Derviş Zaim: Mit, ritüel ve semboller olmadan derinleşemezsiniz

Derviş Zaim'in yeni romanı 'Rüyet' Yapı Kredi Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Kitap geçmiş ve gelecek, arzu ve gerçeklik arasında sıkışmış insanın kendisine bir anlam, bir hikâye, yaratma çabasını anlatıyor. Spinoza'dan örnekler de vererek, "Hikayeyi mesnevinin çizgisi ile birlikte konumlandırmaya çalıştım" diyen Derviş Zaim ile Rüyet'i ve insanın kendisini nasıl arayabileceğini konuştuk.

Hitler'in ordusu nasıl kuruldu?

Zamanla kurumsallaşıp, partinin ve sonra da devletin paramiliter gücü –ve aynı zamanda düzenli ordusu- haline dönüşen, Nazizm ideolojisinin kirli eylemlerini üstlenen ve soykırımın baş mimarı olan bu grubun varoluşunu, biçimlenişini, tarihini ve yapılanmasını anlatan Chris McNab imzalı SS Teşkilatı / Hitler’in Elit Ordusu isimli kitap, Barbaros Uzunköprü çevirisiyle, Timaş Yayınları’ndan yayımlandı. Metin, Nazilerin varoluşunu, iktidara gelişini, muhaliflere ve Yahudilere karşı bakış açısını, şiddet eylemlerini ve soykırımı, resmi kolluk kuvvetlerinin tasfiye edilişini, hukuk, eğitim, siyaset, sosyal ve kültürel çalışmalarını, ekonomisini, askeri alt ve üstyapısını, uluslararası savaşlardaki etkisini SS’le ilişkilendirerek, bu yapının Hitler’le ve Nazi Partisi’yle bir bütün haline dönüşüp kurumsallaşma sürecini, belgeler ışığında inceliyor.

Aydın Selcen: Diplomaside öngörü ve sağduyu yok oldu

Aydın Selcen'in kaleme aldığı Gözden Irak'ta okurla buluştu. Selcen ile dış politika, diplomatlık günleri ve gündeme dair konuştuk. Selcen, "Diplomasi konusunda soğukkanlılık, öngörü ve sağduyu en önemli unsurlar. Ancak bunlar yok oldu" dedi.

Zihin geçmişe yürüyünce varoluş anlamı bulur mu?

Sergio Chejfec’in "Benim İki Dünyam" kitabı, yürüyerek varoluşunu anlamlı kılmaya çalışan anlatıcısının zihninde bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Şimdinin bir parkta anlam bulamayan yapaylığı, düzenlenmiş hayatlar, hayvanların-bitkilerin konumu bunu anlatıyor ve karakterin anlamsız bulduğu, yabancılık çektiği yaşamı ile ilişkileniyor.

Tekinsiz olan modern yaşamın kendisidir

Gitmeliydin, Kehlmann’ın ana temasını farklı bir tür aracılığıyla ele aldığı bir novella. Yazar bu sefer Gotik unsurları kullanarak bireyin çıkışsızlığını vurguluyor. Gündelik hayattan kopup, ıssız doğanın içinde ‘yapıt’ına yoğunlaşmayı isteyen ana karakterin, yaşamı boyunca içinde taşıdığı huzursuzluğa teslim oluşunu okuyoruz satırlar ilerledikçe.

Ahmed Arif Diyarbakır’da anıldı

Ahmed Arif, Diyarbakır'da büstü altında anıldı. Şair ve yazarlar Arif'in şiirlerini okudu.

İdris Baluken'den yeni roman: Oko

İdris Baluken, cezaevinde yeni romanı Oko'yu kaleme aldı. Oko, 14 Haziran'da raflarda...

Mızıka çalan çocuklar için ilkyardım

Altay Ömer Erdoğan'ın Kaos Çocuk Parkı yayınlarından çıkan son kitabı “Mızıka Çalan Çocuklar İçin İlkyardım Bilgisi” raflarda yerini aldı. Şair, kitapta birçok şaire selam gönderirken; içinde olduğu yeri anlamak için bildiği yerleri, bildiği yerlere yazıyor. Kitapta yer alan şiirlere bakılırsa Erdoğan, kitapları arasındaki aranın açılmaması gereken bir şair…

Ahmed Arif şiirleriyle anılacak

Şair Ahmed Arif Diyarbakır'da anılacak. Şairler ve yazarlar Arif'in şiirlerini okuyacak.

Selim Temo ve Borges ile acı sarmalı

Selim Temo’nun katettiği yol, haritasız boş bir çölün Borgesvari duygudaşlık düzeyinde. Borges deyince ilk akla gelen: Labirentler, aynalar, alegoriler, şaşırtmacalar, bilmeceler, mitolojiler, parodiler vs. Esasta Temo’nun katteği yol Borges’i anlatan kavramların içinden geçmişliği aynı zamanda. Fakat Temo’nun "Horasan Kürtleri" dökümantasyonu ise aksine Borges’in bütün kavramlarını, haritayı ve araziyi oluşturan şiirselliği de ortadan kaldırıyor bir anlamda.

