Kadın Müzeleri İstanbul'da buluşuyor

Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı, 20-22 Ekim tarihleri arasında Salt Galata'da. Konferansta 8 ülkeden kadın müzeleri deneyimlerini paylaşacak.

DUVAR – “Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan – Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı”, 20 – 22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ortak çalışmasıyla düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, Salt Galata mekânında yapılacak.

ÜÇ KADIN MÜZESİ KATEGORİSİ

Konferansta, kadın müzelerinin 21’inci yüzyılda toplumsal değişimdeki yol açıcı etkileri kadın müzesi müdürleri, küratörler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve kadın örgütlerinin katılımıyla tartışılacak:

-Kapsayıcı konseptler uygulayan kadın müzelerinin davet edildiği konferansta, yerel düzeyde kapsayıcılık, küresel bağlamda kapsayıcılık ve barış kültürü başlıklarıyla üç kadın müzesi kategorisi sunuluyor. Yerel kadın potansiyelini müzenin sosyo- kültürel etkinliklerine entegre eden kadın müzeleri, bulundukları küçük yerleşim birimlerindeki kadın yaşamlarında yeni alanlar açılmasında rol oynuyorlar.

-Küresel çalışma stratejileri geliştiren kadın müzeleri, kadın yaşamlarındaki varoluşsal ortak meseleler temelinde, coğrafi anlamda uzak olan kadınları politik eyleme davet eden projeleriyle, kadınların birbiriyle yakın temasını sağlıyorlar.

-Toplumsal barışın tesisi bağlamında çalışan kadın müzeleri ise geçmişi, günümüzde sorumluluk almak için hatırlıyorlar.

kadinmuze8 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER KATILACAK

Danimarka, Japonya, Avusturya, İtalya, Türkiye ve İsveç’ten birer kadın müzesi, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ikişer kadın müzesi, küratörleri ve yöneticileriyle temsil edilecekler. Bu müzelerin düşünce ve eylem alanı yaratan çalışma stratejilerinin tartışılacağı oturumlarda, toplumun dışlanan birey ve topluluklarının kültürel temsile nasıl dahil edildiği, görmezden gelinenlerin kültürel katılımı ve görünürlülüğünün nasıl sağlandığı örneklenecek.

FİLM GÖSTERİMLERİ DE YAPILACAK

Öte yandan konferans mekânındaki fuayede, müzelerin çalışmalarını tanıtan filmler de gösterilecek. Feminist kadın çalışmaları ve tarih araştırmalarının, kadın bakış açısıyla tarihi ve kadın tarihini tanımlaması, kadın müzelerine giden yolu açtı. Kadın tarihini görünmez yapan ve kadını müzede obje olarak sunan geleneksel müzecilik anlayışına karşı alternatifler üreten kadınların, müzelerde kadınları görünür yapmaları 1980’lerde başladı.

İLK ‘KADIN MÜZESİ’ DENEYİMİ

Dünyada “kadın müzesi” tanımını ilk kez Bonn’da 1981’de açılan Frauenmuseum kullandı. Günümüzde ise etnolojik, arkeolojik, tarihsel, siyasal içerikli veya sanat ve kadın konusunda çalışan tüm kıtalara yayılmış 70’den fazla kadın müzesi bulunuyor. Kadın müzeleri, araştırmalarıyla ve yorumlarıyla geçmiş ve günümüz arasındaki ilişkiye işaret ederken, siyasi, ekonomik ve kültürel faktörlerin kadınların günlük yaşamları üzerindeki etkilerini vurgulayarak toplumu bilinçlendiriyor, hafızayı şekillendiriyor ve kadın ve kız çocuklarına rol modelleri öneriyor. Kadın tarihini gündemde tutarak günümüz kadınını görünür kılıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarını müzelere taşıyorlar.

Konferans programı için tıklayın

(HABER MERKEZİ)