62 genç sanatçıdan 70 eser

Pera Müzesi, bu yıl Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni konuk ediyor. Karşılaşmalar başlıklı sergi sanatseverleri bekliyor.
Semih Oduncu, Zırhı Paslanmış Kahraman (2016)

DUVAR – Pera Müzesi, 1999 yılından bu yana sanat eğitimi veren Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden bir seçki sunuyor. Karşılaşmalar adlı sergi, tüm dünyada, sahip olduğu kent dokusu, tarihi, ışığı ve rengiyle adından söz ettiren Antalya’da üretilen sanat yapıtlarına odaklanırken, şehrin dokusu ve sahip olduğu zengin kültürel altyapıya dair güçlü referanslar içeriyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi seçici kurul değerlendirmeleri ve Ebru Nalan Sülün küratörlüğünde hazırlanan sergi, fakülte bünyesindeki Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Fotoğraf, Geleneksel Sanatlar ve Sinema Bölümü öğrencileri ve mezunlarının seçilmiş eserlerini bir araya getiriyor. Seçkiyle, genç sanatçıların üretim süreçlerinde kullandıkları yöntemler ile bu yöntemler arasındaki ortak bağların, kavramsal ve düşünsel yaklaşımların ilişkileri görünür kılınıyor.

1473165312_Hakan_Ye__il__G____men_______iler

Hakan Yeşil, Göçmen İşçiler (2008)

BEDENİN DÖNÜŞÜMÜNDEN DİJİTAL EVRENE

Küratör Ebru Nalan Sülün sergide, “Yöntemlerin ve mecraların sanatın üretim sürecinde sadece bir araç olduğu düşüncesinden yola çıkarak, sanat eserinin benzer temasal yaklaşımlarla farklı mecralarda nasıl bir estetik dönüşüm yaşadığına ve eserlerin disiplinler arasındaki geçirgenliğini tespite odaklanan bir sergileme yöntemi kullanıldığını” belirtiyor. Bu doğrultuda şekillenen Karşılaşmalar sergisinde, “Bedenin Dönüşümü”, “Soyutlama”, “Kavramsal Yaklaşımlar”, “Dijital Evren-Reklam” ve “Belgesel” başlıklı beş tema öne çıkıyor.

Bedenin Dönüşümü” teması altında bir araya gelen eserler, sanatta bedenin kullanımı sorununu ele alırken, “Soyut Dönüşüm” soyutlamaların estetiksel değişimlerini görünür kılıyor. “Kavramsal Yaklaşımlar”, farklı disiplinlerin kavramsal sanata bakışı ile özellikle de ready-made kullanımına dair farklı uygulamalara odaklanıyor. Grafik Bölümü, Fotoğraf ve Geleneksel Sanatlar Bölümleri’ne ait çalışmaların yoğunlukta olduğu “Dijital Evren- Reklam” başlığı, aynı mecrada üretilmiş, farklı içerik ve anlam arayışlarını bir araya getirirken, Fotoğraf ile sinema disiplinlerinin sahip oldukları anlatım dilleri arasında bağ kurmaya olanak tanıyan “Belgesel” bölümü ise, yöntem ve üretim sürecindeki algı farklılıklarını öne çıkarıyor.

62 genç sanatçının 70’e yakın eserinden oluşan sergi, hem ele alınan temalar ve farklı ifade biçimleri, hem de kullanılan malzeme açısından Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uygulanan çok yönlü eğitim modelini yansıtır şekilde geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Karşılaşmalar sergisi, 16 Ekim 2016 tarihine kadar ziyaret edilebilir.