William Blake’in anarşizan fikirleri

Peter Marshall'ın yazdığı ve Sub Yayınları etiketiyle çıkan 'Bir Anarşist Olarak Wiliam Blake' raflarda yerini aldı. Kitap Blake'i başka bir çerçeveden değerlendirme imkanı sunarken, pek çok konu Marshall’ın Blake’i anarşizm üzerinden okumasını destekliyor...

Ayhan Geçgin'in Uzun Yürüyüş'ü

Ayhan Geçgin, gitmenin olanaklarını, olanaklılığını koyuyor okurun önüne. Zihinsel ve Mekânsal köklerini koparabilmenin zorluğunu bedenin kendinden vazgeçer gibi görünmesine havale ederek; -mış gibi yaparak.... Uzun Yürüyüş gitmeyi; ölümle, hiçlikle, bedenin alışkanlıklarıyla mücadele etmeyi ve pek çok başka şeyi durup düşünmemizi istiyor ama hepsinden daha fazlası, hâlâ yaşamın olanaklı çağında olduğumuzu hissettirmesi.

İlkay Kara: Ahmet Kaya sol politik müzik geleneğini dönüştürerek devam ettirdi

Muhreç akademisyen İlkay Kara'nın kaleme aldığı “Bir Politik Anlatı Olarak Ahmet Kaya Şarkıları” yayımlandı. Kara, "Kaya’nın şarkıların politik bağlamında ele alırken, teoriyle pratiğin bir karşılaştırmasını sunuyor."Ahmet Kaya'nın Türkiye'deki sol politik müzik geleneğini dönüştürerek devam ettirdiğini düşünüyorum" dedi.

Terry Eagleton’ın oyunbozan kurbanı

Terry Eagleton, modern zamanın hem kurbanı hem günah keçisi olan ezilenlerin, kendilerini karanlığa mahkûm edenlere karşı seslerini duyurmaları gerektiğini vurgular. Radikal Kurban’ın mesajı, yaşamak yerine biriktirmeyi, hissetmek yerine sahip olmayı vaaz eden egemen akla karşı hayatı güzelleştirme yollarının araştırılması gerekliliğidir.

İktidar savaşının ganimeti: Eğitim

Elif Gençkal Eroler’in İletişim Yayınları tarafından kısa bir süre önce yayımlanan çalışması Dindar Nesil Yetiştirmek, eğitim aracılığıyla oluşturulan ulus kimliğinin iktidar mücadelelerinin ürünü olduğu tespitiyle yola çıkıyor ve AKP iktidarı döneminde (2002-2016) inşa edilmeye çalışılan ulus kimliğini “hegemonya ilişkileri bağlamında” inceliyor.

Fanfar: Müzikli Bir İstanbul Masalı yayımlanıyor

İKSV tarafından hazırlanan çocuk kitabı yayımlanacak: Çocuklar enstrümanlarla tanışıyor.

Yeni e 'rap'in yükselişi'ni inceliyor

Yeni e'nin Haziran sayısı raflardaki yerini aldı. Dergi, yükselen rap müziği inceliyor.

Mavi Dergi ekibinden Abdo Uçucu: Umudun olduğu yerde bahar olur

İlk sayısını 2017 yılının Mart ayında çıkartan Mavi Dergi, edebiyattan yoksun insanlara ulaşmayı amaçlıyor. Edebiyat, kültür ve sanat alanlarında bir tekelleşme söz konusu olduğunu belirten Mavi Dergi ekibinden Abdo Uçucu ile derginin varoluşunu, ekonomik krizin dergilere yaptırımını ve sosyal medyanın okur ile iletişiminin dergilere etkisini konuştuk.

Natama Şiir ve Eleştiri dergisinin yaz sayısı çıktı

Natama Şiir ve Eleştiri'nin yaz sayısı çıktı: Derdi olan edebiyat mı, derdi edebiyat olan mı?

Betül Tarıman'dan ret şiirleri

Betül Tarıman'ın yeni şiir kitabı 'Maksatlı Makastar' Yapı Kredi Yayınları etiketiyle okuruyla buluştu. Tarıman kitapta; isimleri, dağları, varlığı, yokluğu, insanın bireysel oluşunu, çevresini ve toplumsal ilişkileri irdeliyor. Kitapta, insanın içinde bulunduğu krize, durumun hiç de iç açıcı olmadığı bu süreçte bir karar vermeye, tavır almaya neden zorunlu olduğuna da işaret ediliyor...

Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine açık mektup

Işık Ergüden, yayınlanmış çeviride telif hakkını azaltan Yapı Kredi Yayınları'nı eleştirdi: Bu durum, çevirmenlere dayatılmak istenen kölelik koşullarının somut bir örneğidir.