Babana da söyle sana koca bulsun.” Kadın düşmanlığı üzerine kurulan bu şarkı, alt-üst kimlik inşası üzerinden bir ahlak bekçiliğine soyunmaktan ötesi değildi. O günlerde birtakım çevrelerce karşılık bulan şarkı, son yıllarda yükselen kadın hareketinin karşısında bugün yalnızca yenilmeye mahkum. Sol-sosyalist çevreler tarafından öncülüğü yapılan kadın hareketi bugün her türlü cinsiyetçi saldırının, hak ihlalinin karşısında dimdik duruyor. Yaşadığı çağı, üreticisi olduğu sanat disiplinin tavrını bir türlü kavrayamamış olan Norm Ender, ‘Eksik Etek’ten ‘Mekanın Sahibi’ne bir santim yol kat edemeden saldırmaya devam ediyor.

Norm Ender’i cinsiyetçi,düşmanca sözlerinden tanıyoruz!

GÜÇLÜ ZAYIFI EZEMEYECEK!

Norm Ender durmuyor, popüler kültürü eleştiriyor. Bu noktada biraz da yakın tarihe bakmak yerinde olacaktır..

Bugünün popüler kültürünün şekillendiği ana alterleri tanımak gerek. Dizilere, reklamlara, pahalı arabalara giren rap müzik sahiden bizim ağzımızda kötücül anlamlarla çoğalan ‘popüler kültür’ün içinde mi konumlanıyor? Hayır. Kendi ana akımını yaratan, kendi dehlizlerini arka sokaklardan şaşaalı caddelere taşıyan -ve çoğu ismin yoldan sapmadığı- bir sanat anlayışından bahsediyoruz. Norm Ender, gelişen rap müziğin içinde varolamamanın öfkesini taşıyor. Belden aşağı vuruyor. ‘Bebeler’ diyor. Sansürlenen, ‘kriminalleştirilerek’ itibarsızlaştırılmaya çalışılan, konserleri engellenen, bunca baskıya rağmen çektikleri kliplerde mesajını alıcıyla buluşturmak için en protest yola başvurmaktan zerre çekinmeyen, ‘zor zamanlarda’ sanatla direnen, ‘ölüler dirilerden çalacak’ diyerek yeni bir tavrı yükselten rap müzik sanatçıları mahallenin arka sokaklarından caddelere çıkarken içinde bulunduğu sınıfı tanıyamayan, tarifini yapamayan Norm Ender’i…

Seni ‘güçlü zayıfı ezecek’ dediğin şarkılardan tanıyoruz!

NORM ENDER ‘RICH’MİŞ!

Norm Ender, eli yükselterek devam ediyor şarkısına. Öfkeli. İncinmiş. Canı sıkılmış belli ki. Kendisini devrimci gençlerin dinlediğini söylerken ilk sözü sınıf üzerinden kuruyor. Norm Ender ‘rich’, karşı taraf ‘bitch’miş! ‘Devrimci gençler’ son tahlilde bu vasatlaşmayı tarihin karanlık sayfalarına gömecektir. Sözü uzatmak tarihe haksızlık olacaktır. Bkz. Karl Marx, Das Kapital, 1867.

Norm Ender’i, ‘hard kapitalizm’in içinde kaybolmuş hallerinden tanıyoruz!

NE POLİSTEN NE NORM ENDER’DEN!

Şarkı gittikçe sertleşiyor, Norm Ender’in yüzü ekşiyor, kaşları çatılıyor. Dünyasına bir de ‘kollu kuvvet’ ekliyor ve girişiyor söze: “Polisten değil siz benden kaçın” Ceza kesiyor kendince. Bir paye biçiyor, ‘Kral’ oluveriyor. Norm Ender, yalnızca karşısında yükselen sesin beslendiği asıl kaynağı bir türlü kavrayamadığını bir kez daha gösteriyor. Kral bir anda çıplak kalıyor!

Neoliberal dünya düzeninde, faşizmin kıyısında dolaşan Türkiye, 2006’daki Türkiye’nin yanından bile geçemezken, bugünün rap müzik sanatçıları sistemi, erk dili, kollu kuvveti karşısına alıyor, Melih Gökçek bile düşmüşken, ‘Angara bebesi’ hala şarkı söylüyor!

Norm Ender’i, ‘kraldan çok kralcı’ olarak tanıyoruz!

NORM ENDER’İN TEMSİLİYETİ

Norm Ender, Türkçe rap müzikte temsiliyet meselesine de girmeden edemiyor! Girsin.

Türkçeye Arapçadan geçmiş temsil sözcüğü, adına davranma, resmetme, örnek verme anlamlarında kullanılıyor. Peki Norm Ender bunun neresinde duruyor? Kimi resmediyor? Kimin adına konuşuyor? Yoksa seçkinci bir tavırla, üst perdeden konuşup, kendine olmayan bir konum mu yaratıyor? ‘Devrimci gençler’ bu işe ne diyor? Doğru yanıt: Yalnızca gülüp geçiyor. Çünkü devrimci pratiğin temel taşlarından biridir: Siyasi hareketler, önderlerini kendileri yaratırlar. Tüm yaşam pratiğine devrimci bilinci yerleştirmiş bir insanın sanatta, hayatta, cem-i cümle alemle kurduğu ilişkide bu yaşam pratiği en öndedir ve Norm Ender’in bu seçkinci (tüm, sözüm ona seçkinlerin içinde yatan faşizmi biliyoruz) tavrı, yalnızca bir diss atma olmaktan çıkıp kurmaya çalıştığı sanatsal hegemonya içerisinde yok olmasının asıl faktörü oluyor.

Norm Ender’i, ‘devrimci gençler’in adını kirletmesinden biliyoruz.