Metin-Kemal Kahraman Kadıköy'de söylüyor

Metin ve Kemal Kahraman kardeşler, 10 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde dinleyicileriyle buluşuyor. Konserde yeni çıkacak olan albümden de eserler seslendirecekler.
Fotograf: Berge Arabian / Agos

DUVAR – Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren ve çok sayıda albüm, film müziği, belgesel projelerinde yer alan Kahraman kardeşler 10 Aralık Cumartesi akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Biletlerin Biletix’ten temin edileceği konserde Viyolada Umut Kahraman, Perkisyonda Levent Güzel ve kemanda Ahmet Tirgil Kahraman kardeşlere eşlik edecek. Konserde dünden bugüne albümlerinde yer alan eserlerin yanı sıra henüz gün yüzüne çıkmamış eserlere de yer verecekler.

Deniz Koydum Adını, Meyman, Dewrano, Xece gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, tematik albüm repertuvarlarıyla, 20 yıllık bir müzik hayatını geride bırakan Metin-Kemal Kahraman, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ve Maviş Güneşer‘in solist olarak yer aldığı, Dersim ağıtlarından oluşan ‘ŞüaréDılgırani/ Küskün Ağıtlar“ isimli, yeni bir albümü önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Albümde, Dersim’in siyasi tarihinden kesitleri ağıtlar yoluyla özetleyen bu albümde, Çanakkale Savaşı, Rus Harbi, 1938 katliamı, Kore Savaşı gibi sarsıcı toplumsal gelişmeler karşısında Dersim’in siyasi duruşuna açıklık getiren ağıtlara yer veriliyor.

DÜNDEN BUGÜNE METİN-KEMAL KAHRAMAN

metinkemalkonser

.

1993’de Deniz Koydum Adını, 1995’de Renklerde Yaşamak, 1997’de Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor, 1999’da Ferfecir, 2000’de Sürela, 2002’de Meyman, 2006’da ÇeveréHazaru, 2011’de Saé Moru/Şahmaran ve 2013’te de, bir film müziği albümü olarak, Oğul’u yayınladılar.

1997 yılında yayınladıkları Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor isimli dokumanter albüm, bölgenin otantik müziğini yaşlıların kendi ağzından aktarmasıyla, hem bir müzik albümü, hem de, belge niteliği taşımaktadır. Albüm, Zazaca’nın özellikle genç kuşak sanatçılar arasında yeniden fark edilmesinde de, etkili oldu.

2000 yılında, Sürela albümü yayınlandı. Aynı yıl, Dersim halk müziği ozanlarından Zeynel Kahraman ve torunları Ercan Kahraman / Deniz Yıldırım ikilisiyle, Hozat bölgesi ağıtlarını ve düğün müziklerini örnekleyen “MelemTıya” ve “Davul Gırnata” albümlerini yayınladılar.

Enstrumantel ağırlıklı albümleri Ferfecir, yayınlandığı yıldan itibaren, televizyonda ve radyoda haber programlarının, belgesellerin, tiyatro oyunlarının ve filmlerin popüler eşlik müzikleri arasına girdi. Ferfecir, dinleyiciler arasında da, ikilinin en sevilen çalışması olarak öne çıktı.

2007’de yayınlanan ÇeveréHazaru albümü, Dersim Aleviliği üzerine yaptıkları sözlü tarih çalışmasının bir ürünüdür. Kureyşanlı Pir Seyid Mahmut Yıldız’ın önemli katkılarıyla gerçekleşen bu albüm, hemen hepsi yeni derlenmiş Zazaca / Kürtçe beyitlerden oluşan müziklerinin yanı sıra, Dersim inanç sisteminde merkezi bir yerde duran Düzgın, Hızır gibi kutsiyetler ve inanç takvimi, ibadet rituelleri hakkında bilgiler içeren kitapçığıyla da, alanında önemli bir kaynaktır.

2011 yılında yayınladıkları Şahmaran albümünde, Şahmaran masalının Anadolu’nun yaşayan dilleri Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca versiyonları bir araya getirilmiş, müzikal bir yaklaşımla sunulmuştur. Masalın Zazacaversiyonunda, Dersim’in önemli anlatıcı-ozanlarından MırsaéSılemani’nin anlatısı temel alınmıştır. Bunun yanı sıra albümde yer verilen, Mardin / Nusaybinli dengbejAhmediBerti’nin anlatısıyla beraber, masalın bugüne kadar bölük pörçük bilinen parçaları birleştirilmiş ve böylece, anahtar simgelerle yüklü bu metnin çok katmanlı yapısı daha anlaşılır olmuştu