Başka bir sosyoloji mümkün mü?

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) geleneksel olarak sürdürdüğü “Sosyoloji Kendisini Tartışıyor” başlıklı konferanslarına devam ediyor. İki yılda bir düzenlenen konferans dizisinin üçüncüsü 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak. 

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - SOMDER, yeni konferansta Daha önceki iki konferansta olduğu gibi gerek sosyoloji bilimine gerek Türkiye gündemine dair konu başlıklarıyla bir tartışma yürütmeyi hedefliyor.

4-5 Kasım 2016 tarihlerinde “Başka bir sosyoloji mümkün mü?” alt başlığıyla düzenlenecek konferans dört oturumdan oluşuyor. Cuma günü saat 10.00’da SOMDER başkanı Ünal Özen’in yapacağı açılış konuşmasının ardından saat 10.20’de başlayacak birinci oturum, sosyolojide yöntem üzerine tartışmalara yoğunlaşacak. Prof. Dr. İzzettin Önder’in moderatörlüğünde düzenlenecek oturumun konuşmacıları sırasıyla Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Murat Güvenç ve Ankara DTCF’den Doç. Dr. Levent Ünsaldı.

SOSYOLOJİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

İkinci oturum, sosyoloji eğitiminin nasıl olması gerektiği üzerine odaklanıyor. Doç. Dr. Şükrü Aslan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek oturumun konuşmacıları sırasıyla Kırklareli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Alican Şen, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Songül Sallan Gül ve Hacettepe Üniversitesi’nden Hande Köse.

Konferansın cumartesi günkü programı yine iki oturumdan oluşuyor. Sabah 10.30’da başlayacak üçüncü oturumda sosyolojide kuram, araştırma ve etik başlıkları üzerine tartışmasosyolojilar yürütülecek. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek oturumda ODTÜ’den Prof. Dr. Mehmet Ecevit, Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Feyza Ak Akyol ve Koç Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Başak Can sunumlarıyla katkıda bulunacaklar.

SAVAŞA KARŞI AKADEMİNİN TUTUMU

“Sosyoloji Kendisini Tartışıyor” konferansının dördüncü ve son oturumu Barış İçin Akademisyenler (BAK) inisiyatifine ayrıldı. Türkiye gündeminin yakıcı meselelerinden biri olmaya devam eden savaş, bu savaşa karşı akademinin duruşu ve sonrasında akademik özgürlükleri baskılayan iktidar pratikleri bu son oturumun konusunu teşkil ediyor. Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. M. Hakan Koçak’ın moderatörlüğünde düzenlenecek BAK oturumunun konuşmacıları sırasıyla Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Kayhan ve Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Ankara Üniversitesi SBF’den Arş. Gör. Aysun Gezen.

Bu konferansların ilki 16-17 Kasım 2012’de; ikincisi 14-15 Kasım 2014’te yapılmıştı